Kategoriserade inlägg: Komvux

Det första giget

Som tonåring var jag inte på något sätt en mönsterelev. Min skoltrötthet och rastlöshet spillde över på mina studier, vilket slutade med att jag valde att avsluta mina studier på gymnasiet efter ungefär ett år. Att jag har tagit mig dit jag har i dag beror dels på en stöttande familj och dels beror det på att vi i Sverige har en vuxenutbildning som ger de som inte riktigt kan eller orkar läsa färdigt gymnasiet en möjlighet att i vuxen ålder få revansch. Utan Komvux hade jag inte arbetat som lärare på Komvux – utan Komvux hade jag inte skrivit det här inlägget.

Praxischocken

Att arbeta som lärare på riktig är på många sätt en upplevelse som lärarutbildningen inte riktigt förberett mig på. Även om jag inledningsvis har fått god hjälp i att greppa några av läraryrkets olika delar på min arbetsplats, så har de första tre månaderna i läraryrket i vissa avseenden även varit en praxischock för mig.