Månadsarkiv december 2015

Bästa julkalendern någonsin!

Precis om alla andra har jag följt utvecklingen av julkalendern. Som bekant råkade kalendern ut för kritik och själv var jag ganska skeptisk. Historikern är alltid en aning kritisk när historiska program ska sändas och jag brukar var oerhört gnällig över saker som anakronismer, dålig faktagranskning etc. Som historielärare är jag dessutom van vid att… Läs mera »

På ett dammkorn i universum.

Vid den sista skoldagens jullunch hamnade jag vid samma bord som en av mina NO-kollegor. Diskussionen handlade om skärningspunkterna mellan våra ämnen och kom mycket att handla om kosmologi och hur elever förstår (eller inte förstår) abstraktioner i våra olika ämnen. NO-läraren hade reflektioner kring hur hen jobbar när det kommer till att förklara storleksrelationer i atomkärnor eller… Läs mera »

Med klassklyftor i blickfånget

För ett par veckor sedan kom jag i kontakt med en intressant avhandling. Efter ett tips på Twitter fick jag upp ögonen för Lars Sandins kommande avhandling Det beslöjade rummet – ideologiska samhällsbilder i grundskolans samhällskunskap. Sandin undersöker ideologiska dimensioner i samhällsundervisningen och ett av hans huvudsakliga resultat är att socioekonomiska skillnader ges en undanskymd plats i… Läs mera »