Tillbakablick 2017

2017 var ett lärorikt år. Här är mina tre mest lästa artiklar som en tillbakablick.

Top 1

Inte bara barn inom autismspektrumtillståndet gynnas av “att promptas”

http://lrbloggar.se/rosanamansson/barn-med-autism-gynnas-av-att-promptas/

Top 2

Nobelbokmärke

http://lrbloggar.se/rosanamansson/nobelbokmarke/

Top 3

Desarrollo de la escritura a través del ciclo de enseñanza y aprendizaje

http://lrbloggar.se/rosanamansson/cicloensenanzayaprendizaje/

Gott Nytt År!

Feliz Año Nuevo!

/Rosana Månsson

Lämna en kommentar

  • (will not be published)