Årsarkiv 2015

Kollegialt utbyte mellan skolor

Idag har jag haft besök av två kollegor, Sari och Tomas Bravenius från Scheeleskolan i Köping. De kom på sin lediga dag för att se hur vi har det på Vallaskolan i Sala. Jag har haft ett kollegialt utbyte Sari tidigare när jag gjorde ett studiebesök på deras skola. Vid ett tillfälle under hösten (när... Läs mera »

Forskning i ämnet hem- och konsumentkunskap

Denna vecka deltar mina elever i årskurs nio i en enkät som handlar om elevernas uppfattning om medborgarskap, jämställdhet och hem-och konsumentkunskap. Det är Karin Hjälmeskog, lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet som gör studien. Hon har särskilt fokus på frågor om genus och jämställdhet, hem- och konsumentkunskap och utbildning, konsumtion... Läs mera »

Hur ska vi få flera lärare att fortsätta i yrket?

Det är mycket alarmerande och beklagligt att 8 av 10 lärare funderar på att sluta. Skolvärlden gör denna typ av undersökningar, vilket är bra men borde det inte ligga i politikers och skollednings intresse att ta reda på vad som gör att vi vill fortsätta att arbeta som lärare. Tänk en enkät till lärare som... Läs mera »

Obefintlig kompetensutveckling i våra ämnen

Satsningar på kompetensutveckling i våra ämnen är i stort sätt obefintliga, med undantag av matematiklyftet. Det våra skolledare satsar på är framförallt skolutveckling. Det har varit bra men vi behöver också kompetensutveckla oss i våra specifika ämnen. Vi förväntas att vara engagerade lärare, ha uppdaterade ämneskunskaper samt kunna inspirera våra elever i deras lärande. Då... Läs mera »

LLU

Att vara lokal lärarutbildare (LLU) är både roligt och utvecklande. Jag har haft förmånen att vara det till några lärarstudenter. Nu är Angelica Ohls hos mig för den sista VFU-perioden i hennes utbildning. Den tredje gången i ordningen. Fördelen med att studenterna kommer till samma skola är att de lär känna en skola bra och... Läs mera »

VFU Angelica Ohls

Under fyra veckor kommer klassen tas över av Angelica Ohls som gör sin sista VFU hos mig. I januari är hon färdig hem- och konsumentkunskapslärare. Det är hennes tredje period hos mig på Vallaskolan i Sala. Det är så roligt och utvecklande att ha en så duktig lärarkandidat hos sig. Detta är hennes planering under... Läs mera »

Google Alerts

Bevaka intressanta ämnen på nätet via Google Alerts . Om du anmäler vilka ämnen som du är intresserad av så får e-postaviseringar när Google hittar nya resultat. På så vis kan du hålla uppdaterad om ett ämne du gillar, få reda på när andra skriver inlägg om dig på webben eller hålla koll på nyheter.... Läs mera »

Hjälp att hitta miljömärkta produkter och tjänster

Vill man ha hjälp att hitta miljömärkta produkter så ska man gå in på Naturskyddsföreningen hemsida . Här hittar man de oberoende miljömärkningarna . De berättar även om andra typer av märkningar som är vanliga och vad de står för. Sidan har också en sökfunktion gällande miljömärkta produkter och tjänster http://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval/register. Varje år, vecka 40,... Läs mera »

Utvärdering via UTV5

Under veckan har mina elever utvärderat min undervisning i hem- och konsumentkunskap. Det är något som alla lärare i Sala kommun gör med alla sina elever i alla sina ämnen med hjälp av utvärderingsprogrammet UTV5. Det med start nu under hösten 2015. Även tidigare har jag låtit mina elever utvärdera utifrån egna enkäter, Google Formulär... Läs mera »

Smarta val för miljön

I hem- och konsumentkunskap lär sig eleverna att göra smarta val utifrån perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. Vi arbetar mycket med att få eleverna medvetna om hur våra val och vår konsumtion påverkar. Elevernas lärande utgår från livet i hem och familj samt hur det både påverkas av och påverkar samhälle och natur lokalt som... Läs mera »