Kategoriserade inlägg: Introduktionsperiod

Praxischocken

Att arbeta som lärare på riktig är på många sätt en upplevelse som lärarutbildningen inte riktigt förberett mig på. Även om jag inledningsvis har fått god hjälp i att greppa några av läraryrkets olika delar på min arbetsplats, så har de första tre månaderna i läraryrket i vissa avseenden även varit en praxischock för mig.