Sista inlägget

Nicklas har skrivit texter på lrbloggar.se under tre läsår. Detta är det sista inlägget som ämnesspanare.

Det här är mitt sista inlägg som ämnesspanare på lrbloggar.se. Jag har skrivit texter under tre läsår som behandlat frågor som jag tror och hoppas berört lärares vardag. Jag har skrivit en del texter om matematikundervisning, några texter om undervisning i So-ämnen och även generella texter om sådant som berör det dagliga lärararbetet om än på en övergripande nivå. Jag har skrivit om saker jag tycker bör förändras och sådant jag tycker fungerar bra. Totalt har det blivit ungefär 60 inlägg med olika innehåll och säkerligen också olika kvalitet. Alla texter har dock i grunden skrivits med en vilja att belysa verkligheten, oavsett om de handlat om ren undervisning eller system- och styrdokumentsfrågor. Jag vill passa på att tacka för positiv respons men även kritiska kommentarer av er som läst inläggen.

Idag står skolan inför svåra utmaningar. Det finns inte tillräckligt många lärare och skolresultaten är inte så bra som de kanske borde vara. Givetvis finns det rätt tydliga orsaker till varför det ser ut så också. Samtidigt finns det en mängd lärare som gör ett fantastiskt arbete varje dag. Vi vet att läraryrket är världens viktigaste arbete och att det också kan vara världens bästa yrke när bra förutsättningar ges. Just därför är det viktigt att vi lärare fortsätter att yttra oss om skolan och vad som sker där samt hur vi påverkas just eftersom vi kan den delen bäst. Det är vi som ska synas och höras när skolans viktiga frågor behandlas vare sig det handlar om didaktiska frågor, organisatoriska frågor eller frågor om styrdokumenten (våra arbetsredskap). Jag hoppas och tror att alla ni som läser/skriver och tycker till om skolan fortsätter med det och håller fanan högt även framledes.  

/Nicklas Mörk

 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)