Årsarkiv 2018

Sista inlägget

Nicklas har skrivit texter på lrbloggar.se under tre läsår. Detta är det sista inlägget som ämnesspanare.

Uppesittarkväll med matematik på schemat

Förra året arrangerade vi en uppesittarkväll med fokus på matematik för eleverna på min skola. Arrangemanget blev enligt oss en succé varför vi i år igen upprepar arrangemanget.

Bråkräkning på uppgång?

I Stockholm genomförs ett diagnostiskt test bland de elever som börjar gymnasiet. En analys av dessa visar att bråkräkning är något som många elever inte behärskar fullt ut trots att de mött det under nio år i grundskolan. De senaste sex åren verkar resultaten visa på en förbättrad kunskap om bråk bland elever.

Värdeorden i kunskapskraven, lärplattformarna och NPM

I rapporten Skolreformer i praktiken beskriver Skolverket hur de olika kompromisserna vid konstruktionen av kunskapskraven har decentraliserats och blivit upp till lärarna att hantera på genomförandenivån: “Lärarna – som är längst ut i ledet och de som ska tillämpa kunskapskraven i sin dagliga verksamhet – är de som får leva med och hantera de ambivalenser… Läs mera »

Så kan man organisera programmeringsfortbildning lokalt

Till hösten ska vi matematiklärare arbeta efter de nya formuleringarna i kursplanerna i och om programmering. Jag har länge väntat på implementeringsinsatser lokalt, regionalt och/eller nationellt. En tid in i höstterminen insåg jag att tiden bara gick och att jag skulle blivit gammal om jag inte  tillsammans med mina kollegor försöka presentera en lösning som… Läs mera »

Introducera algebra

Var uppstod behovet av att använda variabler i matematik? Började man använda bokstäver (eller andra symboler) för att beteckna ett okänt tal eller för att beskriva ett samband? Eller kanske något helt annat? I vilken situation upptäcktes värdet av att använda symbolerna? Hur sker användningen idag? Detta är några av de frågor jag och en… Läs mera »

Höga förväntningar i skolan 2018?

I morgon börjar de flesta lärare åter arbeta efter julledigheten. Enligt forskningen sägs det vara mycket viktigt för lärare att ha höga förväntningar på alla elever i skolan. Begreppet “förväntningar” är i sin tur tätt sammankopplat med begreppet “förtroende”. Jag antar att samma sak gäller övriga relationer i skolan? Jag som lärare har ju inte… Läs mera »