Ett filmprojekt om yrken (del 1)

I det centrala innehållet för so i åk 1-3 ingår det att arbeta med olika yrken och verksamheter. Detta inlägg är det första (av två) där du får tips på hur du kan arbeta ämnesintegrerat med området yrken genom att låta eleverna skapa egna animerade filmer.

I tidigare inlägg under hösten har jag berättat om de nya direktiven i läroplanen kring digital kompetens. I detta inlägg kommer jag att beskriva ett område där mina elever bl.a. tränat på att använda digitala verktyg i undervisningen. Utgångspunkten för arbetet var ” Yrken och verksamheter i skolans närområde”, vilket ingår i SO-undervisningen för åk. 1-3. Vi bearbetade också flera delar av det centrala innehållet i svenska för åk 1-3, t.ex. att “skapa muntliga presentationer med digitala medier som stöd”. Jag kallar området för “Gissa yrket” eftersom elevernas uppgift var att planera och skapa en film där någon ska gissa vilket yrke som åsyftas.

Sammanställning av det centrala innehållet i so och svenska som ingår i arbetsområdet “Gissa Yrket”.

Arbetsområdet var indelat i fyra delmoment, nämligen:

A. Planera en film.

B. Skapa en film

C. Digitalt skrivande

D.Kamratrespons

Här kan du ta del av en beskrivning av de olika momenten.

Instruktion till eleverna i arbetsområdet “Gissa Yrket”. Foto: Mia Kempe

 

I detta inlägg kommer jag att berätta om de två första delmomenten, nämligen att planera och skapa en film. Jag har lagt ut alla mina instruktioner på elevbloggen så vill du ha en utförligare beskrivning på de olika momenten kan du titta här.

Uppstart av område

Arbetsområdet startade med att vi tittade på en film som jag gjort och lagt ut på bloggen. I filmen presenterade arbetsområdet och eleverna fick reda på vad de skulle arbeta med under projektet. Efter filmen pratade vi om vad ett yrke är och eleverna berättade om olika yrken de kände till. Jag delade också ut några ledtrådar i form av bilder (se bild nedan) och eleverna fick gissa vilka yrken jag tänkte på.

Eleverna fick ledtrådar på vilka yrken jag tänkte på genom att titta på bilderna i pratbubblan. Foto: Mia Kempe

Efter genomgången var det dags för eleverna att arbeta. De blev indelade i par och fick i uppgift att komma överens om ett yrke samt skriva ned tre ledtrådar till yrket.

A. Planera film

I nästa steg var det dags för eleverna att börja planera sina filmer. Planeringen skulle innehålla en inledning till filmen, en handling där ledtrådarna presenteras och en avslutning där yrket avslöjas. För att underlätta för eleverna visade jag ett exempel på både planering och film som jag gjort och lagt ut på vår blogg. Filmerna skulle spelas in i en app som heter Puppet Pals 2 och för att eleverna skulle veta vilka förutsättningar som fanns, gick jag innan planeringen igenom hur appen fungerar. Som stöd fick eleverna denna mall:

Stödmall för planering av film. Foto: Mia Kempe

B. Skapa film

När eleverna planerat sina filmer fick de först träna några gånger utan att spela in. När de övat ordentligt fick de gå in i ett grupprum och spela in filmen. Mikrofonen tar upp alla ljud i rummet så det var viktigt att det var tyst under inspelningen. När filmen var klar tittade vi på den tillsammans och eleverna fick bestämma om de ville att vi skulle publicera den på bloggen eller inte. Om du vill se hur några filmer blev kan du titta här.

Eleverna arbetade flitigt under lektionerna och jag upplevde att de tyckte mycket om att göra animerad film. En fördel med att använda animerad film är att eleverna vågar ta ut svängarna lite mer. Det är inte lika känsligt om det är en docka som pratar och inte du själv.

I nästa inlägg kommer du att få ta del av de två sista delmomenten i arbetsområdet, att skriva digitalt och ge och ta respons på text. 

Här kan du ladda ned instruktioner och stödmallar:

Sammanställning av centralt innehåll till Gissa yrket

Instruktion till Gissa yrket

Bild ledtrådar till Gissa yrket

Stödmall planering Gissa yrket

Lämna en kommentar

  • (will not be published)