Sommarens läsutmaning, Varsågod!

Ingen sommar utan läsutmaning. Det har länge varit min devis och så även i år. Ibland får jag ris för att jag trycker så hårt på vikten av att läsa och lyssna på böcker. Argument som, Varför ska inte barnen få vila från skolan? Ska de aldrig få ledigt? Nu har mitt barn kämpat i ett helt år, tycker du inte att hen är värd att få slippa läsa på lovet? är tyvärr inte ovanliga.

Men oftast får jag ros! För vi är många som ser värdet i det skrivna orden och som ser att bästa vapnet mot fattigdom och utanförskap är kunskap. Som ser att framtiden bygger på kommunikation. Och att förmågan att kommunicera kommer vara avgörande för våra barns framtida val. Vi är också många som följer forskning om barns språkutveckling och vilka parametrar som spelar stor roll för barnens framtid. Läsning och framförallt lustläsningen, viljan och längtan efter att få ta del av det skrivna språket är just en av dessa grundläggande parametrar.

Många föräldrar kommer också till mig och ber om hjälp. För skolan är oftast viktigare än vi ibland tror, även när det gäller frågeställningar hemma. Utmanar och uppmuntrar lärarna eleverna att läsa under sommaren, så väger det tyngre än när tjatmamma och tjatpappa ber sitt barn att läsa. Därför hoppas jag innerligt att så många skolor som möjligt uppmuntrar sina elever att läsa under sommarlovet. Och som inspiration tänkte jag berätta om årets sommarutmaning i den här bloggen.

I år har jag fått med mig hela skolan! Vi är visserligen en liten skola med ca 200 elever. Men ändå, det är jättekul att rektor och personal är med!

I år utmanas alla elever och pedagoger på Grantomta Montessori att träna sin LÄSMUSKEL under sommarlovet! Till hösten kommer det sedan att utses vinnare i tre olika kategorier. 

 • De elever som läst mer än oss pedagoger. 
 • De klasser som har tränat läsmuskeln mest. 
 • Den skolan i Sverige som läst flest böcker under sommaren. I sista kategorin tävlar vi nationellt genom ”jagharläst.se“.

Eftersom forskning visar att det är minst lika viktigt att lyssna på böcker som att läsa själv, räknas även allt som föräldrar läser för sitt barn och talböcker in. Vi pedagoger kommer också räkna in det vi läser högt för våra egna barn.

Hur går läsutmaningen till?

På måndag och tisdag kommer jag att gå runt i alla klasser och berätta om utmaningen. Alla elever kommer också att få med sig ett läsbingo och inloggningen till ”jagharläst.se” hem. Läsbingot är till för att göra läsningen lite mer lustfylld och strukturerar upp antalet lästillfällen. Genom att kryssa i på Läsbingot ser eleven hur mycket hen har läst och föräldrarna har samtidigt möjlighet att lägga upp delmål med små belöningar. Allt för att öka elevens motivation! 25 gånger är färre än varannan dag och vår förhoppning är så klart att eleverna kommer läsa mer och oftare. Därför finns läsbingot att ladda ner på SchoolSoft under sommaren. 

Eftersom vi också vill vara del av den fantastiska nationella tävlingen från LegiLexi. Så skickar vi även med inlogg och information om deras lästävling www.jagharläst.se. Tack vare deras tävling kommer lärarna få trevliga elektroniska vykort från sina elever och därmed koll på vad och hur mycket de läser. Vi på skolan kommer också kunna använda deras uppgifter angående antal sidor, när vi ska utse vinnarna som läst mer än pedagogerna.

 

För att säkerställa att så många som möjligt är med, får även föräldrar ett brev hem om utmaningen och vad de kan göra för att stötta sitt barn. Rektorn kommer självklart också att ta upp detta i sitt sommartal på skolavslutningen!

Vad kan föräldrarna göra för sitt barns läsutmaning?

För att lyckas och orka läsa behöver eleverna sina föräldrar som läscoacher under sommaren. Därför uppmanar vi alla föräldrar att uppmuntra sitt barn att läsa/lyssna, läsa/lyssna och läsa/lyssna lite till… Och ber dem passa på att läsa/lyssna tillsammans! Passa på när de vilar mellan bad och sport, passa på i hängmattan eller på balkongen, passa på att krypa upp i soffan när det regnar ute eller göm er från solen under parasollet. Passa på att utforska nya världar, galaxer, länder och historiska öden. Vi vågar helt enkelt lova dem att de inte kommer ångra sig! 

Hoppas att jag inspirerat er till att ni också utmanar era elever. Om så önskas går det fin fint att kopiera idén rakt av. Jag har lagt vårt föräldrabrev och läsutmaningen i slutet av bloggen. Det Hhär är vår sommarutmaning. Om du fortfarande är tveksam till varför  jag och mina kolleger tycker att det är så viktigt med läsutmaning på sommarlovet så är du välkommen att läsa vidare här.

http://lrbloggar.se/mariabjorsell/vinnare-eller-forlorare-sommarlovet/

Önskar alla en god läslust och njut av läsandet i sommar!

 

Ladda ner vårt föräldrabrev för läsutmaning 2018

Ladda ner vår läsutmaning 2018

Skrivprocessen – en sport eller ett spel

Skrivprocess, att skriva är tufft och kräver mer än bara skrivkunskap. Som elev behöver du förstå och behärska olika texttyper. Du behöver förstå vem som är din mottagare, vad texten ska användas till och vad som gör en text bra. Framförallt behöver eleven förstå att det är en process att skriva. En process som ställer krav på dig som skriver. För att förtydliga detta och inspirera mina elever brukar jag likna skrivprocessen med en sport eller ett spel. I den här bloggen tänkte jag berätta lite mer om min liknelse. (Jag har skrivit med eleven som mottagare och läsare, så det är bara för dig att copy/past om intresse finns.)

Skrivprocessen en sport

Precis som i sport och spel består skrivprocessen av fyra steg, en plan (varför?), ram (hur? regler och förutsättningar), processen (själva spelandet och utförandet av sporten) och sist men inte minst målgång (resultatet eller slutprodukt). Och precis som i sport och spel är det övning som ger färdighet. Färdigheter som ger resultat och som gör oss nöjda. 

Plan – Vad har jag för plan med min text?

För att lyckas med att skriva en text, behöver du ha en plan. Först måste du veta vad du ska skriva om. Kanske behöver du samla idéer och kunskaper innan du kan börjar skriva? Kanske behöver du skriva ner ord du ska använda i texten? Vad du inte får glömma in din plan är, Vem ska läsa min text? För vem skriver jag?

Ram- Vilka ramar, inspiration finns?

Inspirationskällor finns överallt, bilder, texter, någons tankar eller en film. Det gäller bara att hitta dem och strukturerar upp dem. Ett tomt papper kan vara jättesvårt att starta upp med. Ett tips är därför  att använda någon sorts skrivram som en del av planeringen. Skrivramen kan hjälpa dig att hitta struktur i  innehållet. Den kan också hjälpa dig att bygga ut och upp din text.

Process – Skriv ett eller flera utkast och låt någon komma med feed back.

Att skriva texter är en process. Det gör att du kommer vilja ändra på texten under tiden som du skriver. Därför är det bra att ha en skrivpartner eller vuxen som kan hjälpa dig i din skrivprocess. När du har skrivit ett utkast är det alltid bra att läsa texten högt, antingen för dig själv eller någon annan. Finns det något du borde byta ut? Har du svarat på frågan? Har du byggt upp din text på ett bra sätt? Har du kommit ihåg att använda stycken? Har du varierat dina ord och början på dina meningar? Finns det något annat du borde ha tänkt på? Dessa frågor kan vaar svåra att själv svara på. Så tveka inte att ta hjälp av din lärare eller en kamrat.

Målgång – Skriv klart slutprodukten

Slutligen ska du vara din egen sekreterare. Antingen skriver du rent texten på papper eller så fixar du till din text online. Nu ska du kontrollera om de flesta ord är rätt stavade och om du har kommit ihåg att använda rätt in skiljetecken. Som i alla sporter behövs en bra tränare. Här är din lärare din bästa coach. Hen kommer berätta vad du ska leta efter och hur du ska göra för att få din text fulländad, – Nå målgång och ditt bästa resultat! 

Taluppfattning och färdighetsträning

Innan jag bytte skola hade jag förmånen att få arbeta med mellanstadieelever, vars taluppfattning aldrig hunnits befästas.  Elever som tyckte att matematik var jättesvårt och uttryckte att de är kass. Men flera av dessa elever ”borde egentligen” inte ha haft svårigheter, egentligen var de är riktigt logiska. De har kunnat lösa mycket svåra problem, när vi lyfte bort själva räkneoperationen. Med intensivträning och ”lekar” har eleven fått bygga upp sin taluppfattning och sitt självförtroende i matematik. I den här bloggen tänkte jag berätta hur vi har arbetat.

Vi har arbetat med tre spår.

Spår 1 – Intensivträna taluppfattning

Jag har varit tydlig mot eleverna med att de måste träna upp sin färdighet i huvudräkning. Att vissa räkneoperationer, som multiplikationstabeller och 10-kamrater mm måste kunnas utantill. Något som eleverna även har behövt träna på utanför de vanliga matematiklektionerna. Därför har jag utmanat dem med uppdrag och visat på spel, både digitala och analoga, där de har kunnat träna tillsammans. Elevernas ålder, mognad och ansvarstagande har självklart påverkat utfallet av dessa uppdrag. Men tillsammans har de också upptäckt att all matematik blivit lättare när talen sitter.

Flera läromedelsförlag har gratisträning online som vi har använt oss av.

 http://ovningar.nok.se/default.cshtml?pid=21

http://www4.liber.se/mattemaskin/

http://nomp.se

Med en kortlek kan eleverna öva samtidigt som de spelar mot varandra. Här är ett exempel som tränar 10-kamraterna.

Kortlekens 10-kamrater

Dessutom har vi tagit alla tillfällen till akt, när vi mötts i korridoren. En hälsning följs av en räkneoperation, dörren öppnas bara när eleven sagt rätt 10-kamrat och lunchbordet får lämnas av den som svara på multiplikationen.

Spår 2 – “Skippat” taluppfattning

På lektionerna i klassrummet har eleverna haft möjlighet att använda miniräknare när de arbetat med problemlösningar och andra matematiska färdigheter, där räkneoperationen varit sekundär. Det är för att tankeverksamheten och energin ska gå till det logiska tankarna och för att bristande självförtroendet inte ska förstöra för eleven.

Spår 3 – Extra tid för matte och taluppfattning

Eleverna har även erbjudits en extra matematiklektion efter skoltid. Då har vi haft möjlighet att arbeta med färdighetsträning, men viktigast av allt har vi haft möjlighet att diskutera matematik tillsammans, på ett sätt som har varit svårt att få till i klassrumsmiljön. På dessa lektioner har eleverna också haft möjlighet att arbeta ikapp, för att försöka hålla klasskamraternas tempo.

Det har inte varit svårt att motivera en elev i årskurs 5 och 6, när extralektionen gjorts i anslutning till skoldagen och när eleven känner att hen kan hålla samma tempo som sina klasskamrater. Men framför allt har den största drivkraften varit att hen ganska snabbt märkt att matematik inte måste vara så svårt.

Under mina år som speciallärare i Nacka har det varit en ynnest att få hjälpa dessa elever att bygga upp sitt matematiska självförtroende. Och sedan se att de klarat av de nationella proven i slutet av årskurs 6. Nästa år får jag kanske göra detsamma på Värmdö .

 

Läsupplevelse – lika häftigt som film, spel eller nöjespark

I flera av mina bloggar pratar jag om vikten av att skapa läsupplevelse och  läslust. Och hur vi kan hjälpa våra elever att prioritera läsning framför annan upplevelse som våra elever matas med dagligen. Viktigaste nyckeln är att skapa möjligheter att känna och uppleva samma häftiga känsla som upplevelseindustrin skapar. Eleverna måste upptäcka att en bok kan ge dem liknande känslor som en film, spel eller nöjespark kan ge. De vill känna att det knyter sig i magen, håret reser sig, hjärtat bultar och tårar på kinden som rinner av lycka eller sorg.

I den här bloggen tänkte jag ge ett konkret exempel på hur jag gör för att hjälpa mina elever att få läsupplevelse.

Delad glädje är dubbel glädje och det samma gäller läsupplevelse

Steg ett, välj en bok, som ger dig dessa känslor!

Det finns tonvis med böcker, gamla som nyutgivna, som kan ge riktigt häftiga känslor. Det är bara att börja botanisera.

Steg två, läs boken minst en gång för dig själv, gärna flera.

För varje gång du läser boken kommer du att hitta nya och egna reflektioner som du kan spinna vidare på med klassen. Dessutom kommer du kunna läsa med inlevelse och dramaturgi, när du läser högt. (Tänk själv hur viktigt det är att välja rätt uppläsare när du lyssnar på böcker. Detsamma gäller dina elever. )

Steg 3, börja med högläsning för att få med dig alla elever.

Varva sedan mellan högläsning, cirkelläsning och tystläsning. Bygg upp stämningen, skapa nyfikenhet och för berättelsen framåt tillsammans. Se till att få med dig alla elever. Tänk på att ha homogena läsgrupper när eleverna cirkelläser. Om du har möjlighet så passa på att ingå i den grupp som har svårast med läsningen. Då får du större chans att hjälpa dessa elever. Sjävklart ska du låta de elever som behöver lyssna använda sig av inläsningstjänst, när de andra läser tyst.

Steg 4, strukturera upp reflektioner och samtal i läs- och lyssnarlogg.

I loggboken får eleverna tid till 5-10 minuters egen reflektion kring texten innan diskussion.

Steg 5, diskutera och dela med er av era tankar.

Arbetsmodellen EPA (enskilt, par, alla) är en bra arbetsmodell. Först reflektera över frågeställningen självständigt. Skriv ner tankarna i loggboken. Därefter berätta och diskutera olika tankar för en parkamrat eller i en mindre grupp. Avsluta med att lyfta tankarna inför hela klassen.

Steg 6, var med i diskussionen.

För egen loggbok, delge dina egna reflektioner och varför du tänker så. Var en jämlik diskussionspartner, men passa på att vara en förebild för olika tankemodeller. Genom att vara delaktig i diskussionen visar du eleverna att det inte finns några rätt eller fel, att vuxna har åsikter som inte allsägande och att vuxna och barn självklart ska kunna diskutera tillsammans.

Nedan följer ett konkret exempel hur jag arbetar med boken, Den döda hunden av Petter Lidbeck.

 

“En bok är som en trädgård som kan bäras i fickan.”

Arabiskt ordspråk

 

Den döda hundenDen döda hunden är en trädgård, där det gömmer sig många spännande tankar bland exotiska växter och skånsk mylla. Både historien och karaktärerna berättar mer än det som står i klartext. Framför allt väcker den min nyfikenhet på elevernas funderingar över tvillingarnas ytterligheter och Pella, Bosse och skogvaktarens karaktärer. Bokens persongalleri skapar riktigt spännande diskussioner i en klass. Vilket triggar igång upplevelsen och ger läsaren en extra dimension till berättelsen.

Förutspå

Titta på framsidan, titeln, författaren och läs baksidetexten. Fundera tillsammans över vad ni tror kommer ske i boken. Förutspå även mitt i boken och fundera på vad som kan komma ske i nästa kapitel.

Klargöra oklarheter och svåra ord

Börja varje läspass med att påminna om vikten av att stanna upp vid svåra ord och andra oklarheter. Visa hur du gör för att förstå och skriv upp i era läsloggar.

Göra inferenser – läsa mellan raderna och reflektera över  huvudpersonernas personligheter

De första kapitlen passar bra för träning på att göra inferenser och läsa mellan raderna. När eleverna reflektera över huvudpersonernas karaktärer i sina loggböcker, tränar de på att göra inferenser. Ge eleverna ca 5-10 minuter att skriva ner några personlighetsdrag på en av huvudpersonerna. Poängtera vikten av att berätta varför de vet vad de vet och att de ska ge exempel från texten. Passa på att skriva ner några egna exempel i din loggbok. När eleverna är klara, utbyter de sina tankar med en parkompis. Därefter delger ni för varandra i klassen vad ni kommit fram till. Under klassrumsdiskussionen kan du ta tillfället i akt att modellera och visa hur du läser ”bortom raderna”. Berätta hur du kan förstå de olika karaktärsdragen hos tvillingarna, genom att utgå från dig själv och dina erfarenheter.

Efter kapitel 6, då skogvaktaren har introducerats, kan ni göra om reflektionen och antingen träna på att läsa mellan raderna eller bortom. När ni har läst klart boken kommer det vara intressant att titta tillbaka på tidigare reflektioner och utvärdera tankarna om karaktärerna.

Vad är pinsamt? 

Efter kapitel 9, kan det vara roligt att diskutera vad eleverna tycker är pinsamt och varför de tycker det. Låt eleverna skriva i sina loggböcker, berätta för en parkompis och sedan dela med klassen.

Källkritik – Vad är sant och falsk?

Kapitel 22 väcker många tankar och frågor om Bosses och Pellas åsikter om hasch. Varför skiljer sig deras information åt? Vad vet ni i klassen om källkritik och hur kan man jobba för att skaffa sig så trovärdig information som möjligt i en fråga?

Sammanfatta texten och fundera över författarens budskap,

När boken är utläst är det bra att gå tillbaka och reflektera över texten i stort. Vad hände egentligen i boken? Gör först en kort sammanfattning om början, mitten och slutet tillsammans. Reflektera sedan över författarens budskap och hur ni skulle ha reagerat i Pellas och tvillingarnas situation i era loggböcker. Utvärdera era tidigare beskrivningar och reflektioner av personernas karaktärer. Hur väl stämmer de överens om er ursprungliga tankar kring personerna?

 

Nu när våren snart är här, gå ut i trädgården och ta med dig den här trädgården i fickan och njut. Det är en riktigt bra bok, som inte bara skänker läsupplevelse, utan också många spännande möten med dina elever. 

Lycka till!

 

Läsande förebilder på skoltid – Ett läsande fritids

I den här bloggen tänkte jag berätta om mina tankar kring läsande förebilder och planer för hur jag ska mobilisera fler. För med endast 18% bokslukande fjärdeklassare är Sverige sämst i PIRLS 2016. Vi behöver mobilisera fler läsande förebilder! Och jag tror mig veta vilka vi ska boosta. 😉

Läsande förebilder på skoltid

Självklart är föräldrar viktiga förebilder. Men tyvärr växer nästan 60% av våra elever upp i miljöer, där läsning inte prioriteras dagligen. Så fram tills föräldrarna förstår sin viktiga roll måste skolan kompensera för detta. Hur gör vi det? Räcker de läsande förbilderna till under skoltiden? Kanske? Vi är ju ganska många… beroende på hur vi definierar skoltid…

Är skoltid, de timmar som eleven undervisas av en lärare? Eller är skoltid, de timmar som eleven vistas på skolan?

Om definitionen av skoltid, är den tid som eleven vistas på skolan, har vi en god chans att kompensera för saknad av läsande förebilder i hemmen. Då finns det en enorm möjlighet att mobilisera, gamla som unga, män som kvinnor, erfarna som nyexade, vana läsare och nya läsare till läsande förebilder. Med…

ETT LÄSANDE FRITIDS!

Fritids som läsande förebild

Om man tittar på framgångsfaktorer för att skapa lustläsare finns det flera saker som talar för ett läsande fritids.

Framgångsfaktorer som skapar lustläsare (Routman, 2014)

 • Klassrumsbibliotek (Varför bara i klassrummen?)
 • Högläsning för eleverna i alla skolår med varierade genrer och uppföljande diskussioner (Måste det ske bara på förmiddagen?)
 • Tyst läsning cirka 20-40 minuter per dag, eleven väljer själv bok efter eget intresse men på ”rätt” läsnivå. (20-40 minuter är tidskrävande. Varför inte skapa tillfällen efter mellanmålet?)
 • Regelbundna enskilda samtal med eleven om läsning, läsattityd, styrkor/svagheter, utveckling. (Måste man vara utbildad lärare för enskilda boksamtal?)
 • Ordförråd och ordstudium. (Kan med fördel utökas och tränas genom aktiv högläsning.)
 • Explicit strategiundervisning. (Aktiva lyssnare lär sig strategierna när de härmar den som läser högt.)
 • Uppföljning av hur eleverna utvecklas – självkännedom och självbedömning. (Varför inte ett samarbete mellan lärare och fritidspersonal?)

Många skolor känner till dessa framgångsfaktorer, men många skolor har begränsat skoltiden till den tid som läraren undervisar eleverna. Jag tror att om vi vågar att lyfta in fritids i diskussionen om läslust och läsande förebilder, kan vi få till ett samarbete som lyckas skapa fler lustläsare. Ett samarbete som har stöd i läroplanen och som inte strider mot andra uppdrag. I Läroplan för fritidshem står det,

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid… …När lärarna i fritidshemmet har en förtroendefull samverkan med förskoleklassen och skolan, och har kännedom omläroplanens alla delar kan det bidra till att eleverna får en kontinuitet i undervisningen.” Under mina 20 år i skolan har jag varit med om många bra exempel och jag hoppas på ännu fler.

Manliga läsande förebilder

Ytterligare en fördel med ett läsande fritids är att vi kan hitta flera manliga läsande förebilder där. Något som bland annat skolvärlden har tagit upp, som en framgångsfaktor för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickors skolresultat. Läs mer här. Får vi inte tag i papporna kan vi ialla fall kompensera med coola fritidskillar.

Grantomtas läsande förebilder

Till min stora glädje har rektorn på nya skolan liknande syn som jag, utvecklingsarbetet är redan i full gång.

Innan sportlovet hade jag en workshop för skolans fritids- och förskolepersonal om barns språkutveckling. Tillsammans fick pedagogerna diskutera hur de ser på skoltid och sin egen roll i elevernas språkutveckling. De fick inspiration och tips på hur de kan bli läsande förebilder. Efter sportlovet ska vi planera hur arbetet kan läggas upp utifrån deras vardag. Hur det kan komma att se ut återkommer jag med i vår.

…Ett läsande fritids… Det ska bli så spännande! 😃

Läsande fritids är egentligen inget nytt. Backaskolan i Lund har ett fantastiskt fint samarbete mellan bibliotek och fritids. Låt er inspireras härNi andra som redan är igång, inspirera oss gärna!

Läsande förebild, Astrid Lindgren

5 steg – När bokstäverna känns som rena rama grekiskan

När bokstäverna är rena rama grekiskan och huvudet snurrar för fullt, då är det inte lätt att vara 7 år och på sitt första skolår. I den här bloggen tänkte jag berätta om mina 5 steg för de elever som inte knäcker läskoden när klasskamraterna gör det.

För elever med grundläggande fonologisk medvetenhet och viss bokstavskännedom tar det upp till 6 månader att knäcka läskoden. De flesta elever i åk 1 lär sig därför att läsa runt jullovet. Processen startar så fort pedagoger och föräldrar böjar träna medvetet med barnen. Men gissningsvis finns det en handfull elever i varje klass som det inte går lika lätt för. Orsakerna till svårigheterna är lika många som eleverna är unika och vägen till läsning lika så. Men det är de här eleverna som jag koncentrerar mig på och som jag utvecklat mina 5 steg för.

I den bästa av världar skulle jag ge eleverna intensivträning på 40 min/dag under 12 veckor. Något som Ulrika Wolffs, professor i pedagogik och läsforskare vid Göteborgs universitet, forskning visar ger bra resultat. Men jag lever inte i den bästa av världar och får plocka russinen ur kakan, trolla med knäna och förlita mig på andra vuxna i elevernas närhet. Tack vare dessa vuxna, dvs elevernas föräldrar så lyckas hen också göra framsteg.

Arbetsätt i fem steg

Arbetssättet är indelat i 5 steg. Alla elever startar lika i steg 1, men utifrån egen utveckling och framsteg avancerat de till nya steg. I steg 1 till 3 arbetar eleverna i grupp om 4-5 elever. I steg 4-5 intensivläser eleverna ensamma med mig och med stöd från hemmet. Intensivträning tillsammans med hemmet förutsätter att föräldrar är med och ser sin vikt i frågan. Jag har därför möten med de föräldrar vars barn är mogna för steg 4. Elever som intensivläser hemma får en “lästränarbok”, där jag skriver in övningar och utveckling. I “lästränarboken” finns en “skattkarta” där eleven sätter ett kryss varje gång hen läser. Det är ett bra sätt för alla parter att se hur intensivt hen arbetar och i slutändan väntar en belöning för en hårt kämpande läsare.

Steg 1 – Bokstavskännedom och fonologisk medvetenhet.

Målet är att öka den fonologiska medvetenheten, lära sig höra att ord består av ljud och att ljuden representeras av bokstäver. Som material använder jag “bokstavspåsar” dvs påsar med små saker som alla innehåller ett visst bokstavsljud. En påse per bokstav. Genom lekfulla övningar lyssnar eleverna på bokstavsljud, övar på att utskilja antalet bokstavsljud och var i ordet bokstavsljudet finns.

Steg 2 – Bokstavskännedom och bokstavsljud

Målet är att lära sig några vanliga bokstäver, deras bokstavsljud och skapa egna ord. Både steg 1 och 2 pågår under flera lektioner. Som material använder vi bokstavsmagneter, eftersom de är stabila även utan magnettavla och med. Beroende på hur mycket eleverna behöver nöta finns stenciler med bilder, korsord, rebusar med mera på de ord som bildas med hjälp av bokstäverna.

Första lektionen får eleverna A, S, O, L att laborera med. Jag delar ut en bokstav i taget. Eleverna får säga namnet på ljuden och några ord som innehåller bokstaven. När alla bokstäver är utdelade, får de lägga egna ord som kamraterna ska läsa. Det gör inget om det blir ett nonsensord. Då övar vi på hur man säger bokstavskombinationerna. Vi laborerar med bokstäverna och orden och analyserar vad som händer när man tex. byter ut O mot A i SOL. Vad som händer om man tar bort S från SOLA osv. När vi gjort detta en stund och eleverna har kommit på alla ord som går att bilda. Skriver de av orden på whiteboardtavlan och mini whiteboards. (Här passar jag på att även öva penngrepp och formandet av gemena bokstäver.)

Under lektion 2 utökas antalet bokstäver med M, I och R. Även den här gången delar jag ut en bokstav i taget och börjar med att repetera föregående bokstäver. Nu kan eleverna skapa betydligt fler ord som kamraterna ska försöka läsa. Under de här lekarna har jag upptäkt både de elever som läser från båda hållen (…en konst att kunna läsa baklänges, men tufft om man inte kommer ihåg vilket håll som är rätt) och de elever vars bokstäver hoppar och byter plats. Jag noterar detta inför kommande utredningar, för vem vet. Det kanske finns några dyslektiker i grupperna?

Det är väldigt individuellt hur många lektioner eleverna behöver lägga på de här övningarna. Stenciler och orddominon finns som komplement för de som behöver nöta länge. Och nya bokstäver finns för de som vill avancera.

Steg 3 – Se mönster i ord

Målet är att se mönster i ord och knäcka läskoden. Vad händer egentligen med ordet -ATT om jag lägger till K i början? Eller H, M R osv. Ska man ljuda varje gång? Den här övningen ger eleverna möjlighet att se mönster i ord. De lär sig att vissa bokstavskombinationer låter lika varje gång och de därför inte behöver ljuda allt. Vissa elever tycker att det här är enkelt och då får de andra kombinationer att laborera med. Andra elever har behövt flera lektionstillfällen för att förstå sambanden. Som lärare ser jag väldigt snabbt vilka elever som inte kan se dessa mönster, vilket är en viktig slutsats att ta med till hens matematikundervisning.

Steg 4 – Fler bokstäver och läsa korta ord

Målet är att lära sig högfrekventa ord utantill och få upp läsflytet. I steg 4 koncentrera jag mig på våra vanligaste ord och de bokstäver som eleven fortfarande är osäkra på. Vi arbetar både med bokstavsmagneter, där eleverna själva bygger ord och ordkort. Ordkorten har ord och bild på varsin sida och varierar i svårighetsgrad. De elever som läser hemma har fått en “lästränarbok” där jag skriver vilka bokstäver och ord vi har övat på och berättar hur de ska öva hemma. Orden finns också på post-it lappar så att eleven ska kunna öva några stycken i taget och på oväntade ställen som,

 • läs ett ord innan maten.
 • läs de fyra orden som täcker I-paden.
 • läs de tre orden som sitter på badrumsspegeln.

Nu träffar jag eleven individuellt en kort stund (ca 15 minuter effektiv tid) 2 gånger i veckan. Vi bygger ord och läser från ordkorten, så att de ord som eleven får med sig hem är välkända.

Steg 5 – läsa enkla böcker

Målet är att få upp läsflyt och träna läsförståelse. När eleven har knäckt läskoden, plockar jag fram skolans enklaste böcker. Äntligen känner sig hen som en riktig läsare. Nu rider vi på denna positiva våg för att träna läsflyt och läsförståelse. Vi fortsätter att träffas i ca 15 minuter, 2 gånger i veckan. Eleven läser i sin bok. Vi plockar ut 5-10 ord som jag skriver på post-it lappar. Vi tränar lite extra på dessa ord. De ska var “de oväntade orden” som hen sen ska läsa på oväntade platser hemma. “Lästränarboken”, boken och post-it lapparna går mellan skolan och hemmet. Eleven ser sin utveckling på “skattkartan” och genom de böcker hen läser.

Min förhoppning är att elever och föräldrar ska fortsätta läsa på liknande sätt även när vi avslutat vår intensivperiod. Jag kommer inte alltid finnas där som coach, min tid på Orminge skola går mot sitt slut.

Hoppas, hoppas att vi startat en god vana som håller i sig! ❤️

Lyssnarglädje ger läsförståelse som ger läsglädje

Lyssnarglädje, Läsglädje och läsförståelse är mitt signum och genomsyrar det mesta av mitt liv – min fritid, mitt föräldraskap och såklart mitt yrkesliv, både som egenföretagare och lärare. I den här bloggen tänkte jag berätta om hur jag arbetar med min hjärtefråga – Lyssnarglädje, Läsglädje och Läsförståelse!

Läsglädje – en social hävstång

Sedan PISA-chocken 2013 har vi i skolan arbetat aktivt med läsförståelse, vilket också har gett resultat. Kanske med hjälp av, En läsande klass och deras fantastiskt bra och konkreta material. Men jag tror inte att vi är hemma förrän vi också lyckas arbeta med läsglädje på samma sätt. Vi har lyckats höja våra resultat i läsförståelse, nu är det dags att höja läsglädjen.

Att en god läsförmåga och tillgång till böcker är en förutsättning om vi ska kunna överbygga de klyftor som PISA (2015) och PIRLS (2016) pekar på är inget nytt. Rapporterna visar att föräldrars studievanor har allt större betydelse för elevernas resultat. Samtidigt redovisar andra studier att elevers läsvanor och läslust har större betydelse för studieresultaten än föräldrars socioekonomiska status. Detta förstärks av slutsatsen i OECD-studien Reading for Change (2002) som visar att lustläsning är en effektiv social hävstång. Även andra forskningsresultat som Clark & Akermans studie Social inclusion and reading: an exploration (2006) drar slutsatsen att lustläsning för med sig flera sociala och utbildningsmässiga fördelar. Det finns alltså starka argument för att skapa med lyssnar- och läsglädje i förskola, skola och på fritidshem.

Lyssnarglädje ⇔ läsförståelse ⇔ läsglädje

Under mina 20 år som lärare har jag arbetat med elever från 6-års till åk 6. Oavsett ålder på mina elever så har jag i stort sätt gjort detsamma – utgått ifrån lyssnarglädje för att skapa läsglädje och läsförståelse.

För att skapa lyssnarglädje måste jag skapa förutsättningar för aktivt lyssnande. Jag behöver hjälpa eleverna att koncentrera sig på att bara lyssna och processa det de hör. Jag måste ge mina elever verktyg och förutsättningar för att kunna lyssna aktivt. Verktygen är desamma som aktiva läsare med god läsförståelse använder. Förutsättningarna skapar jag i klassrumsklimatet. Övar gör vi så fort vi får tillfälle.

Faktaorienterad lyssnarglädje

Vi använder faktatexter för att både öva att lyssna aktivt och skapa lyssnarglädje. Lyssnarglädjen beror kanske mest på intresse, men även det man inte tror är intressant kan bli spännande beroende på förståelse och upplevelse. När vi använder oss av lässtrategier och jag visar och modellerar mina tankesätt, kan även den som inte är en god läsare hänga med och förstå texten. När vi läser faktatexter alternerar vi mellan, att jag läser högt, frivilliga läser texten högt, alla läser en bit var, parläsning och egen läsning/eget lyssnande. De olika sätten att läsa faktatexter på har sina olika fördelar. Gissningsvis är lyssnarglädjen som störst när jag läser texten, men det är såklart viktigt att träna att sätt.

Skönlitterär lyssnarglädje:

Att få en njutningsfull läsupplevelse varje dag är ett av mina egna mål. Därför finns det alltid en stund avsatt för detta varje dag. Antingen läser jag högt, berättar en spökhistoria eller sägen, eller så lyssnar vi på radioteater eller ljudbok. Under dessa lyssnarstunder tränar eleverna på att lyssna aktivt. De uppmanas att slappna av, sjunka in i det de hör och använda sig av olika strategier. Ibland får de en given strategi som de ska fokusera extra på, ibland får de bestämma själva vilken strategi de tänker fokusera på. Ibland lämnar vi strategierna åt sitt öde och använder den som passar bäst för stunden. Efter dessa lyssnarupplevelser brukar vi reflektera kort över våra upplevelser. Då använder vi oss ofta av loggböcker, där vi skriver ner våra reflektioner. Hur jag arbetare med loggböcker och andra läsfrämjande insatser har jag skrivit i min blogg, Svenskämnet – bästa kompis med alla ämnen.

Förutsättningar

För att skapa rätt förutsättningar för aktivt lyssnande, arbetar vi med lyssnarövningar, liknande de som beskrivs i bornholmsmodellen. Lyssna efter ljud, gissa ljud och analysera ljud. Jag tror att det är viktigare än någonsin att lära barn och unga att lyssna aktivt. Lyssna utan att samtidigt använda andra stimuli och intryck.

Jag försöker därför undvika annan distraktion. När eleverna lyssnar på högläsning, radioteater mm. förbjuder jag ritböcker, “frisörsalonger och tornbyggande” eller liknande. Jag uppmannar eleverna att slappna av och bara lyssna. Självklart är uppmaningarna och reglerna lika unika som mina elever. Men större delen av klassen kan och bör klara av att bara lyssna, utan annat stimuli. Om så, för att faktiskt ta hänsyn till de elever som är intryckskänsliga.

Verktyg för lyssnarglädje

En aktiv lyssnare använder läsförståelsestrategier för att förstå och känna lyssnarglädje. Därför använder jag mig av dem i alla ämnen och vid alla tillfällen. Med de yngre eleverna använder jag mig av karaktärerna Bokkamraterna för att symbolisera och visa strategierna. Med de äldre barnen växlar jag mellan Läsfixarna och själva strategin. Oavsett ämne är strategierna fantastiska verktyg.

Förutspå

Inför nya böcker, ämnesområden eller faktatexter skapar vi nyfikenhet och förförståelse genom att titta på framsidan, bilder och rubriker. Vi pratar om vad vi vet och vad vi tror oss veta. Vi ställer frågor och hypoteser, som vi ska försöka hitta svaren på i texten.

Stanna upp vid oklarheter och svåra ord

I alla texter som vi möter i skolan, möter eleverna ord, begrepp och uttryck som inte alltid är självklara. För att göra dem medvetna om vikten av begreppsförståelse och för att lära dem strategier passar jag på att berätta hur jag som aktiv läsare tänker vid dessa tillfällen.

Återberätta och ta ut essensen ur en text

Det här är en mycket viktig strategi vid faktaläsning. Men även skönlitterära texter har budskap. Dessutom är förmågan att kunna återberätta en förutsättning för att kunna skapa egna texter.

 

Reflektera över inre bilder

Genom att prata och reflektera över inre bilder blir texten mer begriplig. Upplevelsen och förståelsen förstärks när vi delger varandra våra bilder och när elever får rita egna bilder till en faktatext. Diskussioner som kan uppstå runt en elevbild är också språkutvecklande och kan ge mer än bara faktakunskaperna.

Textkopplingar

Förmåga att kunna koppla texter till sig själv, andra texter eller omvärlden är en förutsättning för att kunna göra avancerade analyser inom de flesta ämnen, inte minst i de samhällsorienterande ämnena. Strategin är densamma oavsett om barnet läser/lyssnar på LasseMaja eller om Romartiden.

Göra inferenser

Att läsa mellan eller bortom raderna kan vara den svåraste strategin. Eleverna behöver träna och upptäcka hur man gör på enkla texter. De behöver se och lära sig genom att härma andra för att få in tekniken. Ju tidigare de börjar öva desto bättre.

 

Som sagt var, lyssnarglädje och läsglädje är mitt signum och kall. Det är det jag jobbar mot. Min dröm är att alla barn och ungdomar, ska få möjlighet att utveckla ett rikt språk och en livslång relation till böcker och läsning. Det kommer långsiktigt stärka integration och skapa en tryggare framtid.

 

Svenskämnet – bästa kompis med alla ämnen

På vår skola är svenskämnet bästa kompis med alla ämnen!​ Den nya terminen började vi lärare med att reflektera över skolans språkutvecklande arbetssätt. Som jag tidigare har berättat ligger skolan i ett område där många elever kommer till skolan med förutsättningar som inte stämmer överens med den gängse normen för Nacka kommun. Det gör vårt kompensatoriska uppdrag än mer viktigt och viktigast av allt är vårt språkutvecklande arbetssätt. I den här bloggen tänkte jag försöka synliggöra vårt arbete och lyfta det vi gör. Förhoppningsvis kan det inspirera, men jag hoppas också på att ni kan komma med fler tankar och idéer som kan utveckla vårt arbete.

Skolans språkutvecklande arbetsätt vilar på tre ben. Analyser och målbeskrivningar, Läsfrämjande insatser och Svenskämnet som BFF.

Analyser och målbeskrivningar

Hur ser elevernas språkutveckling ut och hur förbereder vi eleverna inför de nationella proven i åk 6?

Redan från förskoleklass och åk 1 arbetar lärarna mot målen i åk 6. Genom att använda oss av kunskaper och analyser från de nationella proven i åk 3 och 6, kan alla pedagoger bli medvetna om elevernas mål. Olika screeningar och diagnoser analyseras för att rätt insatser ska sättas in så tidigt som möjligt. Ju tidigare vi kan hitta hjälpmedel som kan kompensera elevers svårigheter desto bättre. Vi försöker bortse från elevernas svårigheter utan tittar på möjligheter och anpassningar för att stötta eleverna på bästa sätt.

Eftersom hoppet mellan åk 3 och 4 ofta känns stort är överlämningen inför åk 4 extra prioriterad. Utifrån analyser av elevernas resultat av nationella proven i åk 3, sätts insatser och kompensatoriska hjälpmedel in. Det är inte ovanligt att vi behöver lämna in över en handfull förfrågningar om dyslexiutredningar under höstterminen i 4:an.

Läsfrämjande insatser

Det går inte att förringa läsningens betydelse för ett rikt språk och därför är våra riktade läsfrämjande insatser på Orminge skola av stor vikt.

Att kunna läsa och förstå skönlitteratur är en stor och viktig fördel för den som behärskar det.​ Många barn och unga får med sig denna kunskap hemifrån då deras föräldrar inspirerar och motiverar dem att ta sig an litteratur. ​Men så ser det inte ut hos oss. För att kompensera detta behöver våra elever, så fort de sätter sin fot på skolan känna att böcker, litteratur, sagor, texter och språket är viktigt.

Skolans lilla bibliotek ligger centralt i byggnaden, där alla barn och vuxna passerar dagligen. Varje morgon står elever vid hyllorna och letar efter något att läsa. Vi vuxna som går förbi, stannar upp och hjälper till att hitta lämpliga böcker.

Läsgrupper och bokcirklar

Vår ambition är att eleverna inser att läsning är en social aktivitet och inte ett ensamarbete. Delad läsglädje är dubbel läsglädje. För att lyckas, behöver vi dra nytta av gruppen och individernas olika kunskaper. Detta gör vi genom att ta in läsningen i klassrummet och läsa tillsammans.​ Alla klasser arbetar med läsgrupper eller bokcirklar regelbundet under åren. Trots tight budget investerar skolan i klass- och gruppuppsättningar av skönlitteratur. Läsgrupperna eller bokcirklarna kan se ut på tre olika sätt under ett läsår.

Alla läser samma bok i klassen. De som behöver lyssnar på boken. Fördelen med detta är att alla får en gemensam upplevelse av bokens innehåll och språk. Läsupplevelsen ligger nära elevernas egna erfarenheter och känslor.

Nivåindelade grupper där eleverna i en grupp läser samma bok. Fördelen här är den gemensamma upplevelsen men att alla lästränar utifrån sin förmåga. En annan fördel är inkluderingen. Elever med svårigheter blir inte lika utelämnade när det finns en differentiering i klassrummet.

Elevens eget val av bok. Under en viss perioder bygger bokcirklarna på elevernas egna val av böcker. Grupperna är nivåindelade, men alla läser olika böcker på samma nivå. Fördelen med detta är att vi då verkligen kan utgå från elevernas egna intressen, kulturer, modersmål och förutsättningar. En annan fördel är att de ger varandra bra boktips.

För att alla ska kännas sig inkluderade och för att lyfta att man kan läsa med öronen också, är skolan kopplad till Inläsningstjänst och Legimus.

högläsning under skol- och på fritidstid

Högläsning är en viktig del av hela skoldagen. I en värld där bara 30 % av våra elever växer upp i hem där högläsning prioriteras blir högläsning i förskola och skola extra viktig. Den viktigaste parametern för att bli en lustläsare är ju att känna egen lyssnarglädje – att känna längtan efter en berättelse eller nyfikenhet inför en text.

För att öka kvaliteten på högläsningen skiljer vi mellan mysiga sagostund och aktiv högläsning. Varje morgon möts de barn som äter frukost på skolan av sagotanten Ann. På eftermiddagarna läser fritids högt för barnen. Två klassiska mysiga sagostunder, där lyssnandet bygger på frivillighet och önskan att försvinna in i fantasins magiska värld.

Under lektionstid erbjuder vi också mysig sagostund men här har vi lagt in en extra viktig dimension. Högläsningen på lektionstid har målet att eleverna ska lär sig lyssna aktivt och använda sig av strategier för att förstå en text. Därför modellerar den som läser högt olika lässtrategier som lustläsare använder. Vi utmanar också eleverna att träna sina strategier under lässtunden. Under de här lässtunderna får eleverna öva på att bara lyssna. I största möjliga mån undviker vi all annan distraktion, som ritbok eller liknande. Med tanke på alla intryck och stimuli som eleverna är vana att använda samtidigt, och med tanke på de som faktiskt är intryckskänsliga, tror jag att den här stunden är en av de viktigaste på dagen.

Kanske är det viktigare än någonsin att hjälpa eleverna att slappna av, inte pilla, bara lyssna och fokusera på upplevelsen som spelas upp i huvudet.

Bokcirkel för föräldrar

Under hösten har vi haft en bokcirkel för föräldrar. Mer om den kan du läsa i bloggen Tända stjärnögon hos föräldrar och elever. Tanken är att fortsätta under våren.

Utmaningar och upplevelser

Alla klasser har olika läsutmaningar under terminerna och samband med loven är skolan självklart med i utmaningarna från Legilexi, “jag har läst” 

I min blogg Från Bett till Sett, var och en blir salig på sin egen tro, kan du läsa om en av mina utmaningar med åk 4 och 5.

För att lyfta det skrivna ordet har vi en novelltävling, där vi i samband med firandet av Nobelpriset i litteratur utser Orminge skolas Nobel-Novell! Hela skolan är med och vi utser en vinnare i lågstadiet och en i mellanstadiet.

Vårterminen startar vi med författarbesök i skolan. Nu i januari kommer författaren Dan Höjer träffa våra elever från åk 2-5 under 4 dagar. Det ska bli riktigt spännande. Under de här dagarna arbetar eleverna med hans texter och sånger i alla ämnen. Författarbesöken lyckas vi finansiera med hjälp av bidrag från Kulturrådets Skapande Skola.

Svenskämnet – BFF

Skolans slogan är att Svenskämnet är bästa kompis med alla ämnen. Alla lärare oavsett ämne arbetar språkutvecklande och använder begrepp och termer för att bygga elevernas språk.

För att underlätta planering och stärka kvaliteten arbetar alla elever i perioder med samma genre och texttyp, inom alla ämnen. I alla klassrum sitter då en plansch med periodens texttyp. Det gör att alla lärare lätt kan återkoppla till begrepp och påminna eleverna hur de kan tänka. Planscherna vi använder kommer från Lärarhjälpen.

Språket är nyckeln till framgång, så låt svenskämnet bli bästa kompis med alla ämnen!

 

Livslångt lärande genom inre motivation

En av våra viktigaste uppgifter är att motivera eleverna till ett livslångt lärande. Det kan i bland kännas som en hopplös uppgift. När framtidsplanerna är att bli fotbollsproffs och youtuber, är förståelsen för skolans vikt ganska liten. Trots nya förbättrade resultat i PIRS, så ökar segregationen och föräldrars yrkesmässiga status blir allt mer avgörande för elevernas framtid. Skillnaden mellan eleverna beror i ganska högrad på just motivationen. Därför behöver skolor med framförallt låg lärkultur, lyfta upp och sätta ord på de verktyg som de använder för att skapa motivation. I den här bloggen har jag reflekterat över hur jag gör för att motivera alla de unika elever jag möter.

Inre motivation leder till livslångt lärande!

I syfte att motivera mina elever använder jag både inre och yttre motivationsformer. I flera bloggar om lästräning och läsförståelse har jag skrivit om utmaningar som skapar yttre motivation. Det beror på att stor del av läsprocessen måste ske utan min närvaro och för att eleven saknar inre motivation för att ta sig an uppgiften utanför skolan

I klassrummet strävar jag däremot efter att i så hög grad som möjligt ge verktyg som skapar inre motivation. Målet är att alla elever ska vilja lära för sin egen skull. Jag är fast övertygad om att det är den inre motivationen som skapar lusten till ett beständigt och livslångt lärande. Det är det som är “The secret“.

För att nå de elever som saknar egen inre motivation utgår jag från mig själv. Vad skapar min inre motivation? Vad triggar igång mig? Och vad får mig att göra sånt som jag egentligen inte vill göra eller inte tror mig behärska? Verktygen jag använder är,

Locka fram lusten

För mig är glädje och lek viktiga ingredienser i livet. Så jag,

 • väver in leken i lärandet.
 • väcker nyfikenhet genom att göra ämnet intressant och spännande. Jag använder mig av öppna frågor som utgår från elevens tankar. ”Vad tror du händer då?”, ”Hur löser vi det här?” eller ”Varför blir det så tror du?”.
 • knyter an till elevens intressen, framför allt när jag ska inspirera till egen läsning. Då lägger jag stor vikt på att hjälpa eleven att hitta en bok som handlar om just det hen tycker om.
 • försöker variera och överaska arbetssituationerna, med tex. lektioner ute eller på andra platser.
Anpassa nivån
 • För att alla elever ska utvecklas är det viktigt att anpassa uppgifterna så att alla får en stimulerande utmaning. Det får varken vara för lätt eller för svårt.
Skapa en trygg och stimulerande atmosfär

Jag lyssnar, uppmuntrar och bekräftar,

 • ser eleven för den unika person hen är,
 • uppmuntrar och hittar styrkor i våra olikheter
 • visar eleven att det är positivt att pröva och helt ok att misslyckas
Pröva olika inlärningssätt

Elever lär lättare om hen får ta till sig kunskap på sina villkor, därför är de med i processen och jag,

 • låter elever prova på att lära genom flera sinnen.
 • försöker hitta de lärstrategier som passar eleven bäst.
 • stimulerar elevens vilja att lära genom kreativa utmaningar så som praktiska uppgifter och problemlösning.
Hjälpa eleven att ta kontroll över sitt lärande

För att kunna ta kontroll över sitt eget lärande är det viktig att förstå både uppgift och mål därför,

 • förklarar jag tydligt och försäkrar mig om att eleven förstår hur uppgiften/aktiviteten ska gå till
 • hjälper jag eleven att anpassa målet på rätt nivå

Sist men inte minst!

 • Ger jag mycket uppmuntran och visar att jag tror på elevens egen förmåga.

Om jag bara fick välja ett verktyg, skulle jag välja det sista verktyget.

Att hjälpa eleven ta kontroll över sitt lärande, genom uppmuntran och visa att jag tror på elevens förmåga.

Det tror jag nämligen är hemligheten till inre motivation och livslångt lärande. 

Mina verktyg sitter djupt rotat i mig och fungerar just för att jag utgår från mig själv. Min tanke med att lyfta dem här, är för att inspirera dig till lyfta fram dina egna verktyg. Kanske du vill komplettera med mina och varför inte delge de verktyg som du saknar, i kommentarsfältet?

Visst är det komplext att vara lärare! Visst är det en häftig utmaning! 😃
God jul & Gott nytt år!

ps. Har just upptäckt att jag blivit hemmablind och glömt blogga om hur jag arbetar med läsförståelse. Min hjärtefråga!!! Lovar bot och bättring nästa år… 😉

pps. Har länkat till boken “The secret”, inte för att jag tycker att det är fantastisk bok, utan för att den ofta kommer på tal vid diskussioner om motivation. Och visst kan boken ge inspiration. Men ta gärna på dig dina “källkritiska glasögon”, när du läser eller ser filmen.

Julkalender – Javisst, men inte utan utmaning

Varje år önskar sig barnen varsin julkalender för hundratals kronor. När man trodde att 2/3 äntligen blivit för stora för Lego- och Disneykalendrar, så kommer Body shop och Kicks! Ett är säkert, ingen dyr kalender utan att jag utmanar barnen på något.

Även skolan vill imponera med sina julkalendrar. Det syns i mina Facebook-grupper, där diskuteras det och efterfrågas tips på spännande julkalendrar. I den här bloggen tänkte jag berätta om en julkalenderutmaning som jag och sonen har snickrat ihop. Den kan användas i skolan eller skickas hem som tips till föräldrar.

Men först några tankar som ligger till grund för själva utmaningen…

Bakgrund till utmaningen

Har du som jag, förbannat självlärda bokstavskreationer hos vissa elever? Har du också försökt få elever att lära om, hur de forma bokstäver? Har du också känt frustration när elever blandar gemener och versaler långt in i lågstadiet? Under mina år som lärare har detta varit återkommande. Kan låta banalt. Men jag tror inte att jag är ensam. Så här står det i Läroplanens centrala innehåll och i kunskapskraven för år 3.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att,

Handstil och att skriva på dator.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Lgr 11, centrala innehåll för åk 1-3.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

Lgr 11, Kunskapskraven för år 3 

På hemmaplan ser det inte så mycket bättre ut. Bokstäver skrivs nerifrån och upp, flyger på linjen som fåglar runt telefonledningar. A formas som en krumelur och liknar Q. E ser ut som ett @-tecken och texterna består av en salig blandning av gemener och versaler. Sonen som går i åk 2 har inga inlärningssvårigheter, förutom att han är något sen i sin finmotorik. Vilket visserligen är en bra anledning, men ingen ursäkt att få fortsätta i gamla invanda spår. Därför bestämde vi redan i början av höstterminen att detta skulle vara justerat innan jul.

Med halva terminen avklarad kan jag med stolthet bevittna skrivläxan, där skrivregler som storbokstav och punkt sitter. Den saliga blandningen av gemener och versaler är också justerad. Men dessa krumelurer till A?!  Och varför är det så svårt att skriva uppifrån och ner? Sonen har ju en tjatmamma, som med pock och lock kanske kan rätta till detta innan jul. Men för de elever som inte har lärare hemma, måste pocket och locket komma i skolan. Det ingår i vårt kompensatoriska ansvar.

Idé till julkalendern

Idén till finskrivar-julkalender fick jag när min vännina berättade om hennes och sonens sommarutmaning. Hon kände liknande frustration som jag, när hon bevittnade sin son skrivalster. I slutet av åk 2, blandades gemener och versaler, bokstäver formades som krumelurer mm. Precis som hemma hos oss, ansåg hon att anledningen var slentrian och gammal ful ovana.

Hon bestämde att sonen skulle skriva av, en valfri mening om dagen. En valfri mening, där målet var att forma bokstäverna rätt och skriva fint. Efter första dagens sura miner hittade de en lösning, med relevant belöning kontra utmaning. Och resultatet lät sig inte vänta. Långt innan sommaren led mot sitt slut  hade pojken nått sitt mål. Texten till vänster är innan sommaren, texten till höger, efter.

Idén är klockrent enkel, så varför inte försöka i klassen? Efter lite modifikation, anpassningar till klassrumssituation och ett förslag till hemuppgift tänkte jag att detta kanske kan funka fint i juletider. Det blev en julkalender som passar elever i åk 2 och 3, men varför inte testa i åk1? Man får de resultat man förväntar sig.

Julkalender som utmanar, i skolan

Innan du börjar, förbered ”julgranskulor” eller “paket” i papper som ska bli adventsluckor (ca 10 cm i diametern) till alla elever. Tanken är att numrera och sätta upp dem, antingen i en stor pappersjulgran eller som girlanger.

Förbered också ett häfte med 24 sidor och ett färgat papper som framsida, till varje elev. Gärna av papper som både har hjälplinjer och halva sidan blank. Detta häfte kan även användas vid hemuppgift.

Ge eleverna i uppdrag att hitta en hemlig mening var. Meningen kan de ta från en bok, en tidning, läromedel, väggplansch eller något annat ställe som de kommer på. En idé för att få olika meningar kan vara att ge meningsletandet som hemuppgift. Så här kan läxan se ut:

”-Hitta en mening hemma, skriv av den och ta med dig till lektionen. Meningen kan du hitta i en bok, tidning eller på ett mjölkpaket. Ja, egentligen var som helst. Det är bara din fantasi som sätter stopp. Vi ska arbeta med meningen på lektion X, så glöm den inte! ”

Berätta för eleverna att årets julkalender innehåller två utmaningar. En finskrivarutmaning och en fysisk rörelseutmaning. Ge eleverna ett papper av samma storlek som adventsluckan. Berätta att de ska skriva ner sin hemliga mening på lappen och en kort fysisk övning som kan fungera i klassrummet (ex.15 situps, hoppa 15 hopp på ett ben, balansera som ett träd i 1 minut osv.) Det som eleven skriver ska inte rättas utan låt det vara hens utgångspunkt. Den som ni kanske kan se en utveckling ifrån när julkalendern är slut.

Klistra lappen på baksidan av “en julgranskula” eller ”ett paket” och sätt upp.

När ni öppnar luckorna låter ni ett barn läsa meningen och den fysiska utmaningen för klassen. Du skriver upp meningen på tavlan. Toppen, om du poängterar hur bokstäverna ska formas mm. Alla elever skriver sedan av meningen, det finaste de kan i sitt häfte. Under tiden som du går runt och hjälper, bedömer och berömmer kan eleverna rita något som passar till meningen eller varför inte den fysiska utmaningen?

Julkalender som utmanar, hemma


Julkalendern som utmanar hemma fungerar på liknande sätt. Med skillnaden att eleven får bestämma en mening och en fysisk utmaning per dag. Var hen ska hitta sin mening står på julkalendern. Instruktionen för finskrivarkalendern kan du sätta som framsida på barnets skrivhäfte. Ladda ner Julkalender som utmanar här. 

Att bli fysiskt utmanad och att utmana mig med fysiska uppdrag är sonens idé. Det är hans villkor för att göra finskrivarkalendern hemma. Mitt villkor är att han gör finskrivarkalendern för att få sin efterlängtade Legokalender.

-Visst är det en win-win-situation! 😉