Årsarkiv 2019

När textkopplingar ger mer än ”bara” läsupplevelse

Ibland kan textkopplingar skapa känslor som inte vill lämna en. Det är vad som har hänt mig nu. I den här bloggen tänker jag berätta om min textkoppling och hur man kan arbeta med textkopplingar med lite äldre elever på mellan- och högstadiet.

Läscoachens ABC – Att bygga och coacha fram läshunger

Jag har inte bara en, utan flera gånger reflekterat över varför jag inte lyckats fångat vissa elever. Trots min entusiasm, inspiration, strategier och utmaningar. Som läscoach har jag hittat nyckeln i det coachande samtalet. I den här bloggen tänkte jag dela med mig av mina tankar kring lässamtal med coachande förhållningssätt. 

G som i gosigt och glittrigt, bokstavsklustret -igt

Att höra g i bokstavsklustret -igt slutet av ord kan vara svårt. I början av skrivutvecklingen är det vanligt att hen hör och skriver ett k, istället för g, gosikt och glittrikt… I flera tidigare bloggar har jag skrivit om vikten av att få in lek och rörelse på lektionstid. I lyckad “rörlig” lektion med problemlösning… Läs mera »

Jag har blivit med bibliotek -ett skolbibliotek!

Nu är det klart, skolans lilla bibliotek! Vårt eget lilla skolbibliotek, Grantomtas och min lilla stolthet, ett viktigt led i skolans läsfrämjande satsning.  “Läsningen öppnar upp en värld och möjligheter för alla barn. In till alla ämnen, in till, ja vad du nu vill göra med ditt liv och i ditt liv,”  Titti Janewret, rektor… Läs mera »