Det första giget

Som tonåring var jag inte på något sätt en mönsterelev. Min skoltrötthet och rastlöshet spillde över på mina studier, vilket slutade med att jag valde att avsluta mina studier på gymnasiet efter ungefär ett år. Att jag har tagit mig dit jag har i dag beror dels på en stöttande familj och dels beror det på att vi i Sverige har en vuxenutbildning som ger de som inte riktigt kan eller orkar läsa färdigt gymnasiet en möjlighet att i vuxen ålder få revansch. Utan Komvux hade jag inte arbetat som lärare på Komvux – utan Komvux hade jag inte skrivit det här inlägget.

“Det var i examensarbetetider som jag i en del av min prokrastinering smått började att titta på vad som fanns tillgängligt på arbetsmarknaden. Inledningsvis hade jag en tydlig målbild i vilken jag såg mig själv arbetandes i en introduktionsklass på en högstadieskola någonstans i Göteborg.”

Den sista terminen i lärarutbildningen innebär inte bara timmar av uppsatsskrivande och en efterlängtad praktik. Den sista terminen innebär också en försiktig början i att hitta sitt första arbete efter examen. Att det är brist på utbildade har väl inte undgått någon, men att börja leta efter det första lärarjobbet är fortfarande snårigt och inte alltid helt lätt. I vilken skolform vill jag arbeta? Ska jag ta ett jobb på en privat eller kommunal skola? Vill jag arbeta på en stor skola eller föredrar jag att arbeta på en mindre skola?

Det var i examensarbetetider som jag i en del av min prokrastinering smått började att titta på vad som fanns tillgängligt på arbetsmarknaden. Inledningsvis hade jag en tydlig målbild i vilken jag såg mig själv arbetandes i en introduktionsklass på en högstadieskola någonstans i Göteborg. Jag tror att jag sökte runt femton lärarjobb den dagen varav ett var på Komvux i göteborgsregionen. Det var också det jobbet som jag i slutändan fick tack vare en angelägen arbetsgivare, en bra ingångslön och en tjänst som både innehöll SFI, grundläggande vuxenutbildning och gymnasiekurser. För vissa kanske en sådan tjänst låter som en mardröm, men för mig lät som ett spännande sätt att se progressionen i språkinlärningen på nära håll som undervisande lärare. Ytterligare en anledning till att det blev Komvux är att skolformen personligen ligger mig nära hjärtat.

Som tonåring var jag inte på något sätt en mönsterelev. Min skoltrötthet och rastlöshet spillde över på mina studier, vilket slutade med att jag valde att avsluta mina studier på gymnasiet efter ungefär ett år. I efterhand tycker jag nog att jag hade kunnat samlat ihop mig och hittat ett sätt att ta mig genom studierna, men där och då fanns inte det på kartan. Istället valde jag att arbeta bort min rastlöshet. Det är ingen hemlighet att framtidsutsikterna för personer som inte slutför sina gymnasiestudier inte är speciellt ljusa. SCB:s undersökning Unga utanför? – Så har det gått för på arbetsmarknaden för 90-talister utan fullföljd gymnasieutbildning1 visar att andelen av de som inte slutförde sin gymnasieutbildning som inte har något arbete uppgår till c:a 20  % medan motsvarande siffra för de som har ett slutbetyg är c:a 5 %. Personligen hade jag säkerhet i en stöttande familj, men utan det hade jag antagligen inte varit där jag är i dag.

Att jag har tagit mig dit jag har i dag beror dels på en stöttande familj och dels beror det på att vi i Sverige har en vuxenutbildning som ger de som inte riktigt kan eller orkar läsa färdigt gymnasiet en möjlighet att i vuxen ålder få revansch. Komvux ger också invandrade möjligheten att etablera sig i samhället genom att ge dem ett språk och/eller en utbildning. Min relation till skolan och utbildning var inledningsvis stukad, men tack vare engagerade lärare, en Komvuxskola som organiserades som den sociala mötesplats som en skola ska vara och ett nyfunnet självförtroende flög jag bokstavligt genom mina kurser på Komvux rätt in i universitet och vidare ut i arbetslivet.

“När du arbetar på Komvux möter du många stukade självbilder och oerhört heterogena grupper.”

När du arbetar på Komvux möter du många stukade självbilder och oerhört heterogena grupper. Det gör att det krävs en känslighet och förståelse för vad många av de här eleverna kommer från. Vilket också gör det viktigt att vuxenutbildningen är förutsägbar och stabil i sin organisation. Därför gläder det mig att Åsa Fahlén för en kort tid sedan i en debattartikel lyfte vikten av en fungerande organisation runt vuxenutbildningen och att det måste bli ett slut på upphandlade billiga lösningar hos kommunerna där vare sig förutsägbarhet eller stabilitet finns.2 Vuxenutbildningen fyller en oerhört viktig funktion för de som annars riskerar att hamna i utanförskap och i förlängningen orsaka samhället och andra individer skada. Utan Komvux hade jag inte arbetat som lärare på Komvux – utan Komvux hade jag inte skrivit det här inlägget.

Robert

1. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/utbildning-och-forskning/befolkningens-utbildning/analyser-och-statistik-om-befolkningens-utbildning/pong/publikationer/unga-utanfor–sa-har-det-gatt-pa-arbetsmarknaden-for-90-talister-utan-fullfoljd-gymnasieutbildning/

2. https://www.aftonbladet.se/debatt/a/kagqAQ/forbjud-komvux-som-inte-drivs-kommunalt

Lämna en kommentar

  • (will not be published)