Positiva tankar om grammatik

Jag antog utmaningen att sprida grammatikkärlek inför den nationella grammatikdagen idag. Det var nämligen Mia Smith som uppmuntrade oss ämnesspanare i språk och så här skriver hon om detta: “Grammatikdagen – hiss eller diss?”.

När det handlar om språklektioner är avvägningen viktigt: vi kan inte undervisa bara om grammatik… vi kan inte undervisa utan grammatik: “grammar: can’t live with it. Can’t live without it!”.

Jag frågade några elever och här är deras tankar kring grammatik:

Hur undervisar jag grammatik under mina lektioner i spanska och engelska? Det finns två metoder som jag använder mig mest av: direkt (deduktiv) metod och indirekt (induktiv) metod. På den direkta metoden går jag rakt på till saken och förklarar den grammatiska punkten direkt. Här passar jag på att förklara den kontrastiva grammatiken mot det svenska språket. Det roligaste är att ibland måste jag använda mig av engelska för att förklara spanska till exempel, gerundium (pågående form):

gerundium

Tavlan med pågående form. Rosana Månsson.

På den andra, dvs. indirekt metod, använder jag mig av en metod som kallas på engelska ”guided discovery”. Jag ger några exempel och leder eleverna till att dra sina egna slutsatser och formulera hur de tror att reglerna är. Fördelen med denna metod är att eleverna tränar på sina förmågor att reflektera, analysera och resonera över språket. Dessutom är de mer aktiva under processen. Läs mer om “guided discovery” på spanska (“descubrimiento guiado”) skriven av Aline Almeida Eriksson (2012). Jag återkommer med ett inlägg om “guided Discovery” på svenska.

Min erfarenhet, efter ha varit i olika länder och träffat folk som har läst engelska eller spanska men kan inte prata språket, är att det har varit mycket fokus på grammatik som en tradition. En konsekvens är att eleverna inte ha utvecklat den kommunikativa förmågan som vi i Sverige anser att det är det viktigaste.

Mina barn är tvåspråkiga och även om jag är språklärare får de inte direkta lektioner i grammatik hemma (inte just nu i alla fall). De provar sig fram med deras interimspråk och jag guidar de naturligt när det behövs och när chansen finns. En konversation mellan oss på mitt modersmål skulle kunna låta så här på svenska:

 • – ”Mamma, jag *gådde* till biblioteket med mina klasskompisar igår.”
 • – ”Vad roligt, älskling! Vet du vad?… Jag GICK till jobbet igår. Och pappa, då? (…väntar på svar) Han GICK inte till sitt jobb igår. Han åkte bil!”.
Så tränar vi på verbböjning. Däremot får min man en hel förklaring om varför man säger si eller så. Jag drar detta som en parallell om hur jag tänker på mina lektioner. Jag varierar och växlar mellan metoderna enligt situationen och elevernas kognitiva språkliga nivå.
Jag gillar grammatik och mina elever ska lära sig grammatik för att utveckla sin språkmedvetenhet och ”för att förtydliga och berika kommunikationen” som det nämns i kursplanen i moderna språk.

Ha en trevlig grammatikdag!

Mera interaktiva spel för språkträning på trovärdiga hemsidor

På sociala medier i språkgrupper är det vanligt att lärare i moderna språk frågar efter eller ger tips på spel för att jobba med sina elever på högstadiet. Det finns naturligtvis en uppsjö hemsidor/appar med spel för att träna språk.  En del riktade till modersmålet, en del gjorda av någon lärare eller elev snabbt utan granskning.

På mina spanska lektioner denna veckan har vi använt ett enkelt spel producerat av UR:s ungdomsredaktion. Inspirationen kom efter jag har spanat en lektion av Thomas Gryzelius. Spelet handlar om möblering i ett rum och kan användas på flera språk: spanska, engelska, franska och tyska. Det är väldigt enkelt att använda och eleverna uppskattade det. Thomas har fokuserat sin lektion på muntliga uppgifter och min fokus med spelet denna gång var på att ställa frågor.

Första uppdrag var att möblera ett rum. Sedan var det dags att spara bilden och ställa frågor på spanska. De behövde använda några frågeord som vi gick genom på spanska men det var också fritt att hitta på andra typ av frågor. När de var klara, skickade de vidare sitt arbete till en klasskompis för att besvara på frågorna.

Exempel på några frågor:

 1. ¿Cómo es la habitación? Es grande o pequeña?  (Hur ser rummet ut? Är det stort eller litet?)
 2. ¿Dónde está el gato? (Var ligger katten?)
 3. ¿De qué color son las cortinas? (Vilken färg har gardinerna?)
 4. ¿Dónde está la alfombra? (Var ligger mattan?)
 5. ¿Te gusta la habitación? (Gillar du rummet?)
Decora

Spelet finns på UR.se och är en del av projektet för och av ungdomar. Så här beskriver de hemsidan:

“SPRK är en sajt för dig som lär dig ett nytt språk och som på ett underhållande sätt vill testa dina kunskaper och även lära dig mycket nytt. Det finns spel, chat och tester där man ibland behöver lite mer kunskap men även sådana där man övar basglosor. För att lära sig något utöver det man gör i skolan så har vi även ett slangspel där man får lista ut slanguttryck.  Sajten är producerad av UR:s ungdomsredaktion och är främst riktad till ungdomar, men kan vara till nytta i alla åldersgrupper.”

Det verkar som projektet inte är aktiv längre eftersom det bara finns två spel och inte allt de har lovat ovan. Några elever skulle vilja göra samma träning med olika områden.  Är det inte en bra idé att stödja ungdomar att producera och publicera sådana typer av spel med kvalitetsgranskning? Det handlar ju om en kombination av programmering, språkträning och samarbete med olika språk.

Ja. Vi vill ha mera interaktiva spel producerade för och av svenska ungdomar med kvalitetsgranskning på trovärdiga hemsidor!

Utedag: en möjlighet att träna språk utanför skolbänken

I fredags flyttade vi våra klassrum till sjön och skogen. Vi var alltså ute med vår årskurs 8 för en utedag. Huvudtema var friluftsliv vintertid med idrott och hälsa och till detta kopplades hem- och konsumentkunskap samt språkundervisning.

Det var roligt att se hur ögonen glimrade hos kinestetiska elever som i vanliga fall kämpar hårt in i klassrummet för att sitta stilla och lära sig nya saker.

Planeringen av utedagen började i klassrummet med en kortfilm, läsning av några artiklar om hur man klär sig på bästa sätt, vilken övrig utrustning som kan vara bra att ha med, samt vad man bör tänka på gällande mat och dryck när man är ute i kylan. Länkar till videor skickades via vår lärplattform för de som missade eller för de som ville repetera. Det ingick i uppgiften att planera sin packning och inför de uppgifterna som de skulle göra under dagen.

Det blev skridskoåkning, lek och spel vid en sjö i närheten av skolan för ena halvan av årskursen medan andra halvan  gav sig iväg till en minivandring i skogen med syftet att göra upp eld och värma sitt personliga matpaket. Matpaketet hade de planerat och gjort i ordning under hemkunskapslektionerna.

Stationen vid sjön bjöds på mycket spontana samtal på olika språk. Eleverna förklarade på engelska den bästa tekniken de använder för att åka skridskor. Några förklarade på svenska och hjälpte nyanlända att åka skridskor för första gången i sitt liv. En grupp gjorde en snögubbe och vi använde den med andra grupper för att träna kroppsdelar på spanska, vilket led till ytterligare språkdiskussioner. Det blev snack om vädret, kläder och hur man kommer till skolan. Eleverna tyckte att det var jätteroligt och jag med!

El_hombre_de_nieve1

El hombre de nieve hecho por mis alumnos.

Utedagen fortsätter inne. Medan våra idrottslärare ska vara ute med andra årskurser ska eleverna skriva en friluftlivsrapport med sina reflektioner och resonemang över sin utedag. Varför inte på engelska?

Som förslag till aktiviteter under utedag lämnar jag en tipspromenad på engelska som vi har använt vid tidigare tillfälle samt ett spring-lek spel till moderna språk.

Alla var nöjda och skulle vilja ha flera utedagar!

Kopplingar till läroplanen:
Idh – genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
Idh – förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Idh – röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
Hkk – planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
En –  Kommunikationens innehåll Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
En  – Kommunikationens innehåll Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
En  – Lyssna och läsa – reception Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
En – Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
Mspr2 – Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Mspr2 – Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Mspr2 – Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Värdegrundsfrågor i Reflekterande Rum

Ibland hamnar vi i situationer med våra elever eller kollegor som vi inte blivit förberedda på under vår utbildning. Hur gör vi? När har vi möjlighet att prata om sådana situationer? Kan vi tillsammans hitta nya vägar att hantera utmaningar och svårigheter på? Läraryrket är väldigt komplext och utmanande eftersom vi inte bara sköter våra specifika ämneskunskapsfrågor utan också hanterar den sociala biten, där det ingår viktiga värdegrundsfrågor som hela det svenska systemet bygger på.

Jag har nyligen deltagit i den fjärde delen av Reflekterande Rum där vi bland annat fick prata om överlämning, tystnadsplikt, etik, handledning till lärarna, makt och demokrati. Om du undrar vilket rum jag har varit i, läs vidare för jag ska berätta om ett projekt som tre kollegor utförde på vår skola.

Som slutuppgift av utbildningen ”Mentorskap som skolutveckling” från Högskolan Dalarna har Anita Björs (lärare i engelska 7-9), Annelie Liljedahl (förskollärare) och Ingela Vestbro (då musiklärare 4-9)  utfört sitt projekt ”Reflekterande Rum – en modell för skolutveckling genom kollegial handledning i form av lärande samtal” på Lorensbergaskolområde i Ludvika. Vår rektor  brinner för värdegrundsfrågor och tillsammans med andra rektorer i området disponerade han, för sina pedagoger, tre timmar för varje station, dvs. en timme för inläsning av anvisat material: diskussionsunderlag med dilemman; och två timmar för samtal. Syftet med projektet var att genom samtalsgrupper med värdegrundsfrågor som innehåll uppnå kollegial skolutveckling i Ludvika Kommun.

Folder [51960]

Med inspiration av Embretsens (2006) ”Lärande samtal” har de tre nämnda lärare organiserat fyra stationer som de döpte till Reflekterande Rum. Varje station bestod av samtalsgrupper i tvärgrupper förskola – åk 9 med en mentor som samtalsledare. Det diskuterades olika värdegrundsfrågor:

 • – Bemötande.
 • – Kommunikation.
 • – Förhållningssätt.
 • Förskola – åk9 – ett perspektiv i fokus.
Rum 1 Rum 2 Rum 3 Rum 4

Här kan du läsa deras första diskussionsmaterial. För mer information och material kan du kontakta Anita Björs eller Annelie Liljedahl på Lorensbergaskolan i Ludvika. Mer information om yrkesetik, litteraturtips och erbjudande om kompetensutveckling på riksnivå hittar du här på LR:s hemsida.

Ingela Vestbro har bytt skolform. Numera jobbar hon som biträdande rektor på Stegelbackens skola i Smedjebacken. Där har hon också kört igång Reflekterande Rum med ledningsgruppen på VBU. Hon följer projektets arbetssätt med samma koncept men hon anpassar teman enligt grupperna. Hon känner en enorm lycka att få utveckla professions-etisk kompetens genom att synliggöra skolans värdegrund på ett enkelt sätt, genom Reflekterande Rum.

Det finns säkert massor av dilemman som man har varit med om och skulle kunna skriva ner för att reflektera tillsammans med sina kollegor.  Att diskutera sådana frågor förstärker det pedagogiska ledarskapet vilket påverkar positivt elevbemötandet. Hur gör jag egentligen? Hur tänker du nu? Tveka inte. Gå till ett Reflekterande Rum!

Läs mer om värdegrundsfrågor i skolan på Skolverkets hemsida.

Lyssna på en intervju med Åsa Dahlberg och Susanna Sjögren om yrkesetik på Lärarpodden #34 Yrkesetik – de mjuka delarna av läraryrket.

Filmer på spanska – ”Películas”

Spansklärarna efterfrågar alltfler filmer för att använda i undervisningen speciellt för högstadiet. Filmer kan vara ett väldigt bra stöd för samtal och diskussion i klassrummet. De ska vara relevanta för undervisning och lärarna ska förtydliga syftet med användning av filmer under lektionerna.

Filmerna i språklektioner kan användas som en möjlighet att träna och öka ordförrådet, repetera några grammatiska punkter, samtala om kulturella skillnader, beskriva saker osv. Att använda flera kanaler (visuell, auditiv) samtidigt, lyssna på språket i riktiga sammanhang samt att bryta den vanliga rytmen av lektioner är några fördelar med att använda filmer i undervisningen. Däremot kan långfilmerna få negativa effekter som till exempel att eleverna tappar intresse och blir distraherad av något annat. Det kan också hända att filmerna är för djupa när det handlar både om språket och innehåll.

I lördags (6/2) delades det ut ”El Premio Goya 2016” (Goyapriset 2016). Det finaste filmpriset för spanska filmer utdelat i Spanien sedan 1987. Som bästa film vann Truman (2015)  och man kan även se vinnare på andra kategorier här. En video med några filmer som tidigare har vunnit Goyaspriset finns på Centro Virtual Cervantes.

En del elever upplever att det är mycket roligare när de får ett arbetsblad i samband med filmen, andra vill bara ta det lugnt och titta på den. Några vanliga frågor som man kan ställa angående en film är:

 1. – ¿Qué película has visto?
 2. – ¿Quién es el director de la película?
 3. – ¿Qué personaje te ha gustado más?
 4. – ¿Cuáles son los géneros de la película? (komedi/satir, drama, action, deckare/polisfilm, äventyr, fantasy/science fiction, animerad, musikal, västern)
 5. – ¿De qué se trata la película?
 6. – ¿Te ha gustado la película? ¿Por qué?

Här kommer en lista med tips på filmer, årtal, åldersgränser och längd för att underlätta letandet:

Películas

Películas. Filmer på spanska.

 • No se aceptan devoluciones (2013). Från 11 år. 75 min.

Dessa finns tillgängliga på läromedelcentralen SLI.SE. Kontakta din lokala läromedelcentral.

I en film som Vicky Cristina Barcelona (2008) finns det fina bilder från Barcelona och Oviedo men jag skulle inte våga visa för mina elever utan att spola fram några sensuella scener. Det är viktigt att aktiviteten är genomtänkt och att vi tittar på filmen innan.

Ett bra exempel på ett arbetsblad om filmen Mar adentro (Gråta med ett leende) finns på Lektion.se.

Bra sammanställningar av spanska filmer finns på Filmcentrum och Vodeville.

Ett annat alternativ är att använda kortfilmer men detta lämnar vi till ett annat inlägg.

Det bara att luta dig tillbaka och njuta av en lugn stund tillsammans med dina elever eller varför inte lämna detta som lektionsförslag till en vikarie när du är borta av någon anledning?

Då släcker vi ljuset, ridån går upp…

Att börja med – ”Para empezar”

Detta är mitt första inlägg som ämnesspanare och det handlar om startuppgifter. Jag har samlat ihop några konkreta tips om startuppgifter till spanska lektioner. Det är möjligt att använda digitala verktyg eller en vanlig tavla.

Startuppgift hjälper eleverna att vara aktiva från starten medan läraren får lite tid för att koppla upp utrustningar, ta fram dagens material eller kolla närvaro. Tanken är att det ska ta ungefär fem minuter för att eleverna ska ”lösa” det. Man kan välja en typ av startuppgift för varje vecka så att eleverna får rutin och vet hur uppgiften går till.

Här kommer namn och länk på uppgifterna:

 • Pregunta. Eleverna ska formulera en fråga på målspråket till en klasskamrat.
 • Discutir. Diskutera en kulturell fråga t. ex. Vad gillar spanjorer för sorts mat och varför äter de så sent på kvällen?
 • Conjugar verbos. Rabbla verb.
 • Trabalenguas. Tungvrickare.
 • Adivinanzas. Gåtor.
 • Palabras encadenadas. Länkade ord.
 • Sopa de palabras o Crucigramas. Korsord.
 • Buscar una palabra en el diccionario, ver su significado y crear una frase con ella. Leta efter ett ord i lexikon, kolla vad ordet betyder och bygga en mening med det utvalda ordet.
 • Palabras (Quizlet, Elevspel). Träna på glosor.
 • ¿Y para la próxima? Lämna förslag till nästa veckans startuppgift i en post-it lapp eller mejla din lärare.

Startuppgifter skapar arbetsro. De kan också leda till en demokratisk diskussion i klassrummet genom att låta eleverna planera nästa startuppgift eller diskutera syftet med startuppgifterna. Ämnesspanare Annika Sjödahl har några tips om startuppgifter till engelskan.

Jag hoppas att du har fått lite inspiration. Om du redan kör med startuppgifter på dina spanska lektioner, vilka gör du?