Månadsarkiv april 2015

Lärarna måste få fullt förtroende från skolledningen

Det är bra att skollagen har skärpts för att lärare ska kunna ingripa och inte behöva tveka, men för att det ska fungera måste läraren ha full uppbackning av skolledning och huvudman. En stor enkätundersökning som presenteras i Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden, visar att var tredje svensk lärare känner oro för att bli anmäld av… Läs mera »