Månadsarkiv maj 2015

Nu måste alla arbetsgivare vakna

Vi står inför en enorm brist på utbildade lärare. Varningarna kommer från många håll. I veckan var Skolverket ute igen och talade om en alarmarende lärarbrist. Vi i Lärarnas Riksförbund har länge uppmärksammat problemet och gjort det tydligt att det måste tas verkliga krafttag för lärares löner och arbetsvillkor. Det skulle göra det möjligt för… Läs mera »

Skolansvariga har inte koll

Elever måste få den undervisningstid de har rätt till. Vi behöver ha stadievisa timplaner i grundskolan för att bättre kunna säkra likvärdigheten. Lärarnas Riksförbund kräver att regeringen måste låta stadieindela undervisningstiden, samt att se till att de moment i timplanen som fungerar illa utrangeras, så att undervisningstiden för de olika ämnena både respekteras och i… Läs mera »

Miljarder till lärare fryser inne

Många kommuner och andra huvudmän struntar i att ansöka om pengar som finns avsatta för lärarlöner och fortbildning. De kommer inte lärare eller skolan till del. Jag tycker det är orimligt att när staten vill göra nationella satsningar på lärarlöner eller fortbildning, eller vad helst annat, så kan skolansvariga sätta sig på tvären och strunta… Läs mera »