Årsarkiv 2018

Tack och adjö!

Det är dags att gå vidare, att lämna över stafettpinnen och avsluta detta engagemang. Den sista bloggen handlar om en utveckling och en avslutning.

Digitalisering som resurs för historieämnet

För den som undervisar i historia kan internet vara en guldgruva för att utveckla sin undervisning och hitta användbara resurser. I detta inlägg lyfts några tips på verktyg och material fram.

Hur ska barnen lära sig något om de ingenting kan?

För något år sedan gick en äldre kollega i pension. Det var en mycket klok man som varit med om tre större läroplansreformer och tog det mesta med ro. Ni vet, en sån där som alla saknar. Just den här kollegan hade i princip hela sin yrkesbana i specialundervisning. När han slutade rensade han ut… Läs mera »

Historisk empati: ett redskap för att skapa historiemedvetande

Ett av en historielärares främsta uppgifter är att skapa förståelse för dåtiden och därmed också varför vi är där vi är. Att skapa medvetande om historia är en av våra huvudsakliga uppgifter. I läroplanen för grundskolan uttrycks det i syftestexten och kan sägas vara en historieämnets portalparagraf. ”Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att… Läs mera »

Vintern: En tid att diskutera hållbar utveckling?

Imorgon drar alltså vårterminen igång runt om i landet. En ny hektisk period för de flesta SO-lärare där allt man inte hunnit under hösten ska hinnas med. En sak som kan vara bra att tänka på ur det perspektivet är att fundera över vilket ämne det är säsong för. En tanke kan vara att inleda… Läs mera »