Månadsarkiv december 2015

“Alla ni som jobbar i skolan borde få ett pris”

Jag har under de år jag arbetat som lärare haft förmånen att ha flera av mina elevers föräldrar på besök i klassrummet. Någon gång har vi t.o.m. haft besök av en och annan mor- eller farförälder också. Besöken brukar vara mycket uppskattade av eleverna och själv tycker jag att det är bra att föräldrarna får… Läs mera »

Ett skrivprojekt i Tomtetid

De sista veckorna på terminen kan det vara kul att arbeta med något som anknyter till julen. I min klass har jag arbetat med ett skrivprojekt inspirerat av Viktor Rydbergs bok “Tomten” med bilder av Harald Wiberg. I läroplanens centrala innehåll för svenska betonas bl.a. att vi i åk. 1-3 ska använda poetiska texter från olika… Läs mera »