Jag har blivit med bibliotek -ett skolbibliotek!

Nu är det klart, skolans lilla bibliotek! Vårt eget lilla skolbibliotek, Grantomtas och min lilla stolthet, ett viktigt led i skolans läsfrämjande satsning. 

“Läsningen öppnar upp en värld och möjligheter för alla barn. In till alla ämnen, in till, ja vad du nu vill göra med ditt liv och i ditt liv,”  Titti Janewret, rektor Grantomta montessori.

När jag började på Grantomta i våras kom jag till en skola som under flera år har arbetat aktivt med läsning i olika grupper och årskurser. Skolan har som exempel arbetar med flera läsfrämjande insatser samtidigt, läsläxor, biblioteksbesök varannan vecka,  högläsning varje dag, elevernas egna dagliga lässtunder, äldre elever som läser för yngre. De elever vars föräldrar inte kan hjälpa till med läsning hemma får en egen extra lässtund med lärare. Under hösten har skolan också fått med både fritids och förskolan i det läsfrämjande arbetet, vilket jag har skrivit om i bloggarna: Knäcka läskoden på 10 timmar – går det?  och Läsande förebilder på skoltid – Ett läsande fritids.

Bibliotek av ett gammalt kök

Ett av mina uppdrag som ny blev att organisera och bygga upp ett skolbibliotek, i en före detta kökslokal! Med skräckblandad förtjusning började jag bolla idéer och böcker med mina kolleger. Med en liten pott i handen gick jag lös på bokrean. Vilken dröm! Efter sommaren stod lokalen klar, nytt golv, vitmålade väggar med bokhyllor från golv till tak. Dags att fylla biblioteket med böcker, inspiration, all sköns fantasi och rörelse. Under hösten har vi hjälps åt. Lyckliga jag har fått en ganska stor summa att köpa böcker för. Föräldrar har donerat och även klassrum har rensats, för att fler elever ska få ta del av skolans gemensamma bokskatter. När väl höstrusket kröp sig på blev myslampor, sittpuffar och matta pricken över iet.  

Inget bibliotek utan biblioteksgruppen

För att eleverna ska känna sig delaktiga, för att överhuvudtaget kunna ro i land projektet i tid och för att hålla ordning i biblioteket har vi skapat en biblioteksgrupp bestående av elever från åk 1-5. Förrutom att hjälpa till att ställa i ordning biblioteket har eleverna i biblioteksgruppen, en dag i veckan då de sorterar böcker och tittar till ordningen i biblioteket. De har också som uppgift att hjälp andra elever att sortera och hitta rätt böcker. Vi är mycket tydliga med att biblioteket inte är en lekplats, utan ett läs- och lyssnarum eller studierum.

Det säger sig själv att en så liten skolan med bara 200 elever inte har råd att anställa en riktig skolbibliotekarie, men tillsammans hjälps vi åt och biblioteket är alltid öppet! Det är även ett av mitt och specialpedagogens arbetsrum, därför är vi ofta på plats och finns till hands.

Lätt att hitta böcker i biblioteket

Tillsammans med biblioteksgruppen har vi skapat ett  klassificeringssystem för böckerna utifrån 5 läsnivåer. Det är för att det ska vara lättare för eleven att hitta böcker som passar hens läsnivå. För att underlätta för eleverna att låna och lämna tillbaka böcker självaa har böckerna klistermärken på ryggarna, där olika djur berättar nivån på boken och i vilken hylla den ska stå.  Är det en hund eller katt på boken så passar den för barn som kan läsa kortare kapitelböcker. Det kan vara Lasse-Maja-böcker eller Handbok för Superhjältar och den står i hund- och katthyllan. Harry Potter-böckerna är fisk-klassade, det vill säga för den som kan läsa och förstå stora mängder text. De enklast böckerna är fjärilsböckerna. Där ingår både bilderböcker och böcker för elever i läsknäckarstadiet. Biblioteksgruppen har gjort affischer som visar vilka böcker som finns i respektive kategori. 

 

Bibliotekets topplistor

I biblioteket finns också tavellister, där eleverna kan ställa böcker de rekommendera sina kamrater att läsa. Översta tavellisten använder vi pedagoger för att tipsa varandra om bra högläsnings- eller temaböcker. Självklart har biblioteket en liten läshörna med fåtöljer och sittpuffar. Där kan eleverna sitta och läsa eller lyssna på Storytel. Till Storytel har vi tagit två äldre Ipads, som vi enbart har laddat ned Storytel på. På eftermiddagen använder fritidspedagogerna hörnan till högläsning.

Skolverkets krav på bibliotek i skolan

Det känns som att vi trots vår litenhet har lyckats skapa ett skolbibliotek och med kommunens bibliotek (ca 1km från skolan) som komplement är vi i klass med skolinspektionens krav.

Följande krav ska vara uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till skolbibliotek enligt skolinspektionen: 

– Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en del i elevernas undervisning för att bidra till att nå målen för utbildningen.

– Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informations-teknik och andra medier.

– Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.

– Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens samt utgör ett stöd i elevens lärande och utveckling.

Vårt skolbibliotek är inget stort bibliotek och systemet är inte perfekt, men det fungerar. Det går verkligen att ha ett bibliotek på en liten skola. Men alla måste vara delaktiga. 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)