Taggade inlägg raster

Skapa stödmallar för studiero

Stödmallar kan användas på flera sätt i undervisningen. De kan t.ex. användas som stöd när eleverna ska lära sig hur en berättelse är uppbyggd eller vilka strategier de kan använda vid problemlösning. De kan också användas för är att skapa tydliga rutiner under skoldagen. I detta inlägg kan du få tips och inspiration hur du kan skapa stödmallar för studiero i undervisningen.

Osams på rasten

Ibland blir elever osams och det uppstår konflikter på rasterna. I detta inlägg kan du läsa om en struktur jag brukar använda mig av så att konfliktlösning inte tar för mycket tid från lektionerna.