Månadsarkiv april 2018

Skrivprocessen – en sport eller ett spel

Jag gillar metaforer och liknelser. Metaforer från elevernas vardag berikar både deras språk och förståelse. Därför liknar jag läsprocessen med att klättra upp för Mount Everst och skrivprocessen med sport eller spel? Precis som i sporter och spel består ju skrivprocessen av fyra steg, plan, ram, processen dvs utförandet och målgång. Och precis som i sporter och spel är det övning som ger färdighet och resultat som du blir nöjd med. 

Taluppfattning och färdighetsträning

Brister i taluppfattningen och behovet av mer färdighetsträning är en vanlig orsak till svårigheter i matematik. När eleven brister i sin taluppfattning blir problemlösningar och matematiska resonemang svåra att hänga med i. Tyvärr leder det ofta till en negativ spiral, där matematik känns som oövervinneligt svårt.