G som i gosigt och glittrigt, bokstavsklustret -igt

Att höra g i bokstavsklustret -igt slutet av ord kan vara svårt. I början av skrivutvecklingen är det vanligt att hen hör och skriver ett k, istället för g, gosikt och glittrikt…

I flera tidigare bloggar har jag skrivit om vikten av att få in lek och rörelse på lektionstid. I lyckad “rörlig” lektion med problemlösning i Happy park gav jag ett tips på en lekfull matematiklektion. Även stavning och grammatik går att leka in. “Bokstavsklustret -igt”, är en lek som jag brukar göra med mina elever för att befästa och påminna dem om att det där lilla  g:et som är så lätt att tappa. Jag ser leken som ett av av flera sätt att komma ihåg hur ord stavas. Förutom att bli påmind om stavningen bygger leken också elevernas ordförråd, vilket är en av grundpelarna i läsförståelse och läslust.

SYFTE med leken, “bokstavsklustret -igt”

Syftet med leken är att uppmärksamma eleverna på att ord som slutar på -igt och att utveckla deras ordförråd. Leken stimulerar också elevernas förmåga att diskutera och samspela.

GÖR SÅ HÄR 

Skriv ut synonymkorten. Laminera om ni vill använda dem flera gånger.

Läs versen “Mm, härligt, ljuvligt men skadligt” och betona orden som slutar på -igt extra tydligt. Skriv upp några av orden och diskutera i klassen hur orden stavas och varför de inte skrivs med -ikt.

Mm, härligt, ljuvligt men skadligt
Solveig tycker det är roligt att baka. Hon bakar flitigt.
– Bullar är gott, men degen är bäst, säger Solveig hurtigt.
– Naturligt, soligt smör behövs. Mm, härligt, ljuvligt, med skadligt!

Solveig mår plötsligt dåligt i magen.
Köket är smutsigt och lortigt, så eländigt!
– Ska jag hjälpa dig? frågar Pär artigt.
–  Tack, så hövligt, kvider Solveig pipigt.

Språkleken är uppdelad i 3 delar. Alla delar behövs inte göras under en lektion eller vid ett tillfälle. Ju fler gånger eleverna leker leken desto lättare blir det att göra alla steg. I leken uppmärksammas inte bara eleverna på stavningen eller bygger ordförståelse, utan de tränar också samarbete, interaktion och kreativitet.

Bokstavsklustret -igt, del 1

Leken Bokstavskluster -igtDela ut orden till eleverna. Vid färre elever än 32 använder ni färre ”huvudord” istället för färre synonymer. Huvudorden är skrivna med fet stil. Låt eleverna gå runt i klassrummet och försöka hitta sina ordkompisar. De ska bli 3−4 i varje grupp och alla i gruppen ska tycka att synonymerna stämmer. Uppmana dem att diskutera med varandra och komma på hur de ska lista ut sina synonymkamrater. (Bilden är frilagd, så den går att ladda ner.)

 

I del 1 har ni inte gått igenom orden ordentligt. Här utmanas elevernas förförståelse och kreativitet. Det gör ingen om synonymerna blir fel eller om man behöver byta grupp om det kommer någon som ”passar bättre in”.

När alla är nöjda med sina grupper stannar ni upp och delger varandra hur ni har tänkt. Den som har ”huvudordet” presenterar sina synonymer. Du som lärare berättar hur många som stämmer. Men inte vilka. Gruppen och klassen ska nu ge förslag på vilken/vilka synonymer som ska flytta till en annan grupp och till vilken grupp. När synonymen flyttar till en ny grupp, gör ni om processen i den gruppen. Processen med att flytta runt synonymer fortgår tills klassen är nöjd och gruppernas synonymer stämmer.

Bokstavsklustret -igt, del 2

Synonymgrupperna ska nu hitta på en bra förklaring för sitt ord. De ska komma på minst en mening per synonym som tydliggör ordets betydelse. Uppmana dem också att gärna använda teater, visa med hela kroppen och/eller rita bilder.

Bokstavsklustret -igt, del 3

Redovisa för varandra vad ni kommit fram till och samtala om likheter och skillnader i synonymerna. Avsluta med att titta på huvudorden och repetera varför de stavas som de gör.

Anpassa leken, “bokstavsklustret -igt”

Självklart är det viktigt att anpassa leksituationer utifrån våra unika elever. Den här språkleken kan du anpassa genom att låta elever som behöver:

  • få följa med en klasskamrat och titta hur klasskamraterna gör.
  • få ett eget ord, men låta klasskamraterna bestämma vilken synonymgrupp hen ska tillhöra.
  • arbeta självständigt eller i liten grupp med att sortera ordkort och försöka passa ihop synonymer.

Jag bygger leken på ord från en vers tagen ur språkläran, “Göran hjälper gärna till – lekfulla språkövningar”. Självklart går det att ta vilka ord man vill som går att göra lite -igt, roligt, knasigt och tokigt…

Trevlig lekstund!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)