Kategoriserade inlägg: Okategoriserade

Den översvämmade lärarhjärnan – ett hot mot likvärdigheten?

Betyg är makt och måste hanteras varsamt och ansvarsfullt. Därför var det med gott hopp om att vi lärare skulle få bättre möjligheter att utöva vår makt på ett klokt och rättvist sätt som jag såg fram emot Skolverkets nya allmänna råd om betyg och betygsättning. Hoppet lever ännu, men för att rättvisan och likvärdigheten ska öka krävs tyvärr mer än nya myndighetsdirektiv.

Stilfigursjakt – en retorikuppgift för gymnasiet

Ibland behöver vi lämna klassrummet för att hämta inspiration, få andrum eller bara för att… ja bara för att. Här följer ett sätt att göra det inom ramen för retoriken. Det är knappast kärnfysik men kärnfullt och enkelt paketerat, hoppas jag.

Ögonblicken som gör mödan värd

Lärare har mycket makt. Vi känner inte alltid att vi har det, men så är det. Med ett enda ögonkast eller ett enda obetänksamt ord kan vi skapa osäkerhet eller riva upp sår hos våra elever. Men vi kan också, fast beslutna om att använda den makt vi har för att göra gott, skapa trygghet, bygga självförtroende och läka sårade själar. Allt detta samtidigt som vi lär ut existensfilosofi, källkritik och algebra.

Korta klipp till svenskan

En gång i tiden var det en lyx när fröken drog för gardinerna, släckte lysrörslamporna i taket och lät Pogo Produktion föra oss bort till forna tider och fjärran länder. Idag har den tekniska utvecklingen gjort att världen kommit närmare och bildspel, ja till och med rörliga bilder i HD, finns överallt omkring oss. Men vad ska vi välja att ta in i klassrummet och vad ska vi låta drunkna i den osynliga ocean av ettor och nollor som brusar omkring oss?

Tema modernism & nostalgi

Det här inlägget handlar om hur jag försöker presentera modernismen för mina svenskelever med hjälp av Woody Allens “Midnatt i Paris”. Rätt mycket nostalgi blir det också.

Lärarna – de obotliga optimisterna

Att läraryrket som är så omedelbart och självklart meningsfullt ibland kan kännas både tröst- och hopplöst har nog de flesta lärare erfarit. Kanske är det denna dubbelhet som gör att skoldebatten spretar så med domedagsprofeter och det-var-bättre-förr-mummel på den ena sidan och skolentreprenörer med yes-we-can-inställning på den andra. Och samtidigt som den stora debatten brusar på så går lärarna med stolthet till jobbet varje dag för att med sina hjärnor och hjärtan ge järnet för Sverige och kastas mellan stolthet och sorg, glädje och förtvivlan. Det finns något heroiskt i det, och något obotligt optimistiskt.

Att träna sig i att ha fel

Konfirmationsbias innebär att en undermedveten önskan inom oss att få vår själv- och världsbild bekräftad gör oss särskilt mottagliga för sådant som stärker den uppfattning vi redan har och vill ha, medan vi samtidigt reflexmässigt slår ifrån oss sådant som rubbar våra cirklar på ett oönskat sätt. I det är inlägget vill jag presentera några tankar om hur denna psykologiska mekanism påverkar oss som arbetar i skolan.

Glöm inte essän!

Essän är svår att ringa in som texttyp. Den rör sig i ett brett spektrum mellan vetenskaplig rapport och personlig krönika och det är inte helt lätt att avgöra vad som skiljer den från de argumenterande och utredande texter som vi så ofta skriver på gymnasiet. Icke desto mindre borde alla elever ha provat på essäskrivning innan de tar studenten.

Viking eller bonde?

Dagens ungdom pratar slarvigt och de läser inte Heidenstam säger en av karaktärerna i Doktor Kosmos låt “Borgarsvin” från 2000. Själv har hon aldrig hört om “loket” Olsson men kan stava Nietzsches namn. Och trots att det nog inte är borgarsvin (vad det nu innebär) som vi vill fostra i skolan, så vill nog många av… Läs mera »

Fira internationella kvinnodagen med Anna-Maria Lenngren

International Women’s Day, den 8 mars, är en bra dag för oss i skolan att stanna upp och reflektera över hur långt vi kommit i kampen för jämställdhet mellan män och kvinnor. Det här inlägget innehåller ett tips om hur vi kan göra detta med hjälp av en på många sätt fantastisk föregångskvinna och författare, Anna-Maria… Läs mera »