Tillbakablick 2017

Året gick fort och det var ett lärorikt år. Här är mina tre mest lästa artiklar.

2017 var ett lärorikt år. Här är mina tre mest lästa artiklar som en tillbakablick.

Top 1

Inte bara barn inom autismspektrumtillståndet gynnas av “att promptas”

http://lrbloggar.se/rosanamansson/barn-med-autism-gynnas-av-att-promptas/

Top 2

Nobelbokmärke

http://lrbloggar.se/rosanamansson/nobelbokmarke/

Top 3

Desarrollo de la escritura a través del ciclo de enseñanza y aprendizaje

http://lrbloggar.se/rosanamansson/cicloensenanzayaprendizaje/

Gott Nytt År!

Feliz Año Nuevo!

/Rosana Månsson

Lämna en kommentar

  • (will not be published)