Duka med ”gamla” böcker!

Jag blev väldigt inspirerad av Ann-Marie Körlings inlägg ”Duka med böcker” och funderade på hur jag skulle kunna använda tanken på min skola och i min undervisning. Jag kanske ska tipsa vår barn- och ungdomskonsulent Marita Carlsson att duka med böcker i fiket, eller varför inte vår kökschef Tina Samuelsson i matsalen.

Så här dukade jag med ”gamla” böcker i mitt klassrum

Det jag kallar för “gamla” böcker är äldre läromedel som vi inte använder längre. Jag har två grupper i spanska i samma rum och där sparade jag en klassuppsättning av en gammal bok som har bra illustrerade ordlistor.

Jag hade förberett min spanska lektion med en uppgift i pappersformat. Det var deras första lektion efter lovet och det handlade om minnen från 2016 och mål för 2017. Se lektionsförslaget nedan. Vissa elever glömmer några ord under lovet och vissa kan inte komma på vad man ska välja. Vi skulle prata bland annat om mat, då dukade jag med de gamla böckerna uppslagna på en sida med en matsedel. Så här gjorde jag för att fånga eleverna och få dem fokuserade redan från början.

Medan jag mötte eleverna vid dörren för att hälsa på dem, berätta vad de skulle sitta och för att samla in mobilerna, fungerade de ”gamla” böckerna som en startuppgift. Läs mitt inlägg om startuppgifterna på spanska här. Det var väldigt lugnt i klassrummet och vi repeterade muntligt några områden: mat, skolämne och fritid innan vi började med aktiviteten.

Jag är nöjd med upplägget och jag hoppas att det har underlättat och inspirerat mina elever. Nästa gång blir det säkert dukat med skönlitteratur istället för läroböcker.

Vad gjorde vi efter startuppgiften?

Spanska lektionen

Syfte: Eleverna tränar på att prata och skriva om välbekanta ämnen, bland annat, mat, plats, fritid och skolämne på spanska. De gör en tillbakablick av året som gått och pratar om sina mål för det kommande året.

LGR 11 Förmåga: Formulera sig i tal och skrift, använda strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9: I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Till extra delen: I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Centralt innehåll: Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. Åsikter, känslor och erfarenheter.

Instruktioner:

 1. Dela upp eleverna i små grupper.
 2. Prata och använd gärna illustrerade ordlistor eller flippade videor för att göra en kort repetition om mat, skolämnen och fritid på spanska. Jag har använt ”gamla” läroböcker som jag beskrev ovan.
 3. Innan du delar ut bladet, ge några förklaringar och exempel på tavlan. Uppmuntra eleverna att svara på frågeorden i meningarna (Vad? Var? Varför? Vem?):

¿Cuál fue tu libro favorito el año pasado?

Mi libro favorito fue ⇒ Mis libros favoritos fueron

No tengo/tuve ninguna asignatura favorita, pero pienso que ________________ es/son muy importante/importantes. 

Mi programa favorito fue la aplicación de Netflix. Allí he visto la serie noruega “Skam”. Trata de las relaciones entre los jóvenes. Habla de amistad, amor, sexo, fiesta y traición.

 1. Dela ut bladet: Memorias y Propósitos para el Año Nuevo (Klicka här!)
 2. Uppmuntra eleverna att be om tips i gruppen om de sitter fast på någon ruta.
 3. När alla har skrivit sina svar ska de fråga varandra och svara på första delen för sina klasskamrater. Andra delen är frivillig att berätta för gruppen.
 4. Läraren går runt i grupperna och frågar eleverna vad andra har berättat.

Axel, ¿Cuál fue el libro favorito de Anna?

 1. Rutorna med verb på baksidan kan hjälpa eleverna att använda korrekt böjning på verb i preteritum. Presentera eller repetera preteritum under tiden eller på de kommande lektionerna.

Extra: Vill du utveckla aktiviteten kan du använda bladet som förslag till en skriftlig uppgift eller till en video: Mis memorias y propósitos / Mis recuerdos y intenciones där eleverna skriver en löpande text om vad de har upplevt som bäst förra året och deras mål för nästa år.

Mina tankar/reflektioner kring aktiviteten:

 1. Minne och val. För vissa elever är det svårt att minnas vad de har gjort. Det är också svårt att välja bara en sak eller det man föredrar. Jag sa och skrev exempel på tavlan om hur man skulle skriva om man hade flera val eller om man inte hade någon favorit alls.

No tengo/tuve ninguna asignatura favorita, pero pienso que ___ ________________ es/son importante/s.

No tengo/comí ninguna comida favorita, pero si tengo que elegir algo, quizás una pizza de pollo con helado de chocolate. 

 1. Grammatik. En annan punkt som väcker intresse är grammatiken som används i uppgiften. Vissa läroböcker presenterar inte preteritum i spanska på materialet som är avsett för högstadiet. Eleverna som har en utvecklad språkförmåga känner sig frustrerade när språket inte räcker till. Den spanska grammatiken är inte lätt med alla dessa tempus och verbböjningar, å andra sidan kan man inte vänta med att använda grammatiska strukturer där kontexten kräver.
 2. Produktion. Jag gjorde första utkastet i ett program som heter Piktochart  . Jag tycker att det var väldigt smidigt och fint att använda programmet. Men när jag skulle spara som pdf och skriva ut krävdes det betalning.
 3. Jag vände mig till Canva och gjorde om uppgiften där istället. Piktochart är dock billigare per månad än Canva i betalversionen. Läs hur Annika Sjödahl dukar fram sina Canvor här.

Nu ska jag duka hemma med böcker på mitt modersmål! Tack Körling.

/Rosana Månsson

Aktivera nyanlända elever – 2. What is the song? & 3. Singing

Det här är den andra delen av inlägget där jag sammanlagt tipsar om tre aktiviteter som kan lyfta fram och aktivera nyanlända elever i gruppen genom att använda deras första språk och svenska. Perfekt för att använda i slutet av terminen.

Clef. CCO

Clef. CCO

II. What is the song?

Med inspiration från Så ska det låta har jag genomfört denna aktivitet med mina elever:

Reading:

1. I förväg fråga och uppmuntra en eller flera nyanlända elever att delta aktivt i denna aktivitet.

2. Välj några bekanta låtar till eleverna och översatt låtarna genom att använda Google översättare. Se min lista här.

3. Dela upp klassen i grupper.

4. Instruera att en utvald elev att läsa en text på svenska och gruppen ska gissa och sjunga låten på engelska. Här är det viktigt att påpeka att texterna kan låta konstigt eftersom läraren har översatt den med Google översättare och inte har gjort någon granskning av språket. De måste låta eleven läsa minst halva låten. Då kan eleven signalera och grupperna få gissa låten.

5. Använder du denna aktivitet som en tävling så kan du ge 10 poäng om de sjunger rätt låt, 10 poäng om de kan låtens namn och 10 poäng om de kan artisten.

* En variant är att eleverna ska sjunga på sitt första språk och eleverna ska gissa låten på svenska eller engelska.

III. Singing:

1. Välj några låtar på Spotify eller YouTube (gärna med texter). Ex. Top 10 2016.

2. I förväg fråga och uppmuntra en eller flera nyanlända elever att delta aktivt i denna aktivitet.

3. Instruera en nyanländ elev från klassen för att lyssna på låten med hörlurar och sjunga eller mima den.

4. Gruppen ska gissa låten genom att sjunga eller säga namn på låten och artisten.

5. När de gissar rätt, sätter läraren på musik i högtalaren så att alla kan lyssna på låten. Använder du denna aktivitet som en tävling så kan du ge 10 poäng om de sjunger rätt låt, 10 poäng om de kan låtens namn och 10 poäng om de kan artisten.

 

Dessa aktiviteter har jag använt under mina engelska lektioner men kan anpassas till andra ämne.

Läs om första aktiviteten i andra inlägget: Aktivera nyanlända elever – 1. Find your name.

Lycka till och ha det så roligt.

/Rosana Månsson

Aktivera nyanlända elever – 1. Find your name

Det kräver en hel del arbete att integrera nyanlända elever i gruppen speciellt när eleverna inte har några andra gemensamma aktiviteter. Sammanlagt tipsar jag om tre aktiviteter som kan lyfta fram och aktivera dessa elever i gruppen genom att använda deras första språk och svenska. Förslaget nedan är från en lektion i engelska med fokus på arabiska. Perfekt för att använda nu i slutet av terminen.

Mitt namn på tamil

Mitt namn på tamil.

 

I. Find your name

1. Be en elev som har ett annat skriftsystem att skriva namn på alla elever i klassen. Kopiera minst tre exemplar. Nedan finns exempel på arabiska och tamil.

2. Skriv eller kopiera elevernas namn på ett fint papper. Jag har använt en mall i Word som heter placeringskort för nyårsfesten.

3. Instruera eleverna att de ska hitta sitt namn som är skriven av en elev eller flera elever i gruppen som har ett annat skriftsystem. De ska lista ut efter ett angivet namn och genom att använda strategier att prata engelska och jämföra deras lappar med varandra.

My name stars with… and so does yours.  In my name there are two vowels exactly like yours.

We have the same consonant sounds in the beginning of our names, then they should have similar written representations.

My name ends with … then it should be like …

4. Dela upp klassen i två eller tre grupper beroende på antal elever.

5. Utse en ledare till gruppen. Gärna en elev som kan det språket som namn är skrivna på, annars kan du ge facit till ledaren.

6. När de har hittat sina namn kan de återgå till stora gruppen och utvärdera hur det har gått med aktiviteten.

7. Om eleverna med andra skriftliga språksystem vågar, kan man passa på och ta ett samtal om sitt språk, hur det är att lära sig svenska och vilka stora skillnader det finns mellan språken.

8. Ni kan säkert hitta material på engelska om andra språk, här som sagt är det fokus på arabiska. Gå in på BBC hemsida och läs om det arabiska språket: A guide to Arabic – 10 facts about the Arabic language.

9. Be eleverna att prata med varandra om nya saker som de har lärt sig efter läsningen.

10. Avsluta temat med att be eleverna att skriva i grupper en motsvarande text om det svenska språket: A guide to Swedish – 10 facts about the Swedish language.

Dessa aktiviteter är avsedda för engelska lektioner men kan anpassas till andra ämnen enligt behov.

Elevens exempel: namn på arabiska – namn-arabiska

Elevens exempel: namn på tamil här: namn-tamil

Läs om övriga två aktiviteter i andra inlägget: Aktivera nyanlända elever – 2. What is the song? & 3. Singing? 

Lycka till och ha det så roligt.

/Rosana Månsson

Metakunskaper i spanska för att utveckla skrivandet

Första steget till att bli bättre i sitt skrivande är att identifiera sina misstag och förstå var felen kommer ifrån. Inför en skriftlig uppgift kan man använda sig av olika strategier. Här presenterar jag allmänna råd om hur eleverna kan undvika vanliga grammatiska misstag när de skriver en text på spanska.

Innan mina elever började skriva sina mejl om en resa till ett spansktalande land, har vi naturligtvis tittat på olika exempel och gått genom både textensstruktur och innehåll. För att hjälpa eleverna att skriva sin egen text har vi ställt stödfrågor baserade på vår lärobok:

 

Stödfrågor spanska brev

När första utkastet var klart bearbetade vi texterna. Ett enkelt sätt för att komma igång med kamratbedömning är att använda ”Två stjärnor och en önskning”, men för många elever räckte inte det. Eleverna behövde konkreta exempel på vilka förbättringstips de kunde ge sina klasskamrater. Då ställde vi frågorna ur boken Samtala – lärande genom responsgrupper av Løkensgard Hoel:

”Hur reagerar jag som läsare på din text?” 

”Uppfyller texten avsett textmönster?”

Dylan William (2013:153) nämner felklassificering som en enkel teknik där läraren i texten markerar elevernas misstag och därefter klassificerar eleverna sina fel. Sedan söker de upp en klasskamrat med kompletterande kompetenser för att få hjälp med rättningen. Ibland behöver de inte ens söka upp hjälp för de kommer på vad felet kan vara.

Det finns en önskan om att eleverna borde behärska mer allmänna språkmetakunskaper. För att använda denna strategi bör eleverna vara bekanta med dessa termer/kategoriseringar: genus, tempus, numerus, pronomen och stavfel.

Felklassifiering spanska

Utifrån elevernas misstag gjorde vi en lista med lite förklaring på svenska och exempel på spanska. Eleverna kan då använda checklistan innan de lämnar in sina texter.

Jag avslutar detta inlägg med en reflektion från Christian Lundhal som i sin tur citerar Anders Jönsson: “Det är mer lärorikt att lyckas med hjälp, än att inte lyckas alls…Bedömning betyder hjälp och inte längre kontroll.” Lundahl (2009:40). Det viktigaste är att alla lär sig.

PDF:

metakunskap_spanska

Referenser:

Hoel, TL & Andersson M. (2011) Skriva och samtala – lärande genom responsgrupper. Studentlitteratur: Lund.

Wiliam, D. (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken. Studentlitteratur: Lund.

Lundahl, C (2014) Bedömning för lärande. Studentlitteratur: Lund.

 

 

Språkundervisning (en, sp) under arbetsmarknadsveckan

Vårt arbetslag genomförde en arbetsmarknadsvecka där vår studie- och yrkesvägledare (SYV) bjöd in flera företag i olika branscher för att komma till vår skola och berätta hur det är att jobba där. Höjdpunkten var när eleverna fick besöka de fem stationerna i cirka tjugo minuter under en halvdag.

Jobs av Ashish_Choudhary. CC0.

Jobs av Ashish_Choudhary. CC0.

Förutom besöket av dessa företag, fick eleverna ett speciellt program under temaveckan. De fick träffa bland annat representanter från Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadskunskap.se och Gymnasiemässa.

Här tänkte jag berätta vad vi gjorde på våra språklektioner (engelska och spanska) under den veckan.

På engelska hade vi tidigare pratat om yrken och nu valde vi att träna på att skriva ett CV. Vi använde oss av materialet tillgänglig på British Councils hemsida. Först pratade vi generellt om skolplikten, deltidsarbete, att arbeta som tonåring och hur det ser ut i olika länder jämfört med Sverige. Några elever kom ihåg en episod som vi tittade på förra läsåret från ett UR program, Life on Scilly. Den handlar om sommar jobb på Scillyöarna utanför Englands sydvästkust. Sedan diskuterade vi om hur ett CV ser ut. Därmed gjorde eleverna följande övningar:

1. Go to the British Council website and do the exercises carefully. Use the link below: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice/cv

2. When you are done with all the exercises from the link above, ask your teacher for a worksheet to write your own CV.

3. Discuss with some classmates the following questions: “Have you ever had a summer job? Do you think it’s a good idea for students to do part-time work?”. Write a comment in the message-box in our virtual classroom. Read your classmates comments. Do you agree with them?

Visa elever kommenterade vikten att ha praoat och kunna skriva det på sitt CV, samt att använda relevanta referenser. Under denna aktivitet blev eleverna nyfikna på om vilken nivå de skulle skriva på sin språkkunskap. Vi pratade då om referensskalan som har definierats inom Gemensam europeisk referensram för språk (GERS): lärande, undervisning och bedömning (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – CEFR)

kommentarmaterial-kpl-moderna-sprk-8-638-skamdump

Skärmdump från Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk av Skolverket.

Därmed länkade jag två hemsidor där de kunde utföra testet på nätet:

* As I promised you, here you have two links to two different English level tests. Keep in mind that online tests do not have the same accuracy than a real time course. Let me know your result afterwards. Do the test when you know that you cannot be disturbed. It takes about 10 to 20 min each. Good luck!

– (A1 – B2) http://www.englishleveltest.com/

– (A2 – C2) http://www.examenglish.com/leveltest/index.html

Eleverna var nyfikna och det var intressant att se deras resultat.

På spanska, jobbade vi med jobb och yrken (Profesiones y oficios). Först fick eleverna gissa på svenska vilka yrke jag mimade eller pratade om på spanska. Sedan fick de träna namn på yrken genom en länk till en online plansch och Quizlet:

Efter det, läste vi dikten “De mayor quiero ser” av Maria del Pilar Hernández.

Nästa steg var att översätta orden och beskriva var sitt yrke. Mallen: profesiones-descripciones. Jag hade skrivit elevensnamn på vilka yrke som de skulle beskriva. De fick använda både online lexikon spanska-spanska (Rae.es) och spanska-svenska (Lexin). Målet var att beskriva yrken på deras nivå genom att använda hjälpmedel.

När beskrivningarna var klara, skrev jag ut filen på färgade papper och laminerade för att använda som memoryspel.

Vi avslutade temat genom att skriva dikt på spanska om vad de vill göra i framtiden. Vi följde bokens mall och la till informationen om deras yrke:

En el futuro me gustaría… vivir… tener… trabajar… para… y … .

Dikten skrevs i ett presentationsprogram och jag skrev ut dem och gjorde en plansch till vårt klassrum. Eleverna har även publicerat sina dikter i sin respektive spanska blogg. Det fanns många som designade sin presentation och vi tog upp det om att använda CC-bilder (Se mitt tidigare inlägg om Creative Commons (CC) – Identifiera licenserna).

Temaveckan avslutades med en utvärdering genom att svara på ett Google formulär med liknande frågor:

 • Vad tycker du har varit bra med temaveckan?
 • Vad har varit mindre bra?
 • Betygsätt de olika aktiviteterna efter hur du har upplevt dem:
  • Aktivitet 1: Besök från Arbetsförmedlingen
  • Aktivitet 2: Besök från Arbetsmarknadskunskap
  • Aktivitet 3: Besök av olika yrken
 • Kommentar till aktivitet 3: vilket/vilka yrken tyckte du var mest intressant att lyssna på? Saknade du något yrke?
 • Vad tycker du är bäst, en veckas PRAO eller en temavecka i åk 9?
 • Fler kommentarer eller synpunkter på temaveckan?

Det var en inspirerande och arbetsam vecka.

Länkar:

http://www.arbetsmarknadskunskap.se/

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice/cv

http://www.englishleveltest.com/

http://www.examenglish.com/leveltest/index.html

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2144

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2560

https://www.youtube.com/watch?v=gTW19pZ2kdQ

https://www.youtube.com/watch?v=esWNINM7JHA

http://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Profesiones_Oficios.htm

https://quizlet.com/160221807/profesiones-jobs-yrke-flash-cards/

http://mipequeescuela.blogspot.se/search?q=profesiones.

https://rockalingua.com/songs/professions

http://dle.rae.es/?id=Qvw4hM1

http://lexin2.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_spa,oficio

http://lrbloggar.se/rosanamansson/creative-commons-cc-identifiera-licenserna/

Español Interactivo

Här kommer ett tips på en app till elever som vill öva och utveckla sin spanska med lite utmaning. Español Interactivo är en app som månadsvis publicerar en text med en nyhet i olika nivåer med tanken på att öva olika språkliga förmågor.

espanol-interactivo

Det finns tre nivåer: grundläggande, mellan och avancerad. Skillnaden mellan nivåerna är naturligtvis hur utvecklat språket är och antalet förklaringar till vissa svåra ord i texterna. All text är på spanska, även förklaringarna. Man kan träna ordförråd, grammatik, läsförståelse och få tips på hör- och muntliga interaktion.

ei1

Grundläggande – till att börja med. Först tränar man ordförrådet genom att välja bilden till ordet och därmed kan man lyssna på rätta svaret. Det brukar vara ett set av åtta bilder. Man går vidare bara om man väljer rätt svar. Sedan kan man läsa och lyssna på texten vilket är väldigt bra för att utveckla de receptiva förmågorna.

ei5

Mellan – nästa steg. Man väljer ordet enligt beskrivningen. Detta hjälper eleverna att utveckla strategier för att förklara och göra omformuleringar. Sedan finns det en mer utvecklad text i samma tema med mindre förklaringar av orden. Man kan lyssna på texten på samma sätt som på andra nivåer. ei6

Avancerad – sista steget. Detta steg består av tre delar: träna ordförråd genom att komplettera meningarna med att välja orden som passar bäst; läsförståelse utifrån en mer språklig avancerad text som man kan även lyssna på; och den muntliga förmågan med ett exempel på ett samtal med en infödd spansktalande, följt av diskussionsfrågor. Utifrån frågorna kan man skriva sina reflektioner om temat.

ei7

Appen är gratis och det finns extra material och tillägg att köpa inuti. Den är utvecklad av ett företag som ger kurser i spanska och engelska och där kan man hitta både kurser och annat material för att lära sig dessa språk. Den är tillgänglig för Android och iOS, och det fungerar lika bra att använda den via webbläsaren: http://www.netlanguages.com/es/cursos-espanol-online/actividades-de-practica.php

Hoppas att ni kan ha nytta av detta med era elever.

/Rosana

(Bilderna är skärmdump från appen.)

En-till-en smekmånad

Jag önskar att jag kunde skriva detta inlägg i jambiska eller trokeiska verser för att läsa eller recitera det då och då som minne av den digitala utvecklingen i vår kommun. Ja, nu är vi äntligen en en-till-en skola åk 6-9 och under dessa dagar har vi sett positiva förändringar hos eleverna och inte minst hos lärarna. Vi lever i en en-till-en smekmånad.

en-till-en smekmånad

Vår skola ligger mitt i landet och som tillfällighet ligger den även i mitten av utvecklingen med tanken på att målet från Skolverket är att i 2022 kunna utvärdera elevernas adekvat digital kompetens i svenska skolor. Redan från 2009 har skolor i andra del av Sverige haft tillgång till en dator per elev, å andra sidan finns det fortfarande många skolor i olika stadier som inte ha fått denna investering än.

Det var ett ständigt arbete med planering, dokumentation, kontrakt (även i flera andra språk) och logistik om hur allt detta skulle gå till. Det togs hänsyn till andra kommuners tidigare erfarenheter samt behovet och prioriteringar i vår kommun. Det bestämdes för Google Chromebook.

För att börja med, har lärarna under två studiedagar fått utbildning om GAFE, och i vår skola har vi använt 40+5- och konferenstid för intern utbildning. Eleverna fick en grundutbildning vid utdelningen av datorerna och föräldrarna blev kallade till ett kvällssamtal om implementeringen. Det finns mycket som alla ska lära sig. Det handlar ju om en ny enhet och nya programvaror. Vi har använt en del av våra lektioner för att prova oss fram som till exempel, från om hur man hittar frågetecken upp och ner (¿) till att bli bekant med Google Classroom; från att skapa en blogg till att ladda ner några nödvändiga appar. Det tar tid att sätta sig in.

Jämlikhet. Tidigare vägrade några elever att använda sina markerade datorer även om de hade stort behov, bara för att inte känna sig utpekad. Sedan kom smarttelefoner in i skolansvärld och ibland kändes det som eleverna kunde pressa sina föräldrar att köpa den nyaste och dyraste varianter bara för att man skulle använda den i skolan. Nu är alla datorer markerade med elevernas namn. De har samma märke och dessutom likadana fodral. Alla har nu fått samma möjlighet med varsin enhet, ett vanligt hjälpmedel som kan skapa stora förändringar.

Det är slut med den stora vagnen som vi fick köra fram och tillbaka. Nu ligger ansvaret att bära hårdvaran hos eleverna dock är det fortfarande läraren som bestämmer användningen av datorerna under sina lektioner. Det kräver naturligtvis skicklighet, strategiskt ledarskap, digital kompetens och vilja att utveckla sig. Allt tar tid och detta är bara början.

Man hör att det finns personer som fortfarande tror att datorerna ska ersätta en lärare. Vi tycker att det blir nog tvärtom. Fler lärare behövs i klassrummet för att hjälpa eleverna med alla dessa individualiseringar som förstärks med digitaliseringen.

På vår skola hjälps vi åt när det gäller digital kompetens. Vi måste vara uppmärksamma på att hantera stress hos eleverna med användning av distraktionsfaktorer som till exempel dataspel och sociala medier eftersom det har visat sig att vara en negativ effekt vid sådan typ av förändring. Vi kommer att fortsätta att jobba med skolans anda som handlar om glädje, empati, respekt, kunskapsutveckling, samarbete och integration. Vi måste även vara uppmärksamma på att förebygga fysiska besvär hos oss alla.

De lärarna som numera njuter av smekmånaden är mest de som har använt utvecklad pedagogik och lärmiljö redan innan utdelningen av en-till-en. Vi har fått positiv respons även från lärare som var lite skeptiska av förändringen. När smekmånaden tar slut vill vi vara redo för att fortsätta att ha ett bra förhållande helt medvetna att det finns goda och dåliga dagar men att vi vill vara där för varandra med all poesi, tills el- och nätuppkopplingen skiljs vi åt.

Läs även: Att förändra skolan med teknik: bortom “en dator per elev” av Åke Grönlund.  http://skl.se/download/18.492990951464200d71485310/1402989583700/Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL.pdf

 

10 tips för att skapa studiero i MSPR-grupper

Nya grupper, nya möjligheter. Ett fantastiskt jobb är gjort runt gruppindelningar för att det ska gynna elevernas utveckling och skapa studiero i klassrummet. Schemagruppen tillsammans med pedagogisk samordnare och även specialpedagoger/lärare gör ett pusslande genom att dela upp eleverna i olika klasser/grupper. Men vad händer med grupperingarna på moderna språk?

För det mesta blir eleverna omkastade och träffas i en konstellation där de inte brukar ses. Dessutom, medan de andra ämnena delas i mindre grupper blir moderna språk, speciellt spanska, ihopsatt i en större grupp. Visserligen är bristen på behöriga lärare en orsak till detta fenomen, men man kan nog inte neka till att detta även beror på prioriteringar. Vilket pass ligger emot moderna språk på din skola?

Ok. Jag lämnar denna gnälliga diskussion om organisationen och berättar vilken lösning vi hittade till det här problemet som inträffar: en stor stökig grupp.

På min skola börjar eleverna läsa moderna språk i åk 7 och jag tror inte att det kommer att förändras så att de börjar tidigare under de närmaste åren. Nu har det gått en månad av höstterminen och vi har nått till ett tryggt och lugnt klassrum.

Det finns inte ett färdigt recept för att skapa studiero i klassrummet men detta har vi gjort och det har fungerat bra hos oss:

Foto by Rosana Månsson

Foto by Rosana Månsson

1. Lära känna varandra. Vem är du? Vem är jag? Varför-spanska?(pdf). Eleverna är ofta nyfikna på vem du är. Vid detta tillfälle, förtydligar jag mer om ämnet eftersom många elever förstår språkval som ett ämnesval som man kan välja bort så fort något inte går bra. I början är det bra att visa eleverna att man ha stora förväntningar och målet är att vi ska lära oss så mycket så möjligt. Läs mer om förväntningar på Mia Smiths inlägg: ”Förväntningar – en övning med blicken framåt”. I bladet ovan skriver eleverna om sig själva, sina inlärningsstilar och varför de har valt spanska som språkval.

2. Överlämning. Ta reda på så mycket information så möjligt om eleverna. Vilka har extra anpassningar eller särskild stöd i gruppen? Vad och när är det som fungerar bäst? Ibland kan det saknas överlämningen, och formuläret ovan hjälper väldigt mycket. Det blir också en närmare kontakt med undervisande lärare när de svarar på sista frågan: Finns det något som det skulle vara bra för din lärare att veta om dig?

3. Bestämda platser. Be om hjälp med placeringen om du fortfarande tycker att det inte fungerar. Du ska aldrig känna dig ensam även om du är den enda undervisande läraren i ämnet. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om klassrumsplaceringar och namnslumpare som du kan få några tips.

4. Struktur. Skriv ett schema på tavlan med tidsram för de aktiviteterna du har planerat, sluttiden för lektionen och lunchmeny om lektionen är före lunch. Till detta använder jag appen Skolmaten. Vad är det för mål med lektionen eller kapitlet? Skapa struktur, men överraska dina elever då och då. Det hör till att variera lektionerna och hålla kvar elevernas intresse. Se förslag på extra aktiviteter här.

5. Startuppgift. Låt eleverna vara aktiva redan från början. Läs mitt inlägg om startuppgifter till spanskan. Där finns även tips på länkar med startuppgifter på engelska.

6. Kamera.  Jag använder alltid projektor på mina lektioner och antecknar allt på tavlan. Om vi ska läsa något ur en bok, visar jag materialet med hjälp av en kamera och pekar samtidigt var vi läser. Jag tycker att på det sättet blir det lättare att hänga med på läsningen och genomgången, dessutom finns det ingen ursäkt att inte göra uppgiften om man inte har materialet med sig.

kameran

Lumens DC192. http://www.lumens.com.tw/a/program_img/goods/2013122414165598555.jpeg

7. Digitala verktyg. Det går inte att kämpa emot utvecklingen och det kommer aldrig gå att backa. Fler datorer är på väg och mobilerna är här, bättre sagt, i elevens ficka. På min skola använder vi den röda lådan för att samla in mobilerna när eleverna kommer in i klassrummet. De flesta är vana att lämna in sin mobil och andra vägrar att lämna mobilen ifrån sig, men ingen får använda den utan en överenskommelse med läraren. Våga använda digitala verktyg! De är en motivationskälla och hör till elevernas värld. Mina elever ska snart få var sin egen Chromebook. Än så länge, använder de sina mobiler för att söka upp ord, fakta och även för att spela lektionsrelaterade spel när datorerna inte är tillgängliga. Det fungerar hur bra som helst!

8. Var positiv. Tro på det du gör.  Var uppmärksam och ge eleverna äkta beröm. Använd 5:1 – metoden: för en skarp tillsägelse måste du först ha satt in fem positiva och genuina beröm hos eleverna. (Bruun, 2015: 70)

9. Små grupper. Dela upp den stora gruppen i små grupper. Jag brukar använda namnslumpare beroende på aktiviteten. Förra terminen fick jag hjälp av en kollega då vi delade två klasser i tre och hon tog hand om en grupp. Eftersom hon inte är behörig i spanska fick jag gå genom grupperna för att förklara vissa saker och för att bedöma eleverna. Det var bra att prova uppläget men jag fick mindre tid med vissa elever och det var svårt att ge formativ bedömning.

10. Viktig kunskap. Sist och inte minst: lär dem stegvis så mycket användbara uttryck så möjligt. Det ska kännas meningsfullt att lära sig ett nytt språk. Det är härligt när en nybörjarelev berättar att hen har presenterat sig eller har handlat något på målspråket, på riktigt!

Jag ser fram emot Hertz nya föreläsning. LR bjuder sina medlemmar till föreläsningen Framgångsrik undervisning i helklass med Stefan Hertz. Missa inte det!

Datum : Torsdag 13 oktober 2016
Tid : kl 17:30-19:00, Förtäring och mingel från kl 17:00
Plats : Falun, Scandic Lugnet Hotell, Svärdsjögatan 51

 

Referenser:

Brunn, Sara. (2015). Digitala arbetssätt i klassrummet: att våga ta språnget. Gothia Fortbildning.

Länkar:

Läs även:

 

The Paralympic Games: YES, I CAN!

För att hylla Paralympiska Spelen föreslår jag följande aktivitet (ca. 50 min):

1. Talk about the Olympic and Paralympic Games. Prata med eleverna om vad de vet om Olympiska Spelen. Har de tittat på OS i somras? Gillar de bäst vinter- eller sommarspelen? Vad är det som pågår under september 2016?

Rio by Pixabay. CC0. https://pixabay.com/sv/rio-placca-cirklar-2016-1585738/

Rio by Pixabay. CC0. https://pixabay.com/sv/rio-placca-cirklar-2016-1585738/

2. Watch the video. Visa videon från British Council ”We’re the superhumans – Rio Paralympics 2016”. (Länken finns i filen nedan.)

3. Write your own comment. Be eleverna att skriva var sin egen kommentar efter ha sett videon. Här uppmuntrar vi att de ska skriva på engelska men om det finns svaga eller nyanlända som inte kan eller vågar, kan de använda svenska eller ett annat språk. “Do you watch the Paralympic Games? Were you surprised or impressed by anything you saw in the video?” (British Council)

* Medan eleverna tittar på videon och skriver sina egna kommentarer, kan du dela upp klassen i flera mindre grupper. Tänk på att det ska finnas minst en ledare som kan se till att gruppen utför uppgiften på engelska samt publicerar gruppens gemensamma kommentarer på hemsidan.

 4. Read. Läs några av de nuvarande kommentarerna som finns på hemsidan.

5. Group work. I de små grupperna som du har gjort, be dem att skriva EN gemensam kommentar från gruppen. Det ska finnas idéer från alla i gruppen. Alla ska vara delaktiga oavsett deras respektive nivå på engelska! Benämn grupperna med en alias som kommer från de två första bokstäverna från varje elev, t. ex.: Alice, Mohammud, André och Klas = almoankl. På hemsidan accepteras inte riktiga namn!

6. Publishing. Gruppen ska publicera sin kommentar på hemsidan. Det krävs en inloggning. Eleven som ska publicera ska kunna verifiera sin mailbox under processen.

7. Writing together. Den största utmaningen är att skriva en gemensam kommentar med hela klassen, dvs. lärare och elever, med idéer från alla grupper.

Här är elevernas blad:

The-paralympic-games-yes-i-can

Du kan även hitta denna lektion på Lektion.se

Good luck!

/Rosana Månsson

Träna ord, begrepp och samarbetsförmåga med Quizlet

På Skolvärlden (nr 4, 2016) tipsade jag om Quizlet (www.quizlet.com) som månadens app och här kommer jag att beskriva appen och Quizlet Lives nya funktioner som släpptes i augusti.

Vad används Quizlet till?

Quizlet som app finns tillgänglig både för iOS och Android. Det är ett utmärkt verktyg för att öva in ord, fraser och begrepp i text format och även med hjälp av bild eller ljud. Både lärarna och eleverna kan lägga in material och skapa egna listor. Det krävs naturligtvis att man ska logga in och detta kan man göra med sitt Google+, Facebookkonto eller e-mail. Det går att synka sina listor med Google Classroom vilket är suveränt.

14315838_10154484330981565_1531982558_o

Man kan lära sig i form av:

1. kort (flashcards)

2. läsa och skriva

3. höra och skriva

4. tester

quizlet_study

Skämdump från Quizlet.

Det är möjligt att skriva ut ordlistorna, flashcards och testerna som skapas av programmet vilket är väldigt smidigt. Man sparar mycket tid med Quizlet. Det finns många färdiga listor som man kan använda sig av direkt eller kopiera och göra några ändringar.

Spela. Det finns tre sätt att spela på Quizlet: memory/scatter, gravity och live. Det sista hela klassrummet!

quizlet_play

Skärmdump från Quizlet.

Quizlet Live. Via webläsaren finns det ett spel i en “betaversion” som de kallar för Quizlet Live. Eleverna behöver inte någon e-mail för att logga in som ovan utan går de till www.quizlet.live i sin webbläsare och därmed loggar de in med en sifferkod och sitt riktiga namn. Du kan plocka bort olämpliga namn om de dyker upp. Det är möjligt att köra spelet även med andras listor.

14285510_10154484331101565_1199142365_o

Grupperna blir slumpmässigt indelade (se nya funktioner) och därmed tävlar de i grupp mot varandra. Alla får upp en fråga och rätt svar finns bara på en av gruppens enheter. Jag påpekar vikten att prata med varandra på målspråket så mycket så möjligt samt att var och en får trycka bara på sin egen enhet. Detta gör att eleverna måste kommunicera och samarbeta med varandra. Det syns på din enhet hur långt varje grupp har kommit. Jag brukar visa på projektorn om vi leker inomhus. Svarar man rätt så går man vidare, svarar man fel åker man till noll igen. Gruppen som kommer till 12 poäng först vinner!

Sedan visar programmet vilka delar som eleverna behöver träna mera på. Jag är fascinerad av hur engagerade och fokuserade de var på att diskutera ordens betydelser i sina grupper. Toppen!

Nya funktioner på Quizlet Live. Du som lärare kan utnyttja de nya funktionerna:

1. Skapa eller finjustera grupperna. Själv gillar jag mycket om att programmet delar upp grupperna slumpmässigt. Det är en bra övning för eleverna att respektera varandras tur och att lära sig att samarbeta med andra olika från gång till gång.

2. Nu kan du också behålla grupperna och byta ordlistorna.

3. Du kan spela med ljud vilket är utmärkt för att hjälpa eleverna som har någon syn- eller lässvårighet.

Hur har det gått för svaga och nyanlända elever?

Genom att jag kräver att var och en ska trycka på sin egen enhet måste eleverna vara aktiva oavsett om de har fått veta svaret från andra i gruppen. Att få chans att samarbeta, lära sig och tävla tillsammans med vem som helst i klassrummet ökar deras delaktighet och därmed deras självförtroende.

Begränsningar:

Det måste vara minst 6 personer för att det ska kunna sätta igång spelet.

– Det är smidigare att använda smartphone, surfplatta eller en mindre enhet än en stor laptop. Jag har dock några elever som gärna vill använda en laptop för de ser bättre på stor skärm.

– Om en i gruppen tappar kontakt med internet kan gruppen inte fortsätta. När detta händer, antingen väntar de till nästa speltur eller tilldelar jag gruppen som förstärkning till andra grupper.

På vår skola har vi testat Quizlet Live även med personalen och det var lika roligt att se när alla engagerade lärarna spelade.

Just nu finns det möjlighet att delta i en tävling genom att publicera ett inlägg med kort och tagga #QuizletLive på Twitter. Tävlingen pågår till den 20 september 2016. Mera info finns på deras hemsida. Lycka till!

/Rosana

Tutorial på svenska. https://www.youtube.com/watch?v=qIb6LvpfLGE

Tutorial in English. https://www.youtube.com/watch?v=TYdV96Za7_c

Tutorial en español. https://www.youtube.com/watch?v=G74oJtIFZyo