Månadsarkiv januari 2019

Den översvämmade lärarhjärnan – ett hot mot likvärdigheten?

Betyg är makt och måste hanteras varsamt och ansvarsfullt. Därför var det med gott hopp om att vi lärare skulle få bättre möjligheter att utöva vår makt på ett klokt och rättvist sätt som jag såg fram emot Skolverkets nya allmänna råd om betyg och betygsättning. Hoppet lever ännu, men för att rättvisan och likvärdigheten ska öka krävs tyvärr mer än nya myndighetsdirektiv.