Nobelbokmärke

Uppmärksamma Nobelpristagarna genom att producera eget bokmärke: Nobelbokmärke.

Här kommer ett förslag på hur man kan uppmärksamma Nobelpristagarna i litteratur genom att producera eget bokmärke. Kanske blir det även en fin julklapp om du laminerar det.

Förslaget nedan är främst avsett för moderna språk (spanska, franska och tyska) med det fungerar lika bra till andra ämnen. Materialet är baserat på Nobel Centers lektionsförslag och gjort i samarbete med mina fina och duktiga kollegor Anette Strömberg, leg. lärare i franska och engelska, samt Joel Forssell som undervisar i engelska och franska. Du kan använda och ändra materialet enligt CC-märken.

Syfte: Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.

Bedömning: https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/moderna-sprak

Förslag:

  • Använd Google presentationen (klicka här) för att introducera ämnet. Där finns även instruktionerna om hur man gör ett eget Nobelbokmärke. Länken för eleverna finns nedan.
  •  Uppgiften kan anpassas till olika nivåer A2-C1.
  • Avsluta med en muntlig uppgift där eleverna redovisar sin utvald pristagare.

Hispanohablantes ganadores del Nobel de Literatura.

Nobelbokmärke på spanska.

Nobelbokmärke på tyska.

Nobelbokmärke på franska.

Att översätta motiveringarna kan det vara väldigt svårt. Uppmana eleverna att använda sig av digitalläsförståelse och hitta motiveringen på målspråket från olika källor. Jämför tillsammans vilken översättning som passar bäst.

  • Länk till presentationen – lärare (sp, fr, ty): klicka här!
  • Länk till presentationen – elev (sp): klicka här!

Mer material och upplägg till Nobellektioner i andra kategorier finns på Nobel Center C/o.

”Materialet utgår ifrån väl redovisade källor och hänvisar vidare till de prisutdelande institutionernas egen information för fördjupning. Nobelprislektionen är en av de många resurser som erbjuds lärare i hela världen inom ramen för Nobel Education Network.”

Lycka till!

/Rosana Månsson

Lämna en kommentar

  • (will not be published)