Taggade inlägg stödmall

Tydlig lektionsstruktur för ett lugnare klassrum

Tydlig struktur på lektionerna är en framgångsfaktor för studiero. I detta inlägg kan du ta del av ett förslag på en lektionsstruktur och även ladda ned bildstöd som kan användas till.

Osams på rasten

Ibland blir elever osams och det uppstår konflikter på rasterna. I detta inlägg kan du läsa om en struktur jag brukar använda mig av så att konfliktlösning inte tar för mycket tid från lektionerna.