Månadsarkiv november 2018

Stilfigursjakt – en retorikuppgift för gymnasiet

Ibland behöver vi lämna klassrummet för att hämta inspiration, få andrum eller bara för att… ja bara för att. Här följer ett sätt att göra det inom ramen för retoriken. Det är knappast kärnfysik men kärnfullt och enkelt paketerat, hoppas jag.

Ögonblicken som gör mödan värd

Lärare har mycket makt. Vi känner inte alltid att vi har det, men så är det. Med ett enda ögonkast eller ett enda obetänksamt ord kan vi skapa osäkerhet eller riva upp sår hos våra elever. Men vi kan också, fast beslutna om att använda den makt vi har för att göra gott, skapa trygghet, bygga självförtroende och läka sårade själar. Allt detta samtidigt som vi lär ut existensfilosofi, källkritik och algebra.