Metakunskaper i spanska för att utveckla skrivandet

Första steget till att bli bättre i sitt skrivande är att identifiera sina misstag och förstå var felen kommer ifrån. Inför en skriftlig uppgift kan man använda sig av olika strategier. Här presenterar jag allmänna råd om hur eleverna kan undvika vanliga grammatiska misstag när de skriver en text på spanska.

Innan mina elever började skriva sina mejl om en resa till ett spansktalande land, har vi naturligtvis tittat på olika exempel och gått genom både textensstruktur och innehåll. För att hjälpa eleverna att skriva sin egen text har vi ställt stödfrågor baserade på vår lärobok:

 

Stödfrågor spanska brev

När första utkastet var klart bearbetade vi texterna. Ett enkelt sätt för att komma igång med kamratbedömning är att använda ”Två stjärnor och en önskning”, men för många elever räckte inte det. Eleverna behövde konkreta exempel på vilka förbättringstips de kunde ge sina klasskamrater. Då ställde vi frågorna ur boken Samtala – lärande genom responsgrupper av Løkensgard Hoel:

”Hur reagerar jag som läsare på din text?” 

”Uppfyller texten avsett textmönster?”

Dylan William (2013:153) nämner felklassificering som en enkel teknik där läraren i texten markerar elevernas misstag och därefter klassificerar eleverna sina fel. Sedan söker de upp en klasskamrat med kompletterande kompetenser för att få hjälp med rättningen. Ibland behöver de inte ens söka upp hjälp för de kommer på vad felet kan vara.

Det finns en önskan om att eleverna borde behärska mer allmänna språkmetakunskaper. För att använda denna strategi bör eleverna vara bekanta med dessa termer/kategoriseringar: genus, tempus, numerus, pronomen och stavfel.

Felklassifiering spanska

Utifrån elevernas misstag gjorde vi en lista med lite förklaring på svenska och exempel på spanska. Eleverna kan då använda checklistan innan de lämnar in sina texter.

Jag avslutar detta inlägg med en reflektion från Christian Lundhal som i sin tur citerar Anders Jönsson: “Det är mer lärorikt att lyckas med hjälp, än att inte lyckas alls…Bedömning betyder hjälp och inte längre kontroll.” Lundahl (2009:40). Det viktigaste är att alla lär sig.

PDF:

metakunskap_spanska

Referenser:

Hoel, TL & Andersson M. (2011) Skriva och samtala – lärande genom responsgrupper. Studentlitteratur: Lund.

Wiliam, D. (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken. Studentlitteratur: Lund.

Lundahl, C (2014) Bedömning för lärande. Studentlitteratur: Lund.

 

 

Språkundervisning (en, sp) under arbetsmarknadsveckan

Vårt arbetslag genomförde en arbetsmarknadsvecka där vår studie- och yrkesvägledare (SYV) bjöd in flera företag i olika branscher för att komma till vår skola och berätta hur det är att jobba där. Höjdpunkten var när eleverna fick besöka de fem stationerna i cirka tjugo minuter under en halvdag.

Jobs av Ashish_Choudhary. CC0.

Jobs av Ashish_Choudhary. CC0.

Förutom besöket av dessa företag, fick eleverna ett speciellt program under temaveckan. De fick träffa bland annat representanter från Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadskunskap.se och Gymnasiemässa.

Här tänkte jag berätta vad vi gjorde på våra språklektioner (engelska och spanska) under den veckan.

På engelska hade vi tidigare pratat om yrken och nu valde vi att träna på att skriva ett CV. Vi använde oss av materialet tillgänglig på British Councils hemsida. Först pratade vi generellt om skolplikten, deltidsarbete, att arbeta som tonåring och hur det ser ut i olika länder jämfört med Sverige. Några elever kom ihåg en episod som vi tittade på förra läsåret från ett UR program, Life on Scilly. Den handlar om sommar jobb på Scillyöarna utanför Englands sydvästkust. Sedan diskuterade vi om hur ett CV ser ut. Därmed gjorde eleverna följande övningar:

1. Go to the British Council website and do the exercises carefully. Use the link below: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice/cv

2. When you are done with all the exercises from the link above, ask your teacher for a worksheet to write your own CV.

3. Discuss with some classmates the following questions: “Have you ever had a summer job? Do you think it’s a good idea for students to do part-time work?”. Write a comment in the message-box in our virtual classroom. Read your classmates comments. Do you agree with them?

Visa elever kommenterade vikten att ha praoat och kunna skriva det på sitt CV, samt att använda relevanta referenser. Under denna aktivitet blev eleverna nyfikna på om vilken nivå de skulle skriva på sin språkkunskap. Vi pratade då om referensskalan som har definierats inom Gemensam europeisk referensram för språk (GERS): lärande, undervisning och bedömning (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – CEFR)

kommentarmaterial-kpl-moderna-sprk-8-638-skamdump

Skärmdump från Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk av Skolverket.

Därmed länkade jag två hemsidor där de kunde utföra testet på nätet:

* As I promised you, here you have two links to two different English level tests. Keep in mind that online tests do not have the same accuracy than a real time course. Let me know your result afterwards. Do the test when you know that you cannot be disturbed. It takes about 10 to 20 min each. Good luck!

– (A1 – B2) http://www.englishleveltest.com/

– (A2 – C2) http://www.examenglish.com/leveltest/index.html

Eleverna var nyfikna och det var intressant att se deras resultat.

På spanska, jobbade vi med jobb och yrken (Profesiones y oficios). Först fick eleverna gissa på svenska vilka yrke jag mimade eller pratade om på spanska. Sedan fick de träna namn på yrken genom en länk till en online plansch och Quizlet:

Efter det, läste vi dikten “De mayor quiero ser” av Maria del Pilar Hernández.

Nästa steg var att översätta orden och beskriva var sitt yrke. Mallen: profesiones-descripciones. Jag hade skrivit elevensnamn på vilka yrke som de skulle beskriva. De fick använda både online lexikon spanska-spanska (Rae.es) och spanska-svenska (Lexin). Målet var att beskriva yrken på deras nivå genom att använda hjälpmedel.

När beskrivningarna var klara, skrev jag ut filen på färgade papper och laminerade för att använda som memoryspel.

Vi avslutade temat genom att skriva dikt på spanska om vad de vill göra i framtiden. Vi följde bokens mall och la till informationen om deras yrke:

En el futuro me gustaría… vivir… tener… trabajar… para… y … .

Dikten skrevs i ett presentationsprogram och jag skrev ut dem och gjorde en plansch till vårt klassrum. Eleverna har även publicerat sina dikter i sin respektive spanska blogg. Det fanns många som designade sin presentation och vi tog upp det om att använda CC-bilder (Se mitt tidigare inlägg om Creative Commons (CC) – Identifiera licenserna).

Temaveckan avslutades med en utvärdering genom att svara på ett Google formulär med liknande frågor:

 • Vad tycker du har varit bra med temaveckan?
 • Vad har varit mindre bra?
 • Betygsätt de olika aktiviteterna efter hur du har upplevt dem:
  • Aktivitet 1: Besök från Arbetsförmedlingen
  • Aktivitet 2: Besök från Arbetsmarknadskunskap
  • Aktivitet 3: Besök av olika yrken
 • Kommentar till aktivitet 3: vilket/vilka yrken tyckte du var mest intressant att lyssna på? Saknade du något yrke?
 • Vad tycker du är bäst, en veckas PRAO eller en temavecka i åk 9?
 • Fler kommentarer eller synpunkter på temaveckan?

Det var en inspirerande och arbetsam vecka.

Länkar:

http://www.arbetsmarknadskunskap.se/

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice/cv

http://www.englishleveltest.com/

http://www.examenglish.com/leveltest/index.html

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2144

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2560

https://www.youtube.com/watch?v=gTW19pZ2kdQ

https://www.youtube.com/watch?v=esWNINM7JHA

http://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Profesiones_Oficios.htm

https://quizlet.com/160221807/profesiones-jobs-yrke-flash-cards/

http://mipequeescuela.blogspot.se/search?q=profesiones.

https://rockalingua.com/songs/professions

http://dle.rae.es/?id=Qvw4hM1

http://lexin2.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_spa,oficio

http://lrbloggar.se/rosanamansson/creative-commons-cc-identifiera-licenserna/

Español Interactivo

Här kommer ett tips på en app till elever som vill öva och utveckla sin spanska med lite utmaning. Español Interactivo är en app som månadsvis publicerar en text med en nyhet i olika nivåer med tanken på att öva olika språkliga förmågor.

espanol-interactivo

Det finns tre nivåer: grundläggande, mellan och avancerad. Skillnaden mellan nivåerna är naturligtvis hur utvecklat språket är och antalet förklaringar till vissa svåra ord i texterna. All text är på spanska, även förklaringarna. Man kan träna ordförråd, grammatik, läsförståelse och få tips på hör- och muntliga interaktion.

ei1

Grundläggande – till att börja med. Först tränar man ordförrådet genom att välja bilden till ordet och därmed kan man lyssna på rätta svaret. Det brukar vara ett set av åtta bilder. Man går vidare bara om man väljer rätt svar. Sedan kan man läsa och lyssna på texten vilket är väldigt bra för att utveckla de receptiva förmågorna.

ei5

Mellan – nästa steg. Man väljer ordet enligt beskrivningen. Detta hjälper eleverna att utveckla strategier för att förklara och göra omformuleringar. Sedan finns det en mer utvecklad text i samma tema med mindre förklaringar av orden. Man kan lyssna på texten på samma sätt som på andra nivåer. ei6

Avancerad – sista steget. Detta steg består av tre delar: träna ordförråd genom att komplettera meningarna med att välja orden som passar bäst; läsförståelse utifrån en mer språklig avancerad text som man kan även lyssna på; och den muntliga förmågan med ett exempel på ett samtal med en infödd spansktalande, följt av diskussionsfrågor. Utifrån frågorna kan man skriva sina reflektioner om temat.

ei7

Appen är gratis och det finns extra material och tillägg att köpa inuti. Den är utvecklad av ett företag som ger kurser i spanska och engelska och där kan man hitta både kurser och annat material för att lära sig dessa språk. Den är tillgänglig för Android och iOS, och det fungerar lika bra att använda den via webbläsaren: http://www.netlanguages.com/es/cursos-espanol-online/actividades-de-practica.php

Hoppas att ni kan ha nytta av detta med era elever.

/Rosana

(Bilderna är skärmdump från appen.)

En-till-en smekmånad

Jag önskar att jag kunde skriva detta inlägg i jambiska eller trokeiska verser för att läsa eller recitera det då och då som minne av den digitala utvecklingen i vår kommun. Ja, nu är vi äntligen en en-till-en skola åk 6-9 och under dessa dagar har vi sett positiva förändringar hos eleverna och inte minst hos lärarna. Vi lever i en en-till-en smekmånad.

en-till-en smekmånad

Vår skola ligger mitt i landet och som tillfällighet ligger den även i mitten av utvecklingen med tanken på att målet från Skolverket är att i 2022 kunna utvärdera elevernas adekvat digital kompetens i svenska skolor. Redan från 2009 har skolor i andra del av Sverige haft tillgång till en dator per elev, å andra sidan finns det fortfarande många skolor i olika stadier som inte ha fått denna investering än.

Det var ett ständigt arbete med planering, dokumentation, kontrakt (även i flera andra språk) och logistik om hur allt detta skulle gå till. Det togs hänsyn till andra kommuners tidigare erfarenheter samt behovet och prioriteringar i vår kommun. Det bestämdes för Google Chromebook.

För att börja med, har lärarna under två studiedagar fått utbildning om GAFE, och i vår skola har vi använt 40+5- och konferenstid för intern utbildning. Eleverna fick en grundutbildning vid utdelningen av datorerna och föräldrarna blev kallade till ett kvällssamtal om implementeringen. Det finns mycket som alla ska lära sig. Det handlar ju om en ny enhet och nya programvaror. Vi har använt en del av våra lektioner för att prova oss fram som till exempel, från om hur man hittar frågetecken upp och ner (¿) till att bli bekant med Google Classroom; från att skapa en blogg till att ladda ner några nödvändiga appar. Det tar tid att sätta sig in.

Jämlikhet. Tidigare vägrade några elever att använda sina markerade datorer även om de hade stort behov, bara för att inte känna sig utpekad. Sedan kom smarttelefoner in i skolansvärld och ibland kändes det som eleverna kunde pressa sina föräldrar att köpa den nyaste och dyraste varianter bara för att man skulle använda den i skolan. Nu är alla datorer markerade med elevernas namn. De har samma märke och dessutom likadana fodral. Alla har nu fått samma möjlighet med varsin enhet, ett vanligt hjälpmedel som kan skapa stora förändringar.

Det är slut med den stora vagnen som vi fick köra fram och tillbaka. Nu ligger ansvaret att bära hårdvaran hos eleverna dock är det fortfarande läraren som bestämmer användningen av datorerna under sina lektioner. Det kräver naturligtvis skicklighet, strategiskt ledarskap, digital kompetens och vilja att utveckla sig. Allt tar tid och detta är bara början.

Man hör att det finns personer som fortfarande tror att datorerna ska ersätta en lärare. Vi tycker att det blir nog tvärtom. Fler lärare behövs i klassrummet för att hjälpa eleverna med alla dessa individualiseringar som förstärks med digitaliseringen.

På vår skola hjälps vi åt när det gäller digital kompetens. Vi måste vara uppmärksamma på att hantera stress hos eleverna med användning av distraktionsfaktorer som till exempel dataspel och sociala medier eftersom det har visat sig att vara en negativ effekt vid sådan typ av förändring. Vi kommer att fortsätta att jobba med skolans anda som handlar om glädje, empati, respekt, kunskapsutveckling, samarbete och integration. Vi måste även vara uppmärksamma på att förebygga fysiska besvär hos oss alla.

De lärarna som numera njuter av smekmånaden är mest de som har använt utvecklad pedagogik och lärmiljö redan innan utdelningen av en-till-en. Vi har fått positiv respons även från lärare som var lite skeptiska av förändringen. När smekmånaden tar slut vill vi vara redo för att fortsätta att ha ett bra förhållande helt medvetna att det finns goda och dåliga dagar men att vi vill vara där för varandra med all poesi, tills el- och nätuppkopplingen skiljs vi åt.

Läs även: Att förändra skolan med teknik: bortom “en dator per elev” av Åke Grönlund.  http://skl.se/download/18.492990951464200d71485310/1402989583700/Bok_och_antologi_Unos_Uno_SKL.pdf

 

10 tips för att skapa studiero i MSPR-grupper

Nya grupper, nya möjligheter. Ett fantastiskt jobb är gjort runt gruppindelningar för att det ska gynna elevernas utveckling och skapa studiero i klassrummet. Schemagruppen tillsammans med pedagogisk samordnare och även specialpedagoger/lärare gör ett pusslande genom att dela upp eleverna i olika klasser/grupper. Men vad händer med grupperingarna på moderna språk?

För det mesta blir eleverna omkastade och träffas i en konstellation där de inte brukar ses. Dessutom, medan de andra ämnena delas i mindre grupper blir moderna språk, speciellt spanska, ihopsatt i en större grupp. Visserligen är bristen på behöriga lärare en orsak till detta fenomen, men man kan nog inte neka till att detta även beror på prioriteringar. Vilket pass ligger emot moderna språk på din skola?

Ok. Jag lämnar denna gnälliga diskussion om organisationen och berättar vilken lösning vi hittade till det här problemet som inträffar: en stor stökig grupp.

På min skola börjar eleverna läsa moderna språk i åk 7 och jag tror inte att det kommer att förändras så att de börjar tidigare under de närmaste åren. Nu har det gått en månad av höstterminen och vi har nått till ett tryggt och lugnt klassrum.

Det finns inte ett färdigt recept för att skapa studiero i klassrummet men detta har vi gjort och det har fungerat bra hos oss:

Foto by Rosana Månsson

Foto by Rosana Månsson

1. Lära känna varandra. Vem är du? Vem är jag? Varför-spanska?(pdf). Eleverna är ofta nyfikna på vem du är. Vid detta tillfälle, förtydligar jag mer om ämnet eftersom många elever förstår språkval som ett ämnesval som man kan välja bort så fort något inte går bra. I början är det bra att visa eleverna att man ha stora förväntningar och målet är att vi ska lära oss så mycket så möjligt. Läs mer om förväntningar på Mia Smiths inlägg: ”Förväntningar – en övning med blicken framåt”. I bladet ovan skriver eleverna om sig själva, sina inlärningsstilar och varför de har valt spanska som språkval.

2. Överlämning. Ta reda på så mycket information så möjligt om eleverna. Vilka har extra anpassningar eller särskild stöd i gruppen? Vad och när är det som fungerar bäst? Ibland kan det saknas överlämningen, och formuläret ovan hjälper väldigt mycket. Det blir också en närmare kontakt med undervisande lärare när de svarar på sista frågan: Finns det något som det skulle vara bra för din lärare att veta om dig?

3. Bestämda platser. Be om hjälp med placeringen om du fortfarande tycker att det inte fungerar. Du ska aldrig känna dig ensam även om du är den enda undervisande läraren i ämnet. Jag har tidigare skrivit ett inlägg om klassrumsplaceringar och namnslumpare som du kan få några tips.

4. Struktur. Skriv ett schema på tavlan med tidsram för de aktiviteterna du har planerat, sluttiden för lektionen och lunchmeny om lektionen är före lunch. Till detta använder jag appen Skolmaten. Vad är det för mål med lektionen eller kapitlet? Skapa struktur, men överraska dina elever då och då. Det hör till att variera lektionerna och hålla kvar elevernas intresse. Se förslag på extra aktiviteter här.

5. Startuppgift. Låt eleverna vara aktiva redan från början. Läs mitt inlägg om startuppgifter till spanskan. Där finns även tips på länkar med startuppgifter på engelska.

6. Kamera.  Jag använder alltid projektor på mina lektioner och antecknar allt på tavlan. Om vi ska läsa något ur en bok, visar jag materialet med hjälp av en kamera och pekar samtidigt var vi läser. Jag tycker att på det sättet blir det lättare att hänga med på läsningen och genomgången, dessutom finns det ingen ursäkt att inte göra uppgiften om man inte har materialet med sig.

kameran

Lumens DC192. http://www.lumens.com.tw/a/program_img/goods/2013122414165598555.jpeg

7. Digitala verktyg. Det går inte att kämpa emot utvecklingen och det kommer aldrig gå att backa. Fler datorer är på väg och mobilerna är här, bättre sagt, i elevens ficka. På min skola använder vi den röda lådan för att samla in mobilerna när eleverna kommer in i klassrummet. De flesta är vana att lämna in sin mobil och andra vägrar att lämna mobilen ifrån sig, men ingen får använda den utan en överenskommelse med läraren. Våga använda digitala verktyg! De är en motivationskälla och hör till elevernas värld. Mina elever ska snart få var sin egen Chromebook. Än så länge, använder de sina mobiler för att söka upp ord, fakta och även för att spela lektionsrelaterade spel när datorerna inte är tillgängliga. Det fungerar hur bra som helst!

8. Var positiv. Tro på det du gör.  Var uppmärksam och ge eleverna äkta beröm. Använd 5:1 – metoden: för en skarp tillsägelse måste du först ha satt in fem positiva och genuina beröm hos eleverna. (Bruun, 2015: 70)

9. Små grupper. Dela upp den stora gruppen i små grupper. Jag brukar använda namnslumpare beroende på aktiviteten. Förra terminen fick jag hjälp av en kollega då vi delade två klasser i tre och hon tog hand om en grupp. Eftersom hon inte är behörig i spanska fick jag gå genom grupperna för att förklara vissa saker och för att bedöma eleverna. Det var bra att prova uppläget men jag fick mindre tid med vissa elever och det var svårt att ge formativ bedömning.

10. Viktig kunskap. Sist och inte minst: lär dem stegvis så mycket användbara uttryck så möjligt. Det ska kännas meningsfullt att lära sig ett nytt språk. Det är härligt när en nybörjarelev berättar att hen har presenterat sig eller har handlat något på målspråket, på riktigt!

Jag ser fram emot Hertz nya föreläsning. LR bjuder sina medlemmar till föreläsningen Framgångsrik undervisning i helklass med Stefan Hertz. Missa inte det!

Datum : Torsdag 13 oktober 2016
Tid : kl 17:30-19:00, Förtäring och mingel från kl 17:00
Plats : Falun, Scandic Lugnet Hotell, Svärdsjögatan 51

 

Referenser:

Brunn, Sara. (2015). Digitala arbetssätt i klassrummet: att våga ta språnget. Gothia Fortbildning.

Länkar:

Läs även:

 

The Paralympic Games: YES, I CAN!

För att hylla Paralympiska Spelen föreslår jag följande aktivitet (ca. 50 min):

1. Talk about the Olympic and Paralympic Games. Prata med eleverna om vad de vet om Olympiska Spelen. Har de tittat på OS i somras? Gillar de bäst vinter- eller sommarspelen? Vad är det som pågår under september 2016?

Rio by Pixabay. CC0. https://pixabay.com/sv/rio-placca-cirklar-2016-1585738/

Rio by Pixabay. CC0. https://pixabay.com/sv/rio-placca-cirklar-2016-1585738/

2. Watch the video. Visa videon från British Council ”We’re the superhumans – Rio Paralympics 2016”. (Länken finns i filen nedan.)

3. Write your own comment. Be eleverna att skriva var sin egen kommentar efter ha sett videon. Här uppmuntrar vi att de ska skriva på engelska men om det finns svaga eller nyanlända som inte kan eller vågar, kan de använda svenska eller ett annat språk. “Do you watch the Paralympic Games? Were you surprised or impressed by anything you saw in the video?” (British Council)

* Medan eleverna tittar på videon och skriver sina egna kommentarer, kan du dela upp klassen i flera mindre grupper. Tänk på att det ska finnas minst en ledare som kan se till att gruppen utför uppgiften på engelska samt publicerar gruppens gemensamma kommentarer på hemsidan.

 4. Read. Läs några av de nuvarande kommentarerna som finns på hemsidan.

5. Group work. I de små grupperna som du har gjort, be dem att skriva EN gemensam kommentar från gruppen. Det ska finnas idéer från alla i gruppen. Alla ska vara delaktiga oavsett deras respektive nivå på engelska! Benämn grupperna med en alias som kommer från de två första bokstäverna från varje elev, t. ex.: Alice, Mohammud, André och Klas = almoankl. På hemsidan accepteras inte riktiga namn!

6. Publishing. Gruppen ska publicera sin kommentar på hemsidan. Det krävs en inloggning. Eleven som ska publicera ska kunna verifiera sin mailbox under processen.

7. Writing together. Den största utmaningen är att skriva en gemensam kommentar med hela klassen, dvs. lärare och elever, med idéer från alla grupper.

Här är elevernas blad:

The-paralympic-games-yes-i-can

Du kan även hitta denna lektion på Lektion.se

Good luck!

/Rosana Månsson

Träna ord, begrepp och samarbetsförmåga med Quizlet

På Skolvärlden (nr 4, 2016) tipsade jag om Quizlet (www.quizlet.com) som månadens app och här kommer jag att beskriva appen och Quizlet Lives nya funktioner som släpptes i augusti.

Vad används Quizlet till?

Quizlet som app finns tillgänglig både för iOS och Android. Det är ett utmärkt verktyg för att öva in ord, fraser och begrepp i text format och även med hjälp av bild eller ljud. Både lärarna och eleverna kan lägga in material och skapa egna listor. Det krävs naturligtvis att man ska logga in och detta kan man göra med sitt Google+, Facebookkonto eller e-mail. Det går att synka sina listor med Google Classroom vilket är suveränt.

14315838_10154484330981565_1531982558_o

Man kan lära sig i form av:

1. kort (flashcards)

2. läsa och skriva

3. höra och skriva

4. tester

quizlet_study

Skämdump från Quizlet.

Det är möjligt att skriva ut ordlistorna, flashcards och testerna som skapas av programmet vilket är väldigt smidigt. Man sparar mycket tid med Quizlet. Det finns många färdiga listor som man kan använda sig av direkt eller kopiera och göra några ändringar.

Spela. Det finns tre sätt att spela på Quizlet: memory/scatter, gravity och live. Det sista hela klassrummet!

quizlet_play

Skärmdump från Quizlet.

Quizlet Live. Via webläsaren finns det ett spel i en “betaversion” som de kallar för Quizlet Live. Eleverna behöver inte någon e-mail för att logga in som ovan utan går de till www.quizlet.live i sin webbläsare och därmed loggar de in med en sifferkod och sitt riktiga namn. Du kan plocka bort olämpliga namn om de dyker upp. Det är möjligt att köra spelet även med andras listor.

14285510_10154484331101565_1199142365_o

Grupperna blir slumpmässigt indelade (se nya funktioner) och därmed tävlar de i grupp mot varandra. Alla får upp en fråga och rätt svar finns bara på en av gruppens enheter. Jag påpekar vikten att prata med varandra på målspråket så mycket så möjligt samt att var och en får trycka bara på sin egen enhet. Detta gör att eleverna måste kommunicera och samarbeta med varandra. Det syns på din enhet hur långt varje grupp har kommit. Jag brukar visa på projektorn om vi leker inomhus. Svarar man rätt så går man vidare, svarar man fel åker man till noll igen. Gruppen som kommer till 12 poäng först vinner!

Sedan visar programmet vilka delar som eleverna behöver träna mera på. Jag är fascinerad av hur engagerade och fokuserade de var på att diskutera ordens betydelser i sina grupper. Toppen!

Nya funktioner på Quizlet Live. Du som lärare kan utnyttja de nya funktionerna:

1. Skapa eller finjustera grupperna. Själv gillar jag mycket om att programmet delar upp grupperna slumpmässigt. Det är en bra övning för eleverna att respektera varandras tur och att lära sig att samarbeta med andra olika från gång till gång.

2. Nu kan du också behålla grupperna och byta ordlistorna.

3. Du kan spela med ljud vilket är utmärkt för att hjälpa eleverna som har någon syn- eller lässvårighet.

Hur har det gått för svaga och nyanlända elever?

Genom att jag kräver att var och en ska trycka på sin egen enhet måste eleverna vara aktiva oavsett om de har fått veta svaret från andra i gruppen. Att få chans att samarbeta, lära sig och tävla tillsammans med vem som helst i klassrummet ökar deras delaktighet och därmed deras självförtroende.

Begränsningar:

Det måste vara minst 6 personer för att det ska kunna sätta igång spelet.

– Det är smidigare att använda smartphone, surfplatta eller en mindre enhet än en stor laptop. Jag har dock några elever som gärna vill använda en laptop för de ser bättre på stor skärm.

– Om en i gruppen tappar kontakt med internet kan gruppen inte fortsätta. När detta händer, antingen väntar de till nästa speltur eller tilldelar jag gruppen som förstärkning till andra grupper.

På vår skola har vi testat Quizlet Live även med personalen och det var lika roligt att se när alla engagerade lärarna spelade.

Just nu finns det möjlighet att delta i en tävling genom att publicera ett inlägg med kort och tagga #QuizletLive på Twitter. Tävlingen pågår till den 20 september 2016. Mera info finns på deras hemsida. Lycka till!

/Rosana

Tutorial på svenska. https://www.youtube.com/watch?v=qIb6LvpfLGE

Tutorial in English. https://www.youtube.com/watch?v=TYdV96Za7_c

Tutorial en español. https://www.youtube.com/watch?v=G74oJtIFZyo

7-spelet (Juego de los 7) tränar språk och matte

7-spelet (Juego de los 7) kan spelas inne eller ute. Spelet tränar sifforna på ett främmande språk och sätter även elevernas matematiska sidor på prov! Det krävs inget material utan det enda eleverna behöver veta är siffrorna 1-30 (minst) på ett främmande språk (i vårt fall, spanska) samt att de ska kunna “till höger” (a la derecha) och “till vänster” (a la izquierda).

Gör så här:

1. Dela upp klassen i små grupper (minst tre elever i en grupp).

2. Eleverna ska räkna till 30 (trettio) om det är tre i en grupp, 40 om det är fyra osv., men de kan inte säga de siffrorna som har 7 eller multipler av sju.

3. En elev börjar med att säga 1 (uno), nästa säger 2 (dos), nästa 3 (tres) osv.

4. När man kommer till sju och även tal som innehåller sju (7, 17, 27, 37,…) eller multipler av sju (7, 14, 21, 28, 35, …), säger man istället “till vänster” eller “till höger” på mål språket. Säger man “till vänster” då betyder att personen som står till vänster ska fortsätta att räkna. På samma viss om man säger “till höger” fortsätter personen som är till höger och byter därmed räkningordningen håll.

5. Skulle en elev av misstag säga ett förbjudet eller fel tal börjar denne elev från början genom att säga 1 (uno).

Det ska kännas att tabellen är automatiserad och att gruppen utför uppgiften och leker med flyt. Där kan man också upptäcka om någon elever behöver träna extra på uttal.  Gruppen som blir klar väldigt fort kan prova med en annan siffra.

Vi provade med att räkna upp till 30 och eleverna tyckte att det var lättare att ha en grupp med fyra. Så här såg ut när några spelade för första gången:

https://youtu.be/q6xa2LsQh-Q

/Rosana

Clique aqui para ler a versão em português.↵ (http://wp.me/p7dsPz-3J)

Creative Commons (CC) – Identifiera licenserna

Terminen börjar snart för eleverna och det är dags att plocka fram material. Många lärare väljer att använda eget producerat material eller använder det öppna digitala lärarresurser istället eller som förstärkning till läroböcker. När man skapar eget material vet man hur mycket tid och energi som krävs för att producera något och självklart har man rätt till erkännande av sina verk oavsett om det är för kommersiella ändamål eller inte. Alla verk som man skapar har per automatik en copyright ©.

Från ”all rigths reserved” till ”some rights reserved”. Creative Commons (CC) är en ideell organisation som startades 2001 i USA (2005 lanserades de svenska licenserna i Sverige) med syfte på att erbjuda upphovsmannen lämpliga licenser för att dela med sig av sina verk (bild, text, ljud, video etc.). Man kan på det sättet använda materialet gratis utan att fråga om lov först genom att följa de angivna licenserna. I skolans värld används CC av lärarna, övriga personal och elever. Dessutom är det den vanligaste licenstypen för öppna digitala lärarresurser.

Symbolerna pratar för sig själva, men ibland finns det kompakta ikoner eller förkortningar istället för ikonerna och det gäller att vara bekant med dessa. Jag har valt att presentera ikonerna och licenserna först på engelska, sedan på svenska och spanska för jag tror att det blir lättare att memorera när man hittar ett verk som hänvisar bara kompakt ikonen, dvs, förkortningarna som är på engelska.

Creative Commons byggs på fyra villkor:

CC Ikoner av Rosana Månsson är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.

Licenser. Dessa val visar hur andra människor kan använda upphovsmannens verk.

CC licenser av Rosana Månsson är licensierad under en Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell licens.

Skolverket har publicerat Creative Commons: en guide för lärare (2011). Där får du även information om hur du kan använda andras material. Du måste ju ange vad verken heter (titeln, om det finns), vem har gjort det (upphovsmannen eller alias), hur och under vilka villkor man kan använda det (licensmodell), och var man kan hitta verket (länk). För att licensiera dina verk kan du använda länken från Creative Commons hemsida. Det finns ingen registrering av verket i en databas utan där skapar du en länk eller licens som du kan ladda på din hemsida. Du kan också licensiera ditt verk i en plattform (Flickr, Vimeo, Wikipedia, Jameno etc.) när du laddar upp det. Vill du lära dig mer, kan du göra en enkel webbkurs på Internetstiftelsen i Sverige som tar 1-2 timmar. Kursen heter Så här använder du Creative Commons-material och är organiserat av Kristina Alexanderson som är projektledare för Creative Commons Sverige. Licensansvarig heter Karl Jonsson och Jonas Öberg är ansvarig för den tekniska delen. Deras kontakt finns på hemsidan.

Genom att använda licenserna och licensierade material bidrar vi till att förbättra internet användningen i skolan. För att söka licensierade material kan du använda CC-sök eller ange CC på avancerat sök på Google, Youtube eller andra plattform.

Dubbelkolla licenserna på det respektive materialet som du vill använda.

 

Länkar:

 • www.oercommons.org
 • www.skolverket.se/publikationer?id=2713
 • www.creativecommons.org/choose
 • www.kurser.iis.se/kurs/creative-commons/
 • www.creativecommons.se/author/kristina/
 • www.creativecommons.se/
 • http://search.creativecommons.org/

Sista aktivitet, sedan sommarlov

Min sista aktivitet med mina grupper i spanska åk 9 brukar vara utdelning av brev eller pris från någon aktivitet som vi har gjort. Det gäller att skapa relation, fånga ögonblicken och spara materialet.

Att lyckas ska vara den bästa motivationen för eleverna men ibland räcker det inte till och vi måste fånga upp idéer och göra det lilla extra för att göra dem motiverade.

Guldstjärnor.  Jag har tidigare använt belöningssystem med guldstjärnor som förstärkare till muntliga uppgifter med en grupp som inte vågade prata så mycket. På avslutningsmiddagen fick de ett kuvert med ett kort och sina stjärnor samt lite smått och gått.

Egenskaper. Med en annan grupp repeterade vi adjektiv under hösten och alla fick skriva om sina klasskamraters egenskaper efter en lista med adjektiv som de fick av mig. Det brukar även dyka upp bra förslag av egenskaper från eleverna. Denna övning skapar både empati och ökar ens självförtroende i gruppen. Naturligtvis måste man vara noga med att använda bara positiva adjektiv. Sedan samlade jag ihop och skrev ett litet brev som minne med deras mest frekventa egenskaper. ”El más alto o La más alta.” ”El más caritativo o La más caritativa.” ”El más positivo o La más positiva”.

adjetivos

Y el premio es para… (Och priset till årets * går till…)  I år hade jag en grupp som var utmanande på alla sätt och viss. Det krävde mycket energi och skicklighet. Vi hade lektioner som var 80, 60 och 40 minuter långa. På den längsta ville en del bara titta på långfilmer. För att fånga deras uppmärksamhet bjöd jag på rollspel, musik, dans, spel, tipspromenad, kortfilmer, spring-läs/skriv-lek, en lektion med vägbeskrivningar som slutade med fika i min trädgård samt användning av digitala verktyg. De hade tyvärr inte så många datorer i deras arbetslag och många gånger fick jag låna en vagn från mitt lag.

13451134_10154244348671565_1582772906_n

De fick använda sina egna mobiler och jag lånade ut även min Ipad när det behövdes. Quizlet, Kahoot, Padlet, bokens hemsida, Español Interactivo, Spanska FEL, webbaserade ordbehandlare och Ladibug räddade våra lektioner. Nästan alla övningar gjorde vi digitalt för en del orkade inte skriva med pennan. Vissa accepterade inte bestämda platser däremot fungerade det skapligt med namnslumpare. Det var många bestämda åsikter och mycket att jobba på! Även om jag var frustrerad för jag visste att de skulle kunna prestera mera, blev jag jätteglad över deras resultat. Vilken lycka! Det tog tid för att vänja dem att gå genom deras felaktiga svar på Quizlet Live eller på Kahoot för de flesta ville bara spela på. Återkopplingen var väldigt viktigt för deras inlärning och jag är nöjd att vi tog tid till det. Alla klarade målen och jag är stolt över dem. På deras avslutningsmiddag blev det Hollywood tema och till avslutnings aktivitet har vi gjort prisutdelning med en symbolisk Oskar statyett från Hollywood. Tanken var att de skulle skicka vidare statyetten till en som hade en viss egenskap i gruppen. Till slut blev en utsedd som ”La más trabajadora” (Den arbetsammaste), en tjej som hann ikapp med gott resultat efter ha varit en hel termin sjukinskriven.

Hollywood

Vad brukar ni göra som sista aktivitet? Nästa läsår kommer jag att ha två grupper i åk 9 och det ser jag fram emot.

Jag hoppas att HT 2016 kommer med mycket inspiration, glädje och utvecklingsmöjligheter. Några lärare är redan lediga och för vissa snart är det sommarlov men innan tar vi Konferens för spansklärare i Skandinavien 2016, den 17 och 18 juni. Det blir min sista aktivitet för detta läsår. Vi ses där!

Ha ett skönt sommarlov!