Ordkunskap och läsning med gester: enkelt och roligt

”Ska vi göra nåt roligt på spanskan idag, Rosana?” frågade en elev när vi möts i korridoren strax förre lektionen. Just den eleven, av någon anledning, har inte haft ork att sitta, läsa och jobba med skolarbete de senaste tiden. Först tänkte jag att eleven bara ville ha kontakt med mig men sedan började jag fundera på hur jag skulle kunna fånga in hens uppmärksamhet och gör att hen deltar på lektionen och, ännu viktigare, att hen lär sig.

I min planering stod högst upp på listan att vi skulle jobba med läsförståelse och ordkunskap. Med ett leende vände jag mig till eleven och sa från mitt hjärta: ”Vi ska läsa en text och lära oss nya ord som handlar om miljö. OCH vi ska ha det roligt, ska du få se!”

Vad är roligt för den ena eller den andra, eller måste det vara roligt hela tiden? Det kan man fråga sig och diskutera. Hursomhelst inledde jag lektionen med att säga att på önskemål skulle vi göra något roligt med vår läsning.

Nyligen cirkulerade på sociala medier UR:s video Forskare för framtiden – Hur lär man sig ett språk? Klicka här!  Där påvisar forskaren Marianne Gullberg hur viktigt det är med att använda gester när man pratar ett annat språk. Videon tillsammans med elevens fråga inspirerade mig att göra följande på lektionen:

 1. 1. Vi hade en text framme med en ordlista bredvid.
 2. 2. Vi stod upp.
 3. 3. Vi hittade på en gest med händerna eller hela kroppen till varje ord eller uttryck. För vissa ord fanns redan en gest och den använde vi (t.ex. mycket = mucho, pengar = dinero), annars hittade vi på något för att föreställa orden.
 4. 4. Först läste vi texten och översatt den tillsammans.
 5. 5. Sedan läste vi texten tillsammans och gjorde de bestämda gesterna varje gång de dök upp.
 6. 6. För att avsluta lektionen sa jag ett ord/en mening och eleverna gjorde gesterna, och slutligen var det dags för de att säga ord/meningar och jag mimade.

Gester av Rosana Månsson

Vi pratade om att det finns skillnader på hur man gestikulerar i Spanien och i Sverige. Jag skrev länken till några videor i deras klassrum så att de kunde få se vilka är de vanligaste gester man använder i den spansktalande värld.

Spanish Gestures (Gestos españoles). Learn Spanish with 2DayLanguages. Klicka här!

Cómo hablar español en gestos. El Confidencial. Klicka här!

Colombian gestures. Spanish Cuentos. Klicka här!

Japonesa adivinando gestos españoles: La Venganza. Nekojitablogg. Klicka här!

Stort tack till mina elever och till UR som inspirerar oss. Det var en lärorik och rolig stund tillsammans. Vi kommer säkert att fortsätta att jobba med gester samt utveckla elevernas språkligaförståelse.

/Rosana

Att tydliggöra vad som krävs med lärandematriser

Lärandematriser är ett verktyg för undervisning och elevernas lärande. Det här inlägget handlar om Johan Alms idéer om lärandematriser utifrån sin bok Lärandematriser; att få eleven att förstå. Jag fick höra om boken i olika forum på internet och har nu genom boken tagit del av handledningen av att skapa ”lärandematriser”.

Skolinspektionen utför en skolenkät som fokuserar på de områden som de bedömer att det kan vara svårt att få information om från andra källor. Första området är:

”Veta vad som krävs” med tillhörande frågor: 1. ”Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår”. 2. ”Jag tycker det är svårt att veta vad jag ska klara av i skolan”. 3. ”Jag vet vad jag behöver kunna för att nå kunskapskraven i skolan”.

Det är ingen nyhet att läroplanens språk är svårförståeliga och kan ge utrymme för olika tolkningar på grund av sina abstrakta ord. Hur kan vi hjälpa våra elever att förstå vad som krävs?

Ett sätt att hjälpa eleverna att förstå målet med undervisningen är genom att använda matriser. I förordet av boken Lärandematriser; att få eleven att förstå, beskriver Anders Jönsson att ”om matrisen är konkret formulerad och nära knuten till den uppgift som ska genomföras, kan de [eleverna] lättare utnyttja den för att följa och utvärdera sina framsteg, medan en generell matris kan ta veckor att lära sig förstå och använda” (Alm, 2016: s. 8). Vi tittar lite närmare på vad lärandematriser egentligen är.

Lärandematriser x Bedömningsmatriser

Enligt Johan Alm har bedömningsmatriser lärarnas perspektiv och handlar för det mesta att läraren i efterhand ska bedöma elever. Lärandematriser är gjorda för att eleverna i förväg ska förstå vad de ska lära sig. Tidigare har Anders Jönsson uttryckt sig i sin artikel Bedömningsmatriser – inte bättre än sin användare att ”bedömningsmatriser erbjuder pedagogiska möjligheter som andra instrument inte gör. Men matriser är varken bra eller dåliga i sig själva, utan det beror på hur de används”. Anders Jönsson (2013). Lärandematriser är riktade mot eleverna i jag perspektiv och används i presens inte bara vid bedömning utan före, under och efter undervisningen. De ska innehålla målen med undervisning utifrån kunskapskraven (kursiv längst ner), vad eleverna ska kunna i konkreta handlingar med ett begripligt språk samt en progression. Eleven måste förstå och ska lära sig det som bedöms.

Stegvis

Johan Alm presenterar olika steg för att läraren ska skapa en lärandematris:

 • Du väljer ut vilka kunskapskrav ur kursplanen (max. 3-4) som är kopplade till uppgiften eller arbetsområdet. Varför just dem? Jobba med ett krav i taget. Du bedömer förmågor, inte uppgiften.
 • Få fram kriterier genom att formulera iakttagbara handlingar, dvs, beskriva vilken kunskap eleven ska visa så att du kan bedöma  prestationen. ”Bra kriterier är så konkreta att elever förstår – och så korta att de läser dem” (s. 73). Exempel på verb som är iakttagbara: nämner, räknar upp, anger, säger, skriver, markerar, uttrycker, framför, beskriver, väljer ut, redovisar, redogör för, återge, återberättar, förklarar, presenterar (s. 67).
 • Skapa progression genom att visa vad som krävs för godkänd och kvantifiera och konkretisera det som krävs till nästa nivå. Överst i kolumnerna använder du pilar istället för bokstäverna. Fetstila eller använd STORA BOKSTÄVER till progressionsorden i varje spalt.
 • Gör en tydlig layout.

Av John Lovén – Eget arbete, CC BY-SA 4.0

Vad ska man INTE använda som progression?

Använd inte ”F”-kolumnen likväl negativa eller nedlåtande kriterier. Johan Alm påpekar att läraren inte behöver tydliggöra vad eleven inte kan, dessutom kan läraren inte utvärdera vad eleven inte gör. Jag håller med och tycker att elevernas icke-prestation ska analyseras vid ett annat forum.

Använd inte hierarki mellan kunskapsformerna (kunskapstaxonomier). Till exempel: analysförmåga ska finnas representerad på varje betygssteg, inte bara i de högsta nivåerna.

Det är inte relevant om eleven hypotetiskt kan göra saker, vi bedömer visade kunskaper. Använd därför inte ”jag kan…”, ”jag vet…”, ”jag förstår…”

Använda tid effektivt

Det kräver naturligtvis tid att skapa en lärandematris, men när du har gjort det kan du återanvända materialet, eleverna kan förstå och få en tydlig bild av vilka handlingar som krävs för att uppnå kunskapskraven, och du har i händerna en grovplanering för undervisning samt en bedömningsmall klar. Du förbättrar undervisningen genom att få mer rättssäker material.

Att tänka på

Det tar tid att formulera sig och komma in på arbetet att skriva egna lärandematriser. Det finns alltid en justering som man behöver göra och det hör till att utvärdera matriserna efter att ha arbetat med dem.

Lärandematriserna skapas genom kollegiala samtal. Lärarna hjälps åt och tycker till för att formulera konkreta kriterier utifrån kunskapskraven som är kopplade till uppgiften eller arbetsområdet. Det finns en risk för att lärarna skriver alternativ formulerade läroplaner. Det enklaste att börja med är att använda kunskapsöversikt. Se Johan Alms video här. Det betyder att du bryter ner kunskapskraven i en tabell, skriver textkriterier som upprepas till vänster och värdeorden i varje spalt som en progression.

Jag har sett en matris som de kallade för lärandematris i moderna språk där det stod i första progressionen ”Du har ett svenskt uttal när du talar.” För det första, i lärandematris beskrivet av Johan Alm använder man elevens perspektiv i jag-form. Sedan vad är det för fel att ha “svenskt” uttal när man pratar ett annat språk? Är det inte begriplighet som vi ska fokusera oss på? Akta dig för omformuleringar!

Prova själv

Johan Alm avslutar sin bok med ett exempel i form av en lärandematris som är kopplad till bokens kapitel. Där kan du enkelt markera på vilken utvecklingsnivå du befinner dig gällande skolutveckling genom lärandematriser.

Om du inte använder någon digital lärplattform kan du ladda ner LMX – ett lärandematriser program:  https://larandematriser.se/lmx/ (Det fungerar dock inte på Mac än).

Missa inte att titta på när själva författaren introducerar lärandematriser: https://youtu.be/kKOL95x8htA

Eller besök Johan Alms hemsida.

Boken är väldigt inspirerande och har en entusiast ton som smittar av sig. Allt detta kan underlätta för eleverna att förstå mera vad som krävs och därmed utveckla sitt eget lärande.

Nu ska jag prova och utveckla mina matriser.

Referenser:

Alm, J (2016). Lärandematriser; att få eleverna att förstår. Stockholm: Gothia Fortbildning. 196 s.

Jönsson, A. (2013). Bedömningsmatriser – inte bättre än sin användare.

 

Sprid kärlek med Google Teckningar/Ritningar

På #bett2017 mässan fick jag tips om att använda Google Drawings för att enkelt arbeta med både text och bild. I den svenska versionen kallas det för Google Teckningar/Ritningar där du skapar teckningar, instruktionsbilder, skisser, posters etc. Nu har jag äntligen använt appen med mina elever. Vi tog en paus från vårt projekt om Madrid och uppmärksammade Alla hjärtans dag – El día del amor y la amistad (San Valentín).

Du hittar appen på Chrome Web Store eller på din Google Drive.

Varför ska man använda Google Teckningar/Ritningar?

 • Det är kollaborativt, dvs. flera elever kan arbeta i ett dokument samtidigt.*
 • Du kan skapa dina egna infografiker.
 • Det finns flera verktyg: diagram, figurer, linjer, pilar etc.*
 • Du kan bifoga bilder och redigera bilderna direkt i appen.
 • Du kan dela som en mall till eleverna.
 • Du kan kommentera direkt i dokumentet.
 • Det är lätt att hantera.*
 • Det är grattis.*
 • Det fungerar med ett Google konto.*

Fördelar till eleverna:

 • Hjälp med tankekartor.*
 • Hjälp med att organisera sina idéer.*
 • “Dra och släpp”-funktion.
 • Hjälp med att fatta beslut och utveckla kreativitet.
 • Utveckla läsförståelse.*
 • Använda som ett annat alternativ för kommunikation.*
 • Spara automatiskt.

*Eric Curts

Nackdelar:

 • Det kan haka upp sig ibland.
 • Externa ytor som man ser på dator försvinner på en surfplatta.

Vad gjorde jag?

Jag skapade två aktiviteter där eleverna var aktiva genom att använda appen. Jag började med att byta bakgrunden och sedan skriva texterna och infoga några figurer. Det finns färdiga mallar (templates) men jag valde att börja från början. Klicka här för att se några mallar och andra resurser om appen av Eric Curts.

Och så här blev det till slut:

Här har du länken till filarna. Du behöver inte begära åtkomst om du vill använda dem. Gör en kopia genom att klicka på “arkiv” – “kopiera filen”. Du kan ändra filen precis som du vill.

Andra delen som jag har provat bara med niorna handlade om att följa instruktionerna och göra ett digitalt Alla hjärtans dag kort. Sprida kärlek genom att dela, dela och dela.

Klicka här för att öppna dokumentet ovan.

Vad tyckte eleverna om uppgifterna?

Eleverna tyckte att det var roligt och lärorikt. I slutet av lektionen kom två elever fram och nämnde följande punkter:

 • Första uppgiften var som en vanlig övning och det var bra att repetera några ord.
 • Vi har lärt oss nya fraser.
 • Det var roligt att använda Google Ritningar.
 • Uppgifterna skapade en lugn miljö för alla var fokuserade.
 • Vi tycker att det var en kul uppgift för att man fick sprida kärlek. Dela! Dela! Dela!
 • Man fick göra något kreativt.
 • Man fick utforska appen på egen hand även om man hade instruktionerna att följa.

Tack Rebecka och Isabell! Tack även till Lisa för att jag fick använda ditt kort.

Mina reflektioner:

Övningarna skapade tillfälle att repetera SER/ESTAR och ME GUSTA/ME GUSTAN. Vi har pratat lite om imperativ form och identifierat verben i grundformen. Vi pratade även om skillnad mellan betygsystem i några spansktalande länder och i Sverige. Eleverna tyckte att det var en nyckel för att förstå budskapet med siffran 10 på kortet. Jag hade tänkt att publicera idéen innan Alla hjärtans dag som tips på aktiviteter men jag ville testa själv först. Det gick jättebra!

Om du jobbar med engelska kan du testa Eric Curts’ Valentine’s Magnetic Poetry Template (klicka här).

Här lämnar jag er med en tutorial på engelska om hur man använder Google Ritningar. Du kommer säkert att bli inspirerad. Lycka till!

Google Drawings 101 Part 1 by Joshua Pomeroy (klicka här).

 

Skolbesök: Falun och London

Under januari besökte jag Montesorisskolan i Falun och Benhurst Primary School i London. Det första hade jag planerat själv efter ett trevligt samtal med rektor Marie Linder och det andra var en del av Bett Show 2017, den största IT mässan i världen som äger rum i London.

Båda skolorna jobbar med olika typer av mjukvaror som nuförtiden kallas för suite /swi:t/, dvs, en uppsättning av tillhörande dataprogram och produkter. I Falun jobbar de med G Suite for Education (tidigare kallad för Google Apps for Education) sedan några år tillbaka och i London använder Benhurst Primary School en mjukvara som heter Smart Learning Suite. Här kommer jag inte att jämföra deras mjukvaror men jag kommer att reflektera över några punkter som fångade min uppmärksamhet under mina besök.

Programmeringsuppdrag. Montessoriskolan i Falun.

Besökensstuktur. På Montesoriskolan blev jag mottagen av lärare Lisa Holden och vi gick runt för att titta på eleverna från åk 6-9 som jobbade med ett temaarbete: Jordens Utveckling. De var uppdelade i tio grupper/uppdrag. I varje grupp träffade jag två lärare som var huvudansvariga för respektive station. Rektorn hade berättat att det var en variant av elevensval som de utvecklade till ett projekt för hela skolan. Det finns mer information om projektet på skolans hemsida, Facebook och Instagram. Bilden var tagen när eleverna försökte lösa ett programmeringsuppdrag vid en station. På Benhurst Primary School fick vi ett schema och en elev som guide under hela besöket. Det verkar som eleverna var vana att få gruppbesök eftersom det har blivit skolansaffärsmodell för att få billigare hjälpmedel.

Två elever per Ipad. Benhurst Primary School.

Ledarskap. Allt börjar uppifrån. Båda rektorerna är stolta över sina skolor och de är övertygade att de är en del av framtidens skola som har satsat på tekniken och utbildningen av sin personal. Marie Linder påpekar att hennes pedagoger är mycket kunniga och intresserade av digitalt arbete vilket är en naturlig och internaliserad del av undervisningen i hennes skola. Mr. David Denchfield välkomnar oss besökare med en stor eloge till sina duktiga och engagerade lärare och citerar Elbert Hubbord (1993) med tanken på att läraren är den viktigaste faktorn i skolan: ”One man can do the work of fifty ordinary men. No machine can do the work of one extraordinary man”. Där såg vi att ALLA lärare använde de digitala verktygen för fullt. Så ska det vara om man vill lyfta hela skola och inte enstaka lärare på eget initiativ.

Interaktiva tavlor och kollaborativa ytor. I 2013 besökte jag en språkskola i London. Där såg jag skickliga lärare som jobbade med smartboards och sparade material online som eleverna hade tillgång till under kursen. Den största skillnaden som jag har sett i år i London och även i Falun är hur den kollaborativa tanken har vuxit fram och tagit plats i undervisningen. I båda skolorna erbjuder deras programvaror smidiga gemensamma arbetsytor. Fördelen med att använda suite är att allt finns på ett ställe, men det finns en uppsjö interaktiva spel och kollaborativa program som man kan använda utan att behöva betala eller köpa hela paketet. Se exempel på webbaserad ordbehandlare här.

Smartboard. Benhurst Primary School.

Studiero. På båda skolorna var eleverna engagerade i sina arbete. Benhurst Primary School är en skola för yngre barn och ljudnivån var hög. Det blev ännu högre när eleverna började titta på en video på deras Ipad. Man måste tänka på att utrusta rummet med hörlurar. Vi hade samma problem när vi började med en-till-en på vår skola. På Montessoriskolan hade lärarna delat grupperna i mindre grupper och det var allt lugnt och fint. Eleverna samarbetade bra oavsett åldersskillnad.

Guiden. Benhurst Primary School.

Moderna språk. Jag såg några affischer på franska i Benhurst Primary School. Min guide som gick i sexan berättade lite blyg att han läser franska. Läraren var tyvärr inte där för att berätta hur de jobbar och hur de ser på moderna språket i deras skola. När det gäller andra språk brukar de hylla ett främmande språk varje månad.

The language of the month. Benhurst Primary School.

Det finns affischer på skolan och information på deras hemsida. De tränar några ord, läser fakta om språket, räknar till 10, lyssnar på nationalsången, ha tillgång till lärarhandledning med några aktiviteter och videor.

På Montessoriskolan träffade jag några språklärare och det bästa var att de hade en gemensam station i moderna språk där eleverna från åk 6-9 producerade texter tillsammans. Ett utmärkt sätt att samarbeta och utbyta kunskap.

Produktion. Moderna språk station. Montessoriskolan i Falun.

Pappershantering. Även om stor satsningen på det digitala upplevde jag att det fanns ett stort antal papper runt omkring i Benhurst Primary School. Där var inte en en-till-en skola. Två elever delade på en Ipad. Det fanns en klassuppsättning av pc i datasalen. På Montessoriskolan allt material var delade via elevernas virtuella klassrum och man såg inget papper förutom de planscher som eleverna höll på att producera. Men varför inte göra det digitalt?

Diskussion och bedömning. Jag pratade lite med några lärare på Montessoriskolan under den korta tiden som jag var på besök, och de uttryckte att den typen av arbete är svårare att bedöma elevernas individuella kunskaper eftersom det handlar om grupparbete. Å andra sidan, känner de att det är värt att jobba tematisk och integrerat för att utveckla den sociala delen och för att använda kamratstöd under arbeten. På Benhurst School det som de kallade för diskussion i programmet var en uppsamling med en försäljare som var stolt över sina produkter. Det är kanske självklart eftersom vi var på en IT mässa. Vi fick aldrig tid till att prata med lärarna och diskutera frågor om digitalisering, hantering av mjukvaror, planering och bedömning.

Demonstration. Smart Learning Suite. Benhurst Primary School.

Om du inte använder någon typ av kollaborativ mjukvara på din skola, tipsar jag att börja med Padlet för att testa med dina elever.

Hursomhelst är det väldigt nyttigt med skolbesök. Både för att lära sig nya saker och för att få bekräftat att man är på rätt spår. Det engelskaskolsystemet går inte att jämföra rakt av med det svenska, dessutom måste man ta hänsyn till kulturella och socio-epistemologiska skillnader.  Men en sak är skolorna som jag besökte eniga om: genom att använda digitalisering syfta de på att nå smidigare “the 21st century skills” – kreativitet, kritisk tänkande, samarbete och kommunikation.

Det ser väldigt olika ut från skola till skola. Som jag nämnde i början använder Benhurst Primary School i London Smart Learning Suite och Montessoriskolan i Falun, G Suite precis som i min kommun. Vilka mjukvaror använder du? Har du något planerat skolbesök?

Duka med ”gamla” böcker!

Jag blev väldigt inspirerad av Ann-Marie Körlings inlägg ”Duka med böcker” och funderade på hur jag skulle kunna använda tanken på min skola och i min undervisning. Jag kanske ska tipsa vår barn- och ungdomskonsulent Marita Carlsson att duka med böcker i fiket, eller varför inte vår kökschef Tina Samuelsson i matsalen.

Så här dukade jag med ”gamla” böcker i mitt klassrum

Det jag kallar för “gamla” böcker är äldre läromedel som vi inte använder längre. Jag har två grupper i spanska i samma rum och där sparade jag en klassuppsättning av en gammal bok som har bra illustrerade ordlistor.

Jag hade förberett min spanska lektion med en uppgift i pappersformat. Det var deras första lektion efter lovet och det handlade om minnen från 2016 och mål för 2017. Se lektionsförslaget nedan. Vissa elever glömmer några ord under lovet och vissa kan inte komma på vad man ska välja. Vi skulle prata bland annat om mat, då dukade jag med de gamla böckerna uppslagna på en sida med en matsedel. Så här gjorde jag för att fånga eleverna och få dem fokuserade redan från början.

Medan jag mötte eleverna vid dörren för att hälsa på dem, berätta vad de skulle sitta och för att samla in mobilerna, fungerade de ”gamla” böckerna som en startuppgift. Läs mitt inlägg om startuppgifterna på spanska här. Det var väldigt lugnt i klassrummet och vi repeterade muntligt några områden: mat, skolämne och fritid innan vi började med aktiviteten.

Jag är nöjd med upplägget och jag hoppas att det har underlättat och inspirerat mina elever. Nästa gång blir det säkert dukat med skönlitteratur istället för läroböcker.

Vad gjorde vi efter startuppgiften?

Spanska lektionen

Syfte: Eleverna tränar på att prata och skriva om välbekanta ämnen, bland annat, mat, plats, fritid och skolämne på spanska. De gör en tillbakablick av året som gått och pratar om sina mål för det kommande året.

LGR 11 Förmåga: Formulera sig i tal och skrift, använda strategi som löser problem och förbättrar interaktionen.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9: I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Till extra delen: I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Centralt innehåll: Ämnesområden som är välbekanta för eleverna. Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser. Åsikter, känslor och erfarenheter.

Instruktioner:

 1. Dela upp eleverna i små grupper.
 2. Prata och använd gärna illustrerade ordlistor eller flippade videor för att göra en kort repetition om mat, skolämnen och fritid på spanska. Jag har använt ”gamla” läroböcker som jag beskrev ovan.
 3. Innan du delar ut bladet, ge några förklaringar och exempel på tavlan. Uppmuntra eleverna att svara på frågeorden i meningarna (Vad? Var? Varför? Vem?):

¿Cuál fue tu libro favorito el año pasado?

Mi libro favorito fue ⇒ Mis libros favoritos fueron

No tengo/tuve ninguna asignatura favorita, pero pienso que ________________ es/son muy importante/importantes. 

Mi programa favorito fue la aplicación de Netflix. Allí he visto la serie noruega “Skam”. Trata de las relaciones entre los jóvenes. Habla de amistad, amor, sexo, fiesta y traición.

 1. Dela ut bladet: Memorias y Propósitos para el Año Nuevo (Klicka här!)
 2. Uppmuntra eleverna att be om tips i gruppen om de sitter fast på någon ruta.
 3. När alla har skrivit sina svar ska de fråga varandra och svara på första delen för sina klasskamrater. Andra delen är frivillig att berätta för gruppen.
 4. Läraren går runt i grupperna och frågar eleverna vad andra har berättat.

Axel, ¿Cuál fue el libro favorito de Anna?

 1. Rutorna med verb på baksidan kan hjälpa eleverna att använda korrekt böjning på verb i preteritum. Presentera eller repetera preteritum under tiden eller på de kommande lektionerna.

Extra: Vill du utveckla aktiviteten kan du använda bladet som förslag till en skriftlig uppgift eller till en video: Mis memorias y propósitos / Mis recuerdos y intenciones där eleverna skriver en löpande text om vad de har upplevt som bäst förra året och deras mål för nästa år.

Mina tankar/reflektioner kring aktiviteten:

 1. Minne och val. För vissa elever är det svårt att minnas vad de har gjort. Det är också svårt att välja bara en sak eller det man föredrar. Jag sa och skrev exempel på tavlan om hur man skulle skriva om man hade flera val eller om man inte hade någon favorit alls.

No tengo/tuve ninguna asignatura favorita, pero pienso que ___ ________________ es/son importante/s.

No tengo/comí ninguna comida favorita, pero si tengo que elegir algo, quizás una pizza de pollo con helado de chocolate. 

 1. Grammatik. En annan punkt som väcker intresse är grammatiken som används i uppgiften. Vissa läroböcker presenterar inte preteritum i spanska på materialet som är avsett för högstadiet. Eleverna som har en utvecklad språkförmåga känner sig frustrerade när språket inte räcker till. Den spanska grammatiken är inte lätt med alla dessa tempus och verbböjningar, å andra sidan kan man inte vänta med att använda grammatiska strukturer där kontexten kräver.
 2. Produktion. Jag gjorde första utkastet i ett program som heter Piktochart  . Jag tycker att det var väldigt smidigt och fint att använda programmet. Men när jag skulle spara som pdf och skriva ut krävdes det betalning.
 3. Jag vände mig till Canva och gjorde om uppgiften där istället. Piktochart är dock billigare per månad än Canva i betalversionen. Läs hur Annika Sjödahl dukar fram sina Canvor här.

Nu ska jag duka hemma med böcker på mitt modersmål! Tack Körling.

/Rosana Månsson

Aktivera nyanlända elever – 2. What is the song? & 3. Singing

Det här är den andra delen av inlägget där jag sammanlagt tipsar om tre aktiviteter som kan lyfta fram och aktivera nyanlända elever i gruppen genom att använda deras första språk och svenska. Perfekt för att använda i slutet av terminen.

Clef. CCO

Clef. CCO

II. What is the song?

Med inspiration från Så ska det låta har jag genomfört denna aktivitet med mina elever:

Reading:

1. I förväg fråga och uppmuntra en eller flera nyanlända elever att delta aktivt i denna aktivitet.

2. Välj några bekanta låtar till eleverna och översatt låtarna genom att använda Google översättare. Se min lista här.

3. Dela upp klassen i grupper.

4. Instruera att en utvald elev att läsa en text på svenska och gruppen ska gissa och sjunga låten på engelska. Här är det viktigt att påpeka att texterna kan låta konstigt eftersom läraren har översatt den med Google översättare och inte har gjort någon granskning av språket. De måste låta eleven läsa minst halva låten. Då kan eleven signalera och grupperna få gissa låten.

5. Använder du denna aktivitet som en tävling så kan du ge 10 poäng om de sjunger rätt låt, 10 poäng om de kan låtens namn och 10 poäng om de kan artisten.

* En variant är att eleverna ska sjunga på sitt första språk och eleverna ska gissa låten på svenska eller engelska.

III. Singing:

1. Välj några låtar på Spotify eller YouTube (gärna med texter). Ex. Top 10 2016.

2. I förväg fråga och uppmuntra en eller flera nyanlända elever att delta aktivt i denna aktivitet.

3. Instruera en nyanländ elev från klassen för att lyssna på låten med hörlurar och sjunga eller mima den.

4. Gruppen ska gissa låten genom att sjunga eller säga namn på låten och artisten.

5. När de gissar rätt, sätter läraren på musik i högtalaren så att alla kan lyssna på låten. Använder du denna aktivitet som en tävling så kan du ge 10 poäng om de sjunger rätt låt, 10 poäng om de kan låtens namn och 10 poäng om de kan artisten.

 

Dessa aktiviteter har jag använt under mina engelska lektioner men kan anpassas till andra ämne.

Läs om första aktiviteten i andra inlägget: Aktivera nyanlända elever – 1. Find your name.

Lycka till och ha det så roligt.

/Rosana Månsson

Aktivera nyanlända elever – 1. Find your name

Det kräver en hel del arbete att integrera nyanlända elever i gruppen speciellt när eleverna inte har några andra gemensamma aktiviteter. Sammanlagt tipsar jag om tre aktiviteter som kan lyfta fram och aktivera dessa elever i gruppen genom att använda deras första språk och svenska. Förslaget nedan är från en lektion i engelska med fokus på arabiska. Perfekt för att använda nu i slutet av terminen.

Mitt namn på tamil

Mitt namn på tamil.

 

I. Find your name

1. Be en elev som har ett annat skriftsystem att skriva namn på alla elever i klassen. Kopiera minst tre exemplar. Nedan finns exempel på arabiska och tamil.

2. Skriv eller kopiera elevernas namn på ett fint papper. Jag har använt en mall i Word som heter placeringskort för nyårsfesten.

3. Instruera eleverna att de ska hitta sitt namn som är skriven av en elev eller flera elever i gruppen som har ett annat skriftsystem. De ska lista ut efter ett angivet namn och genom att använda strategier att prata engelska och jämföra deras lappar med varandra.

My name stars with… and so does yours.  In my name there are two vowels exactly like yours.

We have the same consonant sounds in the beginning of our names, then they should have similar written representations.

My name ends with … then it should be like …

4. Dela upp klassen i två eller tre grupper beroende på antal elever.

5. Utse en ledare till gruppen. Gärna en elev som kan det språket som namn är skrivna på, annars kan du ge facit till ledaren.

6. När de har hittat sina namn kan de återgå till stora gruppen och utvärdera hur det har gått med aktiviteten.

7. Om eleverna med andra skriftliga språksystem vågar, kan man passa på och ta ett samtal om sitt språk, hur det är att lära sig svenska och vilka stora skillnader det finns mellan språken.

8. Ni kan säkert hitta material på engelska om andra språk, här som sagt är det fokus på arabiska. Gå in på BBC hemsida och läs om det arabiska språket: A guide to Arabic – 10 facts about the Arabic language.

9. Be eleverna att prata med varandra om nya saker som de har lärt sig efter läsningen.

10. Avsluta temat med att be eleverna att skriva i grupper en motsvarande text om det svenska språket: A guide to Swedish – 10 facts about the Swedish language.

Dessa aktiviteter är avsedda för engelska lektioner men kan anpassas till andra ämnen enligt behov.

Elevens exempel: namn på arabiska – namn-arabiska

Elevens exempel: namn på tamil här: namn-tamil

Läs om övriga två aktiviteter i andra inlägget: Aktivera nyanlända elever – 2. What is the song? & 3. Singing? 

Lycka till och ha det så roligt.

/Rosana Månsson

Metakunskaper i spanska för att utveckla skrivandet

Första steget till att bli bättre i sitt skrivande är att identifiera sina misstag och förstå var felen kommer ifrån. Inför en skriftlig uppgift kan man använda sig av olika strategier. Här presenterar jag allmänna råd om hur eleverna kan undvika vanliga grammatiska misstag när de skriver en text på spanska.

Innan mina elever började skriva sina mejl om en resa till ett spansktalande land, har vi naturligtvis tittat på olika exempel och gått genom både textensstruktur och innehåll. För att hjälpa eleverna att skriva sin egen text har vi ställt stödfrågor baserade på vår lärobok:

 

Stödfrågor spanska brev

När första utkastet var klart bearbetade vi texterna. Ett enkelt sätt för att komma igång med kamratbedömning är att använda ”Två stjärnor och en önskning”, men för många elever räckte inte det. Eleverna behövde konkreta exempel på vilka förbättringstips de kunde ge sina klasskamrater. Då ställde vi frågorna ur boken Samtala – lärande genom responsgrupper av Løkensgard Hoel:

”Hur reagerar jag som läsare på din text?” 

”Uppfyller texten avsett textmönster?”

Dylan William (2013:153) nämner felklassificering som en enkel teknik där läraren i texten markerar elevernas misstag och därefter klassificerar eleverna sina fel. Sedan söker de upp en klasskamrat med kompletterande kompetenser för att få hjälp med rättningen. Ibland behöver de inte ens söka upp hjälp för de kommer på vad felet kan vara.

Det finns en önskan om att eleverna borde behärska mer allmänna språkmetakunskaper. För att använda denna strategi bör eleverna vara bekanta med dessa termer/kategoriseringar: genus, tempus, numerus, pronomen och stavfel.

Felklassifiering spanska

Utifrån elevernas misstag gjorde vi en lista med lite förklaring på svenska och exempel på spanska. Eleverna kan då använda checklistan innan de lämnar in sina texter.

Jag avslutar detta inlägg med en reflektion från Christian Lundhal som i sin tur citerar Anders Jönsson: “Det är mer lärorikt att lyckas med hjälp, än att inte lyckas alls…Bedömning betyder hjälp och inte längre kontroll.” Lundahl (2009:40). Det viktigaste är att alla lär sig.

PDF:

metakunskap_spanska

Referenser:

Hoel, TL & Andersson M. (2011) Skriva och samtala – lärande genom responsgrupper. Studentlitteratur: Lund.

Wiliam, D. (2013) Att följa lärande – formativ bedömning i praktiken. Studentlitteratur: Lund.

Lundahl, C (2014) Bedömning för lärande. Studentlitteratur: Lund.

 

 

Språkundervisning (en, sp) under arbetsmarknadsveckan

Vårt arbetslag genomförde en arbetsmarknadsvecka där vår studie- och yrkesvägledare (SYV) bjöd in flera företag i olika branscher för att komma till vår skola och berätta hur det är att jobba där. Höjdpunkten var när eleverna fick besöka de fem stationerna i cirka tjugo minuter under en halvdag.

Jobs av Ashish_Choudhary. CC0.

Jobs av Ashish_Choudhary. CC0.

Förutom besöket av dessa företag, fick eleverna ett speciellt program under temaveckan. De fick träffa bland annat representanter från Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknadskunskap.se och Gymnasiemässa.

Här tänkte jag berätta vad vi gjorde på våra språklektioner (engelska och spanska) under den veckan.

På engelska hade vi tidigare pratat om yrken och nu valde vi att träna på att skriva ett CV. Vi använde oss av materialet tillgänglig på British Councils hemsida. Först pratade vi generellt om skolplikten, deltidsarbete, att arbeta som tonåring och hur det ser ut i olika länder jämfört med Sverige. Några elever kom ihåg en episod som vi tittade på förra läsåret från ett UR program, Life on Scilly. Den handlar om sommar jobb på Scillyöarna utanför Englands sydvästkust. Sedan diskuterade vi om hur ett CV ser ut. Därmed gjorde eleverna följande övningar:

1. Go to the British Council website and do the exercises carefully. Use the link below: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice/cv

2. When you are done with all the exercises from the link above, ask your teacher for a worksheet to write your own CV.

3. Discuss with some classmates the following questions: “Have you ever had a summer job? Do you think it’s a good idea for students to do part-time work?”. Write a comment in the message-box in our virtual classroom. Read your classmates comments. Do you agree with them?

Visa elever kommenterade vikten att ha praoat och kunna skriva det på sitt CV, samt att använda relevanta referenser. Under denna aktivitet blev eleverna nyfikna på om vilken nivå de skulle skriva på sin språkkunskap. Vi pratade då om referensskalan som har definierats inom Gemensam europeisk referensram för språk (GERS): lärande, undervisning och bedömning (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment – CEFR)

kommentarmaterial-kpl-moderna-sprk-8-638-skamdump

Skärmdump från Kommentarmaterial till kursplanen i moderna språk av Skolverket.

Därmed länkade jag två hemsidor där de kunde utföra testet på nätet:

* As I promised you, here you have two links to two different English level tests. Keep in mind that online tests do not have the same accuracy than a real time course. Let me know your result afterwards. Do the test when you know that you cannot be disturbed. It takes about 10 to 20 min each. Good luck!

– (A1 – B2) http://www.englishleveltest.com/

– (A2 – C2) http://www.examenglish.com/leveltest/index.html

Eleverna var nyfikna och det var intressant att se deras resultat.

På spanska, jobbade vi med jobb och yrken (Profesiones y oficios). Först fick eleverna gissa på svenska vilka yrke jag mimade eller pratade om på spanska. Sedan fick de träna namn på yrken genom en länk till en online plansch och Quizlet:

Efter det, läste vi dikten “De mayor quiero ser” av Maria del Pilar Hernández.

Nästa steg var att översätta orden och beskriva var sitt yrke. Mallen: profesiones-descripciones. Jag hade skrivit elevensnamn på vilka yrke som de skulle beskriva. De fick använda både online lexikon spanska-spanska (Rae.es) och spanska-svenska (Lexin). Målet var att beskriva yrken på deras nivå genom att använda hjälpmedel.

När beskrivningarna var klara, skrev jag ut filen på färgade papper och laminerade för att använda som memoryspel.

Vi avslutade temat genom att skriva dikt på spanska om vad de vill göra i framtiden. Vi följde bokens mall och la till informationen om deras yrke:

En el futuro me gustaría… vivir… tener… trabajar… para… y … .

Dikten skrevs i ett presentationsprogram och jag skrev ut dem och gjorde en plansch till vårt klassrum. Eleverna har även publicerat sina dikter i sin respektive spanska blogg. Det fanns många som designade sin presentation och vi tog upp det om att använda CC-bilder (Se mitt tidigare inlägg om Creative Commons (CC) – Identifiera licenserna).

Temaveckan avslutades med en utvärdering genom att svara på ett Google formulär med liknande frågor:

 • Vad tycker du har varit bra med temaveckan?
 • Vad har varit mindre bra?
 • Betygsätt de olika aktiviteterna efter hur du har upplevt dem:
  • Aktivitet 1: Besök från Arbetsförmedlingen
  • Aktivitet 2: Besök från Arbetsmarknadskunskap
  • Aktivitet 3: Besök av olika yrken
 • Kommentar till aktivitet 3: vilket/vilka yrken tyckte du var mest intressant att lyssna på? Saknade du något yrke?
 • Vad tycker du är bäst, en veckas PRAO eller en temavecka i åk 9?
 • Fler kommentarer eller synpunkter på temaveckan?

Det var en inspirerande och arbetsam vecka.

Länkar:

http://www.arbetsmarknadskunskap.se/

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/skills/writing-skills-practice/cv

http://www.englishleveltest.com/

http://www.examenglish.com/leveltest/index.html

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2144

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2560

https://www.youtube.com/watch?v=gTW19pZ2kdQ

https://www.youtube.com/watch?v=esWNINM7JHA

http://www.spanish.cl/Vocabulary/Notes/Profesiones_Oficios.htm

https://quizlet.com/160221807/profesiones-jobs-yrke-flash-cards/

http://mipequeescuela.blogspot.se/search?q=profesiones.

https://rockalingua.com/songs/professions

http://dle.rae.es/?id=Qvw4hM1

http://lexin2.nada.kth.se/lexin/#searchinfo=both,swe_spa,oficio

http://lrbloggar.se/rosanamansson/creative-commons-cc-identifiera-licenserna/

Español Interactivo

Här kommer ett tips på en app till elever som vill öva och utveckla sin spanska med lite utmaning. Español Interactivo är en app som månadsvis publicerar en text med en nyhet i olika nivåer med tanken på att öva olika språkliga förmågor.

espanol-interactivo

Det finns tre nivåer: grundläggande, mellan och avancerad. Skillnaden mellan nivåerna är naturligtvis hur utvecklat språket är och antalet förklaringar till vissa svåra ord i texterna. All text är på spanska, även förklaringarna. Man kan träna ordförråd, grammatik, läsförståelse och få tips på hör- och muntliga interaktion.

ei1

Grundläggande – till att börja med. Först tränar man ordförrådet genom att välja bilden till ordet och därmed kan man lyssna på rätta svaret. Det brukar vara ett set av åtta bilder. Man går vidare bara om man väljer rätt svar. Sedan kan man läsa och lyssna på texten vilket är väldigt bra för att utveckla de receptiva förmågorna.

ei5

Mellan – nästa steg. Man väljer ordet enligt beskrivningen. Detta hjälper eleverna att utveckla strategier för att förklara och göra omformuleringar. Sedan finns det en mer utvecklad text i samma tema med mindre förklaringar av orden. Man kan lyssna på texten på samma sätt som på andra nivåer. ei6

Avancerad – sista steget. Detta steg består av tre delar: träna ordförråd genom att komplettera meningarna med att välja orden som passar bäst; läsförståelse utifrån en mer språklig avancerad text som man kan även lyssna på; och den muntliga förmågan med ett exempel på ett samtal med en infödd spansktalande, följt av diskussionsfrågor. Utifrån frågorna kan man skriva sina reflektioner om temat.

ei7

Appen är gratis och det finns extra material och tillägg att köpa inuti. Den är utvecklad av ett företag som ger kurser i spanska och engelska och där kan man hitta både kurser och annat material för att lära sig dessa språk. Den är tillgänglig för Android och iOS, och det fungerar lika bra att använda den via webbläsaren: http://www.netlanguages.com/es/cursos-espanol-online/actividades-de-practica.php

Hoppas att ni kan ha nytta av detta med era elever.

/Rosana

(Bilderna är skärmdump från appen.)