Månadsarkiv maj 2018

Lärarna – de obotliga optimisterna

Att läraryrket som är så omedelbart och självklart meningsfullt ibland kan kännas både tröst- och hopplöst har nog de flesta lärare erfarit. Kanske är det denna dubbelhet som gör att skoldebatten spretar så med domedagsprofeter och det-var-bättre-förr-mummel på den ena sidan och skolentreprenörer med yes-we-can-inställning på den andra. Och samtidigt som den stora debatten brusar på så går lärarna med stolthet till jobbet varje dag för att med sina hjärnor och hjärtan ge järnet för Sverige och kastas mellan stolthet och sorg, glädje och förtvivlan. Det finns något heroiskt i det, och något obotligt optimistiskt.