Fonetik för nybörjare – digitalt

Ett ämne som berörs av språklärare med jämna mellanrum är fonetisk skrift. För ett antal år sedan var det en naturlig del av undervisningen, så ser det inte riktigt ut idag. Kanske beror detta på att de digitala verktygen hjälper eleverna med ljudbilden på ett annat sätt. Vissa lärare arbetar även idag med det, själv berör jag det knappt alls i varken tyska eller engelska. När jag undervisade i franska lade jag mer energi på det av den enkla anledningen att stavningen och uttalet skiljer sig så markant åt i franska språket. De här skillnaderna mellan uttal och skrift finns ju också i engelskan, men då eleverna hör så mycket engelska i sin vardag blir behovet inte lika tydligt.

Fonetik nämns inte specifikt i kursplanerna för engelska och moderna språk i Lgr11, men i det centrala innehållet finns en punkt som lyder ”Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.”  Det tycker jag även kan handla om att kunna läsa ut den fonetiska skriften i en ordbok. Det finns också med i syftestexten att eleverna ska “ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation.” Även här kan tolka in förmågan att med hjälp av fonetisk skrift lista ut hur ett nytt ord ska uttalas. Man kan ju se det som att eleverna får en chans att lära sig en strategi till, som de kan ha nytta av även i framtiden när de lär sig fler språk. Detta är dock inget jag har bedömt, och tidsmässigt har jag lagt en enstaka lektion på detta.

Här presenterar jag ett upplägg som jag genomförde med en klass i år 9, där alla elever hade varsin iPad.

Jag introducerade ämnet med en kort film om uttal från BBC. Sedan tittade vi gemensamt på de fonetiska tecknen med hjälp av en bild på hemsida. Tecknen är klickbara och kopplade till ljudfiler, så vi kunde tillsammans lyssna på uttalet på varje ljud.
Nästa steg blev att ladda ner en ny app till elevernas iPads: Sounds: Pronunciation app från Macmillan (finns att hämta hem för iOS här och för Android här).

I appen fick eleverna på egen hand försöka förstå vad de konstiga tecknen betydde, några försökte också på eget initiativ skriva egna tecken när de fick orden stavade, vilket är avsevärt svårare. Den funktionen fungerade dock bara får några elever, oklart varför.

När de hade fått ungefärlig koll på hur man skulle läsa ut dem gick de vidare till kartan med ljuden, där de själva fick klicka fram ljud. De testade att få appen att uttala deras namn på engelska och hitta roliga ord. En insikt eleverna kom fram till här var att flera bokstäver ofta motsvarade ett enda ljud. Att de kommer till den insikten är mycket värt, oavsett om de stöter på fonetisk skrift senare i livet eller ej.

Mitt syfte med lektionen: att eleverna ska kunna känna igen fonetisk skrift och kunna få någon vägledning av tecknen. Lyckades jag med det. Jodå, och med glada miner också!

Kommentarer (3)

  1. Kerstin skriver:

    Under min aktiva tid som gymnasielärare, för mer än 10 år sedan kunde eleverna i allmänhet det fonetiska alfabetet för engelska, franska och/ eller tyska, beroende på språkval. Det var till stor hjälp för uttalsträning och inlärning av nya ord. Ibland såg man exempel på hel, kortare, text, skriven med fonetisk skrift, som fungerade som övningsmaterial. Numera är nog behovet mindre åtminstone i engelskan, som bloggaren anger. Däremot har jag som volontär funderat på om det skulle hjälpa att introducera fonetisk skrift för asylsökande som tränar svenska. Dock har jag dragit mig för det, eftersom många av de asylsökande har problem med västerländsk skrift,eller t.o.m. det egna skriftspråket. Det blir nog för mycket att ta till sig på en gång.

  2. Kerstin Carlson-Stjernberg skriver:

    Min aktiva tid som språklärare upphörde också för mer an 10 år sedan, men jag instämmer med ovanstående. Undervisade i såväl engelska som tyska och franska.Har samma upplevelse av fonetisk skrift och dess betydelse för uttalet.Behovet av fonetisk skrift var minst i fråga om tyskan. De senaste två åren har jag arbetat som volontär och tränat svenska med asylsökande,.Jag tackade många gånger min lyckliga stjärna för mitt betyg i fonetik, för även om man inte introducerar de fonetiska tecknen, för att inte förvilla dem som har svårt för det västerlänska skriftsystemet, så kunde jag utifrån mina kunskaper bl.a.hjälpa eleverna att inse att t.ex.”bil” och “pil” m.m.har olika uttal och betydelse och jag kunde även hjälpa dem till ett riktigare uttal av våra vokaler med hjälp av bilder på munnen och beskrivning av munhålan vid uttal av de olika ljuden.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)