En riktigt bra övning till retoriken

Mot slutet av retorikkursen har jag flera år i rad stoppat in en uppgift som jag kallar Talskrivaren. Den går i sin enkelhet ut på att eleverna, som nu känner varandra rätt väl och dessutom är bekanta med den grundläggande terminologin och ett flertal olika retoriska figurer, får skriva tal åt varandra. Av något skäl så är det en övning som många elever lyfter fram som en av de mest lärorika under kursen.

Kanske beror deras entusiasm på att de skärper till sig lite extra när de får ta ansvar för en kamrats möjlighet till utveckling. Kanske finns det något inspirerande i att skriva något för någon annans skull, att veta att någon inte bara kommer att läsa den text jag skriver, utan också framföra den inför en publik. Oavsett anledning så har jag sällan sett eleverna arbeta så fokuserat och det är med viss förtjusning jag hör dem utbyta kloka tankar med varandra under arbetets gång.

Upplägget är anpassat efter vår schemaläggning med en enda lååång lektion i veckan, så du kan behöva ändra i det om ni gör på något annat sätt där du jobbar. Så här ser instruktionen ut:

Denna vecka ska ni arbeta med att skriva tal åt varandra. Så här ska arbetet gå till:

A. Arbeta parvis. Utgå från den återkoppling ni fått av mig under kursen och berätta för varandra vad det är ni vill utveckla i ert sätt att tala. Då har ni möjlighet att skriva tal åt varandra som tillåter er att utmana er själva på ett bra sätt.

B. Välj en av uppgifterna nedan och tillbringa en timme i enskildhet med att skriva tal åt era partners. Försök att anpassa talen efter varandras önskemål. Möt upp och coacha varandra genom framträdandena. Berätta hur ni tänkt när ni skrivit talen, och hur ni föreställt er att röst och kroppsspråk ska anpassas efter innehållet så att stilfigurer och andra finesser kommer fram på bästa sätt.

C. Diskutera sedan kort förbättringsmöjligheter i tal och framförande.

D. Tillbringa åter en stund enskilt med att revidera/färdigställa talen innan ni  möter upp en andra gång för att coacha varandra genom framförandena och diskutera justeringar.

E. Nästa gång ska ni framföra de tal ni fått av varandra. Under tiden fram till dess ska ni öva in dem så att de sitter. Om ni vill får ni göra anpassningar och tillägg så att talen känns mer som era egna.

Ni kan välja mellan följande teman för era tal:

Inledningsanförande vid valfri konferens

”Hej, jag är er nya chef”

”Härda ut, vi är nästan i mål”

”De andra vann, men vi kan hålla huvudet högt”

”Ett stort tack till alla som…”

”Nu har vi nått slutet på den här resan”

Den exakta frasen ovan behöver inte vara med utan det är andemeningen som är det centrala. Givetvis måste också talet sättas in i ett sammanhang så att publiken förstår vad det handlar om. Längden ska vara 2-4 minuter.

Innan jag delar ut instruktionen så läser vi tillsammans Daniel Kederstedts artikel i SvD, Doldisen kan avgöra valet, om Barack Obamas tidigare talskrivare Jon Favreau. Och om tiden räcker till så kastar vi ett öga på det tal William Safire skrev till Richard Nixon i den händelse att Neil Armstrong och de andra månfararna skulle omkomma, In Event of Moon Disaster. Sen är det bara att köra och hoppas på att att det inte blir några kraschlandningar.

Ibland blir det bättre om man är två

Ibland blir det bättre om man är två

Undervisningen som dialog (Elevens resa, del 2)

Lotta Jons avhandling Till-tal och an-svar intresserade mig genast, delvis för att den innehåller referenser till filosofer jag fortfarande försöker begripa mig på, som Gilles Deleuze och Martin Buber, men framför allt för att den innehåller en relativt enkel modell för att tala och tänka om undervisning.

Det pedagogiska koncept Lotta Jons presenterar i avhandlingen är resultatet av Martin Bubers dialogfilosofi överförd till en pedagogisk kontext och konstrueras i tre analytiskt skilda faser:

Den första är en receptiv fas som handlar om att hörsamma, om att ”ställa sig till förfogande och förnimmande mottaga”, som Buber säger. Att hörsamma förstås i sin tur som en fråga om att vara sann och att tjäna.

Den andra fasen är en reaktiv fas som rör sig om att ansvara, med andra ord om att avge ett existentiellt svar på så sätt att man företar sig något som besvarar elevens tilltal och samtidigt tar ansvar för detta svar. Denna fas förstås som en fråga om att leda kärleksfullt.

Den tredje fasen är en aktiv och produktiv fas där läraren i sin tur tilltalar eleven på så sätt att hon företar sig något som har en inverkan på eleven, som ”tillfogar henne öde”, som Buber säger. Detta är en fas som ställer krav på att provocera och att våga.

(Förklaringen ovan är hämtad från Stockholms Universitets pressmeddelande)

Och visst känner vi igen oss i mönstret? Ofta inleder vi ett undervisningsmoment med att att undersöka vad eleven eller klassen redan kan eller bemästrar – vi “förnimmer” och “mottager”. I nästa fas anpassar vi vår undervisning – vårt “svar” – till den enskilde individen eller klassen. Så långt har vi också följt andemeningen i Kierkegaards gamla örhänge:

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än hon gör, men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan och vet mera. 

Okej, lite pretentiöst kanske. Hur fasen ska dagens lärare, med upp till 180 elever per vecka och ibland så lite som tre minuter för varje elev, klara av att leda varje enskild individ så kärleksfullt, omtänksamt och genomtänkt genom kurserna? Men ändå…

Något som saknas i Kierkegaards gamla devis, jämfört med Jons modell, är den tredje fasen där läraren prövar eleven – “tillfogar henne ett öde.” Kanske låter det lite illavarslande att tillfoga någon något, för egen del del tror jag aldrig att jag använt ordet i positiv mening. Men när jag lägger Jons tre faser ovanpå Joseph Campbells hjälteresa så tycker jag mig se att koncepten överlappar varandra på ett sätt som ger “tillfogandet” en helt annan innebörd än vanligt.

Campbells kallelse svarar väl mot den första fasen hos Jons – läraren/mentorn lär känna sin lärjunge innan de korsar tröskeln in i äventyret  (Jons andra fas). Där får eleven med stöd av läraren/mentorn, och med hjälp av vänner och verktyg samt övning och prövning, växa sig stark nog att ta sig an slutstriden (Jons tredje fas), det vill säga fullborda sitt öde, snarare än tillfogas ett, och bli något mer, något starkare, än vad hon var i processens början.

Nu är det slut på faser hos Jons, men hos Campbell finner vi ytterligare en – återinträdet/hemkomsten – och om vi lägger denna, en fas då eleven blickar bakåt i processen och medvetandegör vad hon vunnit för nya kunskaper, insikter eller krafter under resans gång, till Jons koncept, då har vi landat i det mönster som jag vill kalla elevens resa:

  1. Kallelse/Diagnos
  2. Äventyr/Övning
  3. Slutstrid/Prövning
  4. Återkomst/Reflektion

Intet nytt under solen alltså, bara en enkel modell för att tala och tänka om undervisning.

I nästa inlägg om elevens resa vill jag beskriva vilka fördelar jag ser med att förankra en sådan modell hos eleverna och om vilken roll digitala hjälpmedel kan spela under processens gång. Till sist vill jag också säga något om min strävan att vara Dumbledore eller Gandalf för mina elever i stället för Voldemort eller Sauron. Hoppas bara att du orkar läsa.

Books & glasses

 

En väldigt kort historia

“Bill waited on the school steps for his mom to pick him up.

She never came, wanting him to be more independent now that he was a teacher.”

Sean Hill

Ett av mina favoritkonton på Twitter är @VeryShortStory. Idén är enkel – creative fiction that fits on a post-it but can move readers with powerful tales of love, life, death, and everyday life. Alltså, berättelser som är korta och koncisa till formen, men uttrycksfulla och omskakande till innehållet. Mannen bakom kontot, Sean Hill, har också en webbsida via vilken det går att beställa boken med nästan samma namn – Very Short Stories.

very-short-stories

Att berätta en historia med så få tecken att den får plats i en enda tweet är inte helt enkelt, men förbaskat roligt. Den blir en slags modern haiku, särskilt som det gärna får finnas en oväntad twist i slutet. Jag var dock inte helt säkert på att eleverna skulle gilla detta, eller ens klara av det, men tänk vad fel man kan ha!

Paul had only been free from his prison for nine days when the police caught him and brought him back. Jim was very happy to see his cat again.

Katy never liked that red dress her husband bought. He would look better in a green one.

He had always enjoyed the touch of her hands on his body. He enjoyed it so much it didn’t matter that they were ice cold and no longer moved.

The people in her class often called her freakishly tall. She decided to compensate by making their lives shorter.

The first thing I saw was her beautiful body and her lovely eyes, but then I was disturbed as she screamed to get away from her bathroom window.

Okej, det kanske spårade lite mot slutet.

Jag har låtit eleverna arbeta med det här historieformatet på lite olika sätt. Någon gång har eleverna fått jobba in särskilda glosor i berättelserna, någon gång har vi arbetat kring ett gemensamt tema (hämnd, avundsjuka, olycklig kärlek, vansinne etc) som knutit an till något annat vi gjort i kursen, och någon gång har det bara handlat om att aktivera eleverna så att de inte blivit alltför passiva under ett långt lektionspass. Vid ett tillfälle lät jag eleverna arbeta med dessa väldigt korta historier först, för att sedan låta dem gå tillbaka till en uppsats de skrivit tidigare och välja ut ett par avsnitt att omarbeta så att texten blev både mer kärnfull och uttrycksfull. Det är svårt att mäta effekten av en sådan övning, men min upplevelse just där och då var att det fungerade över förväntan. Du hittar säkert ändå klokare sätt att arbeta på.

Nu, så här två veckor innan SETT-mässan och i en tid av lärarbrist, vill jag gärna avsluta med ännu en av Sean Hills historier:

“With a shortage of human teachers, robots were brought in to teach.

It went well, until the kids built their own robots and the battle began.”

 

Mod, omdöme och erfarenhet

Whatever we do, we cannot be sure that it is the perfect way to do things. We are acting under permanent uncertainty and that, I repeat, requires strong nerves, strong character, and avoiding really… avoiding what is suggested to younger generations as the best way of living, avoiding what is called flexibility.

Så säger filosofen Zygmunt Bauman i URs utmärkta serie om Lärandets idéhistoria. Han fortsätter: 

Flexibility means, in fact, if you translate it into ordinary human language, it means spinelessness [..] You are not guided by your own intentions – you are guided by the circumstances. But I am afraid, that is the tendency today in life. Instead of instrumental rationality, when the purpose determines the choice of instrument, we have the other way around – these are the instruments that are available so I will do what is possible with this instrument, not thinking about the goal […] It is upside down […]

Avslutningsvis slår Bauman fast att:

That again, puts educators in front of the very difficult task of rethinking what education should do.

Vill du se intervjun med Zygmunt Bauman så finns den här.

Jag är frestad att ge Bauman rätt i hans analys. Den pedagogiska forskningen förser lärarkåren med en ansenlig mängd nya rön, IKT med alla dess möjligheter och utmaningar ska hanteras i skolan och flexibilitet har blivit ett ledord på den moderna arbetsmarknaden. Det finns också en progressionsiver inom stora delar av kåren som uttrycks dels genom en strävan att ta till sig ny forskning och ny teknik, dels genom ett närapå akut behov av att distansera sig från “det gamla”. Så uppstår paradoxen att trots att många lärare är pålästa och moderna så går resultaten åt fel håll. Men nej, jag menar inte att vi ska sluta forska eller ta del av forskningens rön, och inte heller att det var bättre förr. Att resultaten till stora delar uteblir i dagens skola handlar mycket mer om bristande förutsättningar än bristande metoder, det är jag övertygad om. Det svenska “tappet” i internationella skolmätningar har dock fått många att tänka att vi måste ändra på just lärarnas metoder snarare än deras förutsättningar. Att förändra metodiken har därmed blivit synonymt med att göra framsteg, medan förvaltandet av en tradition har blivit likställt med att sitta fast i det förgångna. Den tanke jag vill lyfta fram från intervjun med Bauman är att det krävs strong nerves och strong character för en lärare att i en sådan situation inte haka på alla trender och springa på alla bollar.

Förnyelse är förvisso en nödvändighet och den lärare som vägrar att utveckla sig själv och sin undervisning ska naturligtvis inte hållas upp som ett föredöme. Men förnyelsen inom skolans värld drivs inte alltid bara av idén om bildning. Sharon Rider, en annan av de tänkare som figurerar i Lärandets idéhistoria, menar att avsaknaden av en tydlig idé om vad vi vill uppnå med skolan har öppnat en dörr för marknaden. I en intervju med Skolvärlden säger hon:

Jag ser i dag inget allvarligt försök att formulera en idé om skolan bortom partipolitiska ideologier eller ekonomiska intressen. Det är inte som att någon har bestämt sig för att låta saken bero, men uppgivenheten gör att vi i praktiken låter marknaden styra.

Men att marknaden är en bra tjänare men en usel herre är vi många som tänker och i den sura dimman av politiserade skolbeslut, instrumentellt inriktade ämnesplaner, kortsiktiga vinstintressen, produktförsäljning maskerad som forskning, och inte minst skolmässor som liknar högteknologiska knallemarknader befolkade av försäljare som hävdar att “forskning visar” att just deras produkt är upp till 25% mer effektiv än konkurrenternas, så söker vi vägledning hos något som vi uppfattar som klart, rent och sant – den evidensbaserade forskningen.

Sharon Rider

 

Det är förstås helt logiskt att i tider av osäkerhet vända sig till dem som vet något om vad de talar om. De borde väl ändå kunna tala om för oss vilka förändringar vi bör genomföra? Men det finns gränser även för vilka svar forskningen kan leverera. Det menar Sverker Sörlin i sin ledare till Forskning & Framsteg, nr 3, 2016:

Det växer sedan en tid fram en rörelse som pläderar för evidensbasering. Ju mer vetenskapsbaserade offentliga beslut är, desto bättre. Denna rörelse kommer knappast bli stor – dess anspråk är alltför orealistiska. Men i tider då samhället präglas av djupa värdekonflikter kan det vara frestande att undvika att diskutera värden och i stället placera avgörandet hos dem som “vet”, i tron att det finns ett säkert svar.

Det finns enligt Sörlin många beslut som kräver att vi tar hänsyn till andra faktorer än de mätbara, eller som i alla fall tvingar oss att överväga även sådant som ännu inte kartlagts. I samma nummer av Forskning & Framsteg presenteras till exempel språkforskaren Pia Sundqvists slutsats att elever som spelar datorspel minst fem timmar i veckan får bättre betyg i engelska i årskurs nio. Sundqvist lyfter själv fram att det är en liten studie och menar att mer forskning behövs för att bekräfta resultatet. Men även om så blir fallet, betyder det att vi ska uppmuntra minst fem timmars datorspelande i veckan? Finns det kanske andra effekter av datorspelande som är mindre önskvärda, eller andra sätt att tillbringa 300 minuter i veckan som utvecklar engelskan ännu mer? Hur vi än beforskar utbildningsområdet så måste resultaten placeras in i ett gigantiskt och komplext sammanhang och vi kan, som Bauman påpekar, aldrig vara säkra på att vi gör helt rätt. Glömmer vi det kan det lätt bli lite tokigt, som så ofta under personalmötena strax efter att John Hattie presenterat sin studie av effektstorlekar. Siffervärden slängdes hit och dit och anfördes som bevis för både det ena och det andra: -Klasstorlekar har ingen större effekt, det har Hattie visat. Och läxor har nästan ingen effekt alls på inlärningen så dom behövs inte heller. – Nähe, men då trycker vi in 60 elever i varje klass och läser hela Brott och straff på lektionstid då, eller? Nej, vi slipper varken som enskilda lärare eller som yrkeskår ifrån vårt ansvar att agera med gott omdöme, inte bara utifrån våra kunskaper utan också utifrån vår erfarenhet och våra värderingar. Sörlin sammanfattar denna visdom i rubriken Omdöme kräver mer än bara kunskap. Han avslutar sin text med:

Vi måste använda vårt omdöme. Grekerna skilde mellan olika typer av kunskap. Techne, att kunna göra. Episteme, att förstå, ofta teoretiskt. Och så fronesis, omdömets kunskap som består i att väga samman det vi vet till något fungerande mänskligt. […] 

Vi har mer techne och mer episteme än någonsin tidigare i mänsklighetens historia. Men hur är det med fronesis? Omdöme vilar inte bara på teknik och vetenskap, utan också på värderingar.

Bildningsprocessen är ett samspel mellan de tre kunskapstyperna och ingen av dem kan existera oberoende av de andra. Trots det så vill jag, i samma anda som Sörlin, slå ett slag för fronesis – erfarenheten och det goda omdömet – och hylla de lärare som inte så lätt låter sig förföras av det allra senaste men som heller inte håller fast vid bilden av läraren som en boklärd men verklighetsfrämmande teoretiker, hylla de lärare som har en tydlig idé om i vilken riktning deras elever ska växa och som med klokhet och eftertanke väljer just de verktyg som passar bäst både i den omedelbara situationen och i det långa loppet, hylla de lärare som väger samman allt de vet, gammalt som nytt, och som gör undervisningen “till något fungerande mänskligt”. En sån lärare ska jag bli när jag blir stor.

 

 

(Vill passa på att tipsa om Filosofiska rummets program Fronesis i välfärden.)

 

Konsten att uppröra

Nu har det väl ändå gått för långt! Får man göra vad f-n som helt bara för att… Nä nu jävl… Ibland känner jag att måttet är rågat, att en gräns har överträtts, att om vi tillåter det här, hur ska det då sluta? Kanske har jag blivit en av de lättkränkta, en sån där som jag skev om i inlägget om “trigger warnings” och om den censur- och överkänslighetstrend som Chris Patten reagerar på i sin ledartext Den fria akademins dödgrävare  (DN 2016-03-04). Men även för en som vill se sig som en frisinnad och öppen person måste det väl få finnas gränser? 

Denna gång vill jag presentera ett antal fall som kan ligga till grund för en diskussion med eleverna, muntlig eller skriftlig, om när “det gått för långt” eller när de som tycker att det gått för långt är de som har gått för långt. Är ni med? Det kommer att handla om konst och etik.

En mycket fin ingång till en diskussion kring ämnet är SVTs dokumentär Skandal! – Om debatten om Makode Lindes verk “Rastårtan”. Tyvärr är programmet, som också innehåller ett avsnitt om Stina Wirséns “lilla hjärtat”, inte tillgängligt på SVTplay just nu, men kan du lägga vantarna på det så använd det! Går inte det så vill  jag i stället rekommendera Filosofiska rummets avsnitt “Konstens frihet” där två filosofer för en diskussion med konstnären Carl Michael von Hausswolff angående de askmålningar han ställde ut och som fick så stor uppmärksamhet eftersom askan de innehöll var hämtad från ugnarna i koncentrationslägret Majdanek.

Von Hausswollff är så klart långt ifrån den ende som retat gallfeber på en stor pubik och i Filosofiska rummet nämns ett antal konstnärer och konstverk som rört upp känslor och väckt stor uppmärksamhet. Tillsammans med mina elever har jag försökt att sammanställa en lista och till varje konstnär/verk har jag länkat en artikel som inte nödvändigtvis utgör den mest aktuella eller heltäckande beskrivningen av kontroversens kärna, men som erbjuder en ingångspunkt  för den som vill söka sig vidare. Kommer du på fler verk och konstnärer som bör finnas med så får du gärna höra av dig.

Anna Odell

Chris Burden

Pussy Riot

Lars Vilks

Dan Park

Pål Hollender

Gunilla Sköld Feiler och Dror Feilers “Snövit och sanningens vansinne”

Ai Weiwei

Björn Nörgaard

Andres Serrano

Damien Hirst

Nathalia Edenmont

Stina Wirséns “Lilla hjärtat”

Barna Hedenhös

Elisabeth Ohlson Wallins “Ecce Homo”

Femen

Kulturhuset v Tintin

Alfons Åberg 

Statyn av Cecil Rhodes vid Oxford

Självfallet kan vilken legitimerad lärare som helst komma på massor av sätt att bearbeta materialet med eleverna, så jag ska inte skriva någon på näsan. För egen del har jag låtit eleverna först jobba i grupp med att dela in konstnärerna/verken ovan i olika kategorier, sedan låtit dem välja ett enskilt fall att fördjupa sig i, och till sist gruppvis redovisa ett fall där de anser att konstnären gått för långt och ett fall där de tycker att konstverket har ett värde som överskuggar kritiken emot det. Som svensklärare har jag också försökt koppla diskussionen till historiska litterära spektakel som publiceringen av Therese Raquin, Strindbergs Giftas-rättegång och det lika oförklarliga som olyckliga ursinnet mot stackars Gustaf Frödings “En morgondröm”. Inte minst är Dadaismens upptåg och Futurismens “örfilar åt den allmänna smaken” tacksamma att ta upp i sammanhanget.

Oavsett hur du vill behandla materialet så lovar jag dig att det engagerar många elever och att det är lätt att ha en åsikt om det. Ofta är det dock inte lika lätt att rättfärdiga ens ståndpunkt om konst som att uttrycka den. Vad är det egentligen för skillnad på Dan Parks burk med Zyklon B och statyn av Cecil Rhodes i Oxford? Det blir till en diskussion om historia, etik, yttrandefrihet, handling och konsekvens, respekt och hänsyn, om att ha modet att uttrycka tankar och idéer som ingen annan vågar uttrycka, om att våga gå emot strömmen och ställa sig i skottlinjen för spott och spe, om att vara snillrik eller sinnessjuk, om att hålla kvar vid ett historiskt förtryck eller sopa historiska övergrepp under mattan. Det gör ämnet till en guldgruva för den som tycker om att debattera.

God konst?

 

 

 

 

När vikarien ska ta över, del 2

En termin som känns alltför kort, ett yrkesliv med ett ansvar som är alltför stort. Ibland måste vi motvilligt släppa ansvaret en stund och låta någon annan ta över trots att veckorna springer iväg. Då kan det vara bra med en plan.

Här är ett upplägg som jag tror att du glatt kan lämna till vikarien och sedan vila lugn i förvissningen om att eleverna kommer att utvecklas samtidigt som du kan komma tillbaka till en situation som går att hantera. Det fungerar lika bra för engelska som för svenska på gymnasiet men det kräver lite tid så om du har planerat upp hela terminen kan det bli tajt.

Den 59:e upplagan av World Press Photo Contest har gått av stapeln och de nominerade bidragen återfinns här. Ett sätt att jobba med dessa bilder skulle kunna vara detta:

Triggervarna eleverna. Många av bilderna är mycket starka. Dela sedan in klassen i grupper om tre.

A. Låt eleverna välja en bild per grupp. Uppmuntra dem att inte välja samma bild som någon annan grupp (så långt det är möjligt).

B. Låt dem först betrakta bilden och bilda sig en uppfattning om vad den skildrar samt var och när den tagits.

C. Låt dem sedan arbeta med de tre stegen i tankerutinen Think, Puzzle, Explore, alltså först kartlägga vilka kunskaper de har om den situation bilden skildrar, sedan formulera frågor kring situationen/bilden, och till sist göra en plan för hur de kan söka svar på dessa frågor.

D. Låt eleverna arbeta i 20-30 minuter med att gruppvis söka svar till de frågor de listat under det föregående steget.

E. Nu är det dags att skriva, enskilt. Eleverna i gruppen ska välja varsitt perspektiv att skildra situationen i bilden från. Det kan vara  första person (antingen fotografen eller någon av personerna i bilden) eller tredje person (allvetande eller begränsat perspektiv). Eleverna ska inte skriva långt, ca 300 ord räcker. Det är uppgiften till nästa lektion.

Vid nästa lektion:

A. Inled med 5-10 minuter för eleverna att enskilt läsa igenom sina texter. Om du vill kan du be dem fokusera på något särskilt (interpunktion, subject-verb agreement, tempus, etc)

B. Gör en runda med kamratrespons. Låt texterna cirkulera inom gruppen och be varje elev markera något som är särskilt bra i texten samt ställa en fråga till författaren/kommentera något de tror kan förbättras. Om du bad eleverna fokusera på något särskilt under det föregående steget, be dem göra samma sak under kamratresponsen.

C. Ge eleverna ytterligare lite tid att enskilt arbeta med sina texter.

D. Nu är det dags för grupperna att förbereda en presentation av sin bild. Under presentationen ska de först visa bilden och peka på vilka detaljer i den som de uppmärksammat och tagit fasta på (uppmana dem att triggervarna om det behövs), sedan tillsammans redogöra för hur arbetet gick till och vad de lärde sig under Think, Puzzle, Explore och till sist läsa minst ett stycke var ur sina texter.

Förhoppningsvis är du nu tillbaka i klassrummet och kan njuta av gripande bilder, väl förberedda presentationer och vacker högläsning. I bästa fall så kommer eleverna också att ha lärt sig något nytt om världen vi lever i, satt sig in andra människors perspektiv, övat sitt tänkande och sina skriftliga och muntliga färdigheter. Det vill jag i alla fall tro.

 

Teater, tanke och tal

Att gå på teater med elever kan vara en skräckupplevelse. Hur många kommer att dyka upp? Kommer de att bete sig väl eller störa de andra teatergästerna? Visst fattar de att det inte är okej att mobilsurfa och äta godis på Dramaten, eller…? Men det kan också vara alldeles, alldeles underbart. 

När jag tog mina gymnasietreor till Dramatens lilla scen för att se [ungefär lika med] av Jonas Hassen Khemiri kändes allt på förhand väldigt ovisst. Jag hade förvisso valt pjäsen med omsorg. Den behandlade aktuella och angelägna ämnen, den var modern och provokativ, ja till och med lite för provokativ visade det sig. För när jag stolt berättade att biljetterna var bokade och drog igång “trailern” från Dramatens webbsida verkade eleverna inte alls så imponerade som jag hade hoppats på (som om de någonsin gör det) och ett par av dem undrade till och med om jag visste vad det var för pjäs, vilka scener den innehöll. En elevs föräldrar hade nämligen sett den, eller i alla fall halva. Sedan hade de rest sig upp och lämnat teatern. Anledningen var en obehaglig skendränkningsscen i början av andra akten visade det sig. Jaha, hur f-n ska nu det här gå, i en tid då till och med Alfons är för läskig?! Jag fick lyda mitt eget råd och triggervarna, både elever och vårdnadshavare:

Skärmavbild 2016-02-20 kl. 08.43.49

Sådärja, varnat och klart. Men vad ville jag att de skulle få ut av det hela? Först och främst själva upplevelsen förstås. Bosse Jansson förklarade lite förenklat skolans kompensatoriska uppdrag för riksdagens utbildningsutskott så här: Har du aldrig hört klassisk musik hemma så ska du få göra det i skolan, och har du aldrig hört rockmusik hemma så ska du få göra det i skolan. Och visst låter det vettigt. Elever som aldrig skulle komma på tanken att se en modern teaterpjäs på Dramaten skulle nu få göra det. Men jag ville ju också att de skulle känna sig delaktiga i upplevelsen och inte som gäster i en främmande och ogenomtränglig skuggvärld. Jag tror att vi alla stött på konstverk eller konstsammanhang som frustrerat oss, och sällan har de känts särskilt upplyftande eller gett mersmak. Så för att ge eleverna strukturer att hantera föreställningen och dess teman vände jag mig till Project Zero och tankerutinen Circle of Viewpoints. Resultatet blev följande instruktion:

Skärmavbild 2016-02-20 kl. 09.13.53

Efter en hejdundrande föreställning befann vi oss snart i klassrummets kranka lysrörssken igen och jag var ganska spänd på hur reaktionerna bland eleverna skulle vara. Circle of Viewpoints visade sig dock vara en utmärkt tankerutin för sammanhanget och diskussionerna tog god fart. Jag gick runt och lyssnade på eleverna som gruppvis tacklade instruktionen. Teatern hade väckt något till liv hos dem och jag fick uppfattningen att det här var konst och utbildning i samklang på bästa tänkbara sätt. Flera gånger snappade jag upp smått genialiska tolkningar och finurliga iakttagelser som hade undgått mig. Efter att ha knutit ihop diskussionen i klassen så var det också dags att knyta ihop hela “momentet”. Det landade i denna taluppgift:

Skärmavbild 2016-02-20 kl. 11.12.38

Huvudsyftet var att använda teaterupplevelsen som en språngbräda för den egna tanken, att låta pjäsens många synvinklar och infallsvinklar studsa runt i huvudet ett tag och ur den röran vaska fram något eget. Jag hoppas att uppgiften var en bra förberedelse, både för ett reflekterande liv och för det nationella provets muntliga uppgift.

För att ytterligare utmana eleverna att tänka vidare så valde jag en lite annorlunda rutin för att presentera. Endast tre elever befann sig klassrummet samtidigt. En presenterade, en lyssnade bara, medan den tredje hade till uppgift att lyssna extra noggrant och efter presentationen säga: Jag har hört dig säga att… Och en fråga jag har till dig är att… Resultatet kunde alltså bli att en elev vävde ihop och presenterade ett resonemang om hur vi strävar efter frihet och oberoende genom att skaffa oss pengar och tillgångar men att själva jakten på pengar gör oss ofria. Den “tredje eleven” kunde då svara  Jag har hört dig säga att att vi behöver pengar för att kunna göra och köpa det vi vill i livet, men att vi måste ge upp vår frihet för att få dessa pengar. En fråga jag har till dig är om du ser någon möjlighet att bryta den cirkeln. 

Det fungerade inte helt perfekt varje gång, men tillräckligt väl tillräckligt ofta för att jag ska våga påstå att det var ett lyckosamt experiment. Det gäller att inte ha för bråttom bara, att låta den elev som formulerar frågan ta tid på sig och att låta den som presenterat i sin tur ta tid på sig att formulera ett svar.

Allt för sällan känner jag efter ett avslutat moment att jag skulle vilja genomföra det direkt igen, men denna gång gör jag det. Teater, tankerutin och taluppgift verkar skapa en god grund för bildning och för mig som textbelägrad svensklärare innebar momentet ett välkommet avbrott från grottekvarnen.

original

 

Elevens resa (del 1)

Konst och vetenskap, fantasi och verklighet, rusig dröm och nykter klarhet. Alla har vi någon gång slitits mellan dessa hästar och förgäves sökt efter balansen, den gyllene medelvägen till harmonisk lycka.

Vi är födda med fem sinnen och ett förnuft att utforska världen med, att på empirisk väg undersöka hur jorden är beskaffad, att lista hur vi kan utnyttja den, bemästra den, hur vi kan förbättra vår situation och förlänga våra liv. Men trots allt som vårt logos, vårt förnuft, kan hjälpa oss att åstadkomma så kan det inte fullt ut hjälpa oss förstå vad vi ska med livet till, hjälpa oss att skapa mening eller lindra vår sorg när den är som svårast. För det behöver vi mythos, berättelsen. Ungefär så förklarar Karen Armstrong begreppen logos och mythos i förordet till The Case for God från 2009.

En som förklarar idén om mythos på ett lite modernare sätt är ateisten och komikern Tim Minchin (ovan) som hävdar att arts degrees are awesome. They help you find meaning where there is none. And let me assure you, there is none. För om det nu inte finns någon mening, som Minchin försäkrar oss att det inte gör, så måste vi på existentialistiskt manér och med kreativa krafter skapa en själva, antingen på egen hand eller tillsammans. Vi är tvungna att hantera det faktum att vi finns till och att vi en dag ska sluta göra det. Det leder till en livslång process av sorterande och systematiserande av intryck, erfarenheter och kunskaper; ett ständigt filande på en löst sammanhängande berättelse i förhoppningen om att bitarna till slut ska falla på plats och avslöja en kosmisk ordning bakom ett kaotiskt virrvarr av intryck och information. Vi skapar berättelsen om oss själva, om världen och om oss själva i världen. Men den är svår att hålla ihop. Andra människor vill ofta utmana den och nya vetenskapsrön kan tvinga oss att knyckla ihop det mesta vi skrivit och börja om från från början. Att skapa sammanhang och mening är ibland så svårt att det är frestande att sluta ta in, att hålla fast vid berättelsen sådan vi vill att den ska vara eller så som vi är trygga med att den är, att fastna i a single story som Chimamanda Ngozi Adichie uttrycker det.

När vi möter våra ungdomar på gymnasiet så är de i ett kritiskt skede i sina berättelser. De ska lämna barndomens förenklingar för vuxenlivets förvirring, utförligt och nyanserat. De ska finna sina roller i ett sekulariserat samhälle där allt är möjligt, inget är förutbestämt och förväntningarna ofta är skyhöga. Självbilden såväl som världsbilden utmanas, omprövas, sätts i gungning,  bryts ner för att byggas upp och tvingas isär för att sättas ihop igen. På andra sidan av gymnasiet ska en ny personlighet träda fram, mindre oskyldig och naiv, mera erfaren och vis. Det är samma resa som speglas i de mytologiska berättelserna och här finns något jag gärna vill ta fasta på.

Monomyten, eller hjältens resa som Joseph Campbell kallar den, är ett återkommande mönster i mytologiska berättelser världen över, i dåtid såväl som nutid. (Är du inte bekant med Campbell sedan tidigare så vill jag verkligen rekommendera Matthew Winklers illustration nedan.) Hjälten blir kallad till ett äventyr, drar ut i det okända, utkämpar en inre eller yttre strid och återvänder som en förändrad person. Och när det nu finns en sådan tydlig parallell mellan resorna, hjältens och gymnasistens, så har jag försökt att dra nytta av det och utveckla en pedagogisk modell, eller rättare sagt ett pedagogiskt tänk, som fått namnet elevens resa. Tanken är att behänga det välbekanta mönstret från myterna med pedagogiska finurligheter från William, Nottingham, Dweck och andra namn i tiden. Det handlar i grunden om storyfication, om att göra eleverna till hjältar i sina egna gymnasieberättelser. Jag tror att det kan fungera, att det kan vara motiverande och meningsskapande, för vem vill spela en biroll i sin egen berättelse?

 

 

 

 

Till dig som ska välja gymnasium

Gymnasievalet har öppnat och på skolor landet runt organiseras öppna hus för dig som ska välja. Du vet säkert ganska mycket om vad du vill och hur en bra skola ska vara (du har ju redan gjort nio långa år), och du litar säkert en hel del på din magkänsla och dina kompisars berättelser. Sen finns det ju gymnasiemässor, gymnasieguider och glansiga broschyrer med massor av information och bilder på eleganta ungdomar som utstrålar framgång och självförtroende medan de leende kisar mot den lysande framtiden. Klart du vill söka dit, bli en av dem, ha hela världen öppen framför dig. Men här är ju en till skola med lika snygga människor, lika fyllda av hopp, glädje och framtid! Och där en till! Vilken ska du välja!?

Den ljusnande framtid är vår

Här ska du få ett tips på hur du kan lista ut vilken skola som erbjuder dig de bästa möjligheterna till utveckling. Det är inte byggt på vetenskap, bara på erfarenhet. Men för att det överhuvudtaget ska fungera måste vi stämma av ett par saker först:

1. Är du en människa? (Behöver du social kontakt, behöver du känna dig trygg och uppskattad, behöver du någon som utmanar dig och inspirerar dig, behöver du någon som vägleder dig, och behöver du ibland någon som plockar upp dig när du känner dig nere och som delar din glädje när du gör framsteg?)

2. Vill du utvecklas och lära dig saker?

Ja på båda? Bra, då kör vi. När du går på öppet hus, räck upp handen och fråga hur mycket tid får jag av min lärare varje vecka? Förstår de inte frågan kan du behöva förtydliga dig lite. Då hjälper det att bryta ner den i delar. Hur mycket lektionstid får klassen varje vecka och hur många elever är det i varje klass? Det är så klart inte ett perfekt mått på en bra skola. Vem som helst fattar att det nog ändå är bättre att gå i en klass med 26 elever som får tre timmar undervisning i veckan (7 minuter/elev), än en klass med 3 elever som får en halvtimme (10 minuter), eller 40 elever som får 5 timmar undervisning (7,5 minuter). Men antalet undervisningsminuter per elev ger ändå en vink om hur mycket tid din lärare kommer att ha för att se hur du mår och vad du lär dig, till att involvera dig i undervisningen och för att anpassa den efter dina behov. Går du på ett studieförberedande program och finner att resultatet blir lägre än 5 minuter per elev och vecka, då råder jag dig att vandra vidare. Från 7 minuter och uppåt, då har skolan börjat ge dina lärare förutsättningar att hjälpa dig växa och utvecklas. På ett yrkesförberedande program bör siffran vara ännu högre.

Nästa fråga du bör ställa är hur mycket undervisning får jag totalt sett i varje kurs? Det är klart att ett luftigt schema kan kännas väldigt attraktivt. Ingen orkar gå från lektion till lektion i all oändlighet utan tid för att umgås med vänner eller för att vila. Men om du får för lite undervisning i kursen måste du ändå kompensera för detta själv genom läxor och hemuppgifter, i alla fall om skolan vill erbjuda dig en god utbildning. Vad är poängen med att sluta tidigt för att skynda hem till läxhögen eller läxhjälpen? Bättre då att i lugn och studiero under ledning av en legitimerad och ansvarig lärare klara av så mycket det går av skolarbetet i skolan.

Bättre göra jobbet i skolan?

Den regel som gäller nu ska garantera dig som vill gå ett studieförberedande program ett genomsnitt på 87  timmar undervisning per 100-poängskurs. För dig som vill gå ett yrkesförberedande program är det 97 timmar. (Vill du veta mer om hur jag räknat kan du läsa här.) Men skolornas ansträngda budgetar har lett till att många erbjuder alldeles för lite undervisning. Så vill du se hur en stressad skolledare ser ut, be då om en tydlig redogörelse för hur skolan ordnar så att du får din garanterade undervisningstid.

En sista fråga du bör ställa för att ta reda på om skolan är något för dig är hur många elever undervisar mina lärare per vecka? Jag förstår om du undrar varför detta är så viktigt. Jag hade själv inte brytt mig om det när jag var 16. Ändå vill jag påstå att det är det tydligaste måttet på vilken möjlighet till personlig utveckling och omtanke en skola är beredd att erbjuda dig. Ju fler elever dina lärare har att ta hand om, desto mindre tid får de att ägna åt dina texter och uppgifter, din utveckling, ditt mående, dina intressen, ja åt dig som människa, och desto större är risken att du blir en i mängden, att återkopplingen blir opersonlig och standardiserad, och att hur du mår och vad du tänker spelar mindre roll. Väljer du ett studieförberedande  program så är 150 elever per lärare en bra siffra medan det vid 180 börjar kännas ansträngt och 200 utgör en ren katastrof (om du nu inte gillar massföreläsningar och standardiserad/automatiserad återkoppling). För yrkesförberedande program bör siffran vara lägre.

Det är svårt att räcka till när klassen blir för stor

En sak jag kan lova dig är att oavsett vilken skola du väljer så kommer du att mötas av lärare som med goda hjärtan och kloka hjärnor vill göra allt för att lära känna dig och hjälpa dig att växa och utvecklas. Det gäller bara att hitta den skola där de får den bästa möjligheten att göra detta. En skola med människor, för människor, som har tid för varandra som medmänniskor. Där tror jag att du kommer att trivas.

Lycka till!

 

 

 

Tid att undervisa, eller en skola som dör

Tid är det värdefullaste vi kan ge av oss själva. Det är något ingen av oss har i obegränsad mängd och något vi heller inte kan samla på oss, i alla fall inte med någon absolut säkerhet. Den gamla jämförelsen mellan tid och pengar haltar alltså något, vilket kan vara nog så viktigt att ha i åtanke när vi talar skola.

Visst är det ofta så att tid kostar. Det har vi fackliga sett till; det är vårt uppdrag. Och på det sättet är tid pengar. Vi kan numera också spendera (när jag var liten hette det tillbringa) vår tid. När vi gör något för vår egen skull heter det att vi investerar i oss själva. När vi går ner i tjänst för att klara livspusslet (ofta för att senare sitta hemma och jobba utan betalning) är det familjen vi investerar i. Det kostar. Det gör det också att spara ihop till en långresa till Sydostasien, men kan vi sedan stoltsera med Facebookbilder på sandiga fötter och solbrända makar med snäckor i håret, på paraplydrinkar och glassätande barn, och på böcker köpta på flygplatsen med flashiga titlar som sedan ligger olästa och kanststötta i sandiga strandväskor medan vi jagar likes med telefonen, då är det en god investering i både oss själva, familjen och framtiden. Avundsjuk? Jag! Nej, nej, nej. Det är kul när det går bra för folk. Joråsatte… Jättekul.

Min tanke är denna, att när det gäller investeringar i våra elever så är tiden viktigare än pengarna. Vad nu då? Om tid är pengar så är det ju samma sak! Ofta ja, men inte alltid. När pengarna är en förutsättning för att vi ska kunna ge av oss själva, av vår tid, då blir det samma sak. Men om vi bara skjuter till pengar, och inte tillräckligt med tid, då tror jag att resultatet blir mindre lyckat. Den förälder som bara investerar i sina barn (fruktansvärt uttryck, förlåt) med pengar kommer nog snart att upptäcka att trots märkeskläder, ipads, iphones, i[insert random product], skid- och solresor och obegränsad datamängd hos Telia så formar sig inte barnen till kloka, goda och lyckliga människor av sig själva. Det kräver ledning, dialog, tålamod, närvaro, förståelse, omtanke och vad var det där ordet nu igen… tid!

Både skolan och föräldrarna hamnar i en knasig karusell. Vi vill ge eleverna allt det materiella som hör till den moderna tidens förväntningar:  Ett fint hem i ett bra område nära naturen och på säkert avtånd från “dåliga element” men samtidigt nära till kommunikationer och med en designad glasskål full av citroner på ett danskt designbord; en nyrenoverad skola med projektorer i varje klassrum, en dator till varje elev, lagom höga krav i förhållande till betyg, luft som går att andas 20 minuter efter lektionens början och ett etos som talar om att här får du maximal utdelning för skolpengen. Vi blir aktörer på livets och skolans marknad, ständigt utsatta för den konkurrens om vilken Viktor Rydberg skrev:

Mediet eggar, hetsar, sporrar,
sticker, stinger, gnager, borrar,
nerv, som slaknat, överspänns,
och det sveder och det bränns!
[…]
Så kan Grottekvarnen snart
gå med rent helvetisk fart.

I en sådan situation blir det lätt så att tiden får stryka på foten, både hemma och i skolan. Föräldrar måste jobba för att få pengar till allt och hålla jämna steg med omgivningen, och skolans budget tillåter bara så mycket tid för varje elev efter att skolpengen åderlåtits till förmån för allt som får högre prioritet, vilket brukar vara ganska mycket. Barnen får lära sig att klara sig själva lite helt enkelt. Det måste de ändå göra förr eller senare och de har det ju bra jämfört med hur det var när vi växte upp och gick i skolan. Vårt uppdrag är ju att forma dem till självständiga individer. Frihet fostrar ansvar. Handledare, coachning, självskattning, kamratrespons, studybuddies, blablabla… 

Den omedelbara effekten av att skära ner lite på tiden för varje barn är knappt skönjbar, men över längre tid så ser vi de vanställda konturerna av ett Frankensteinskt misslyckande ta form, mänsklig utveckling och mänsklig lycka har fått stryka på foten i jakten på framgång. Resultaten dalar i skolan, våra ungdomar mår allt sämre, lärarna lämnar yrket. Det finns så klart många förklaringsmodeller till detta och vad talar väl för att min är den rätta? Jag är öppen för kritik. Men jag vill passa på att sticka ut hakan lite och säga detta. IKT och digital kompetens, digital infrastruktur och fortbildning för lärarna är viktiga självklarheter. Men investeringar i sådant måste ske utan att vi slutar att ge våra barn och ungdomar av det allra viktigaste, av vår tid. Det finns en risk att vi i vår iver att vara ledande i den tekniska utvecklingen byter tid mot produkter, och när vi gör detta frestats vi att rättfärdiga det hela med att dessa produkter ska spara tid eller i alla fall kompensera för våra “effektiviseringar”. Hinner lärare inte samtala med elever och föräldrar kan de i alla fall fylla i matrisen på Schoolsoft och eftersom det är viktigt att vara konsekvent så måste alla lärare använda samma typ av matris med samma färgskala. Innan vi vet ordet av sitter vi och graderar människor enligt den fyrkantiga princip Dr. J Evans Pritchard Ph.D. förordar i “Understanding Poetry”:

Nej, jag är inte motståndare till IKT och jag avskyr inte matriser. Som pedagogiska verktyg är de utmärkta, men som ursäkter för eller anledningar till att öka tempot, “effektivisera”, och minska tiden för varje elev är de usla och förödande. Fast vad vet jag? Här sitter jag en söndag med min jobblaptop medan min dotter sitter i soffan böjd över sin julklappstelefon med hörlurar på och tittar på ett YouTube-klipp om hur man bygger godisvärldar i Minecraft. Hon ser ut att ha det rätt bra. Men om jag frågar henne om hon vill hitta på något blir hon nog förvånad, för min tid är hon inte särskilt bortskämd med.