Vissa saker kräver engagemang

Johan Unenge efterlyser i Litteraturmagasinet mer och bättre engagemang från föräldrahåll:

Lästräning lika viktigt som idrottsträning

… Och en sak tycks alla vara övertygade om: Träning ger färdighet. Det där tragglandet. Om det så är hundratals varv runt på en hästrygg eller zickzackande mellan ett oändligt antal koner. Till och med skoltrötta skejtare gör sina invecklade flippar tills de sitter. En tränare vet vad som krävs. Även när övningarna inte självklart går att koppla till slutmålet – att vinna.”

Jag kan inte annat än instämma. Man blir helt enkelt inte en duktig seglare utan en väldans massa timmar framför rodret, varav vissa timmar är roligare än andra. Det tror jag alla vet och accepterar. Annars kanske man kan ta professorn på orden, när han skriver om att dataspel som ett sätt att öva bland annat läsfärdigheter:

“Det krävs intensiv, långvarig träning, med någon form av träningens kvalitet, för att man ska nå en effekt. Slentrianmässigt spelande (av brain-train-program, min kommentar) i tio minuter om dagen, några gånger i veckan, ger inga resultat. Egentligen är det inte så förvånande. Ingen skulle förvänta sig en järnkondition av att promenera tio minuter, tre gånger i veckan. Alla övningar är inte lika effektiva. Men många övningar kan vara bra – om man gör dem.” /Torkel Klingberg, professor kognitiv neurovetenskap KI, från boken “Den lärande hjärnan”, Natur & Kultur, 2011

Sedan är det förstås också viktigt att riktningen går åt rätt håll, ty då kommer man förr eller senare fram till målet. Själv funderar jag mer och mer på det här med spelifierat lärande. Inte för att jag tror att man vare sig kan eller bör ersätta böcker med spel och datorer, utan för att det så klart finns inslag i spel som absolut kan föras över i skolans kontext. 7 maj verkar bli ett tillfälle att suga åt sig av andras tankar och erfarenheter: edcamp special med spelifierat lärande som tema. Min erfarenhet är att engagerade lärare kan åstadkomma underverk tillsammans. Vissa saker föder och göder engagemang, andra dödar dem. Passion föder engagemang föder förmåga föder passion?

“Det jag gillar allra bäst är när lärare är passionerade. Alltså inte pensionerade, utan passionerade. Själv har jag haft många sådana genom åren, alla med en enorm lust att lära ut och förmåga att skapa nyfikenhet för sånt man från början inte hade någon aning om.” /Johan Wester sommarpratade 2011

Johan Kant skriver om Utarmningen av läraryrket. Jag har hört flera kollegor spontant hänvisa till hans inlägg och brevet som startade det hela:

“Precis så är det”

“Även jag håller på att ge upp”

“Mitt engagemang förtärs sakteliga av alla uppgifter som inte primärt har med undervisningen att göra”

“jag upplever att mer och mer av min tid går åt till att dokumentera, inte i syfte att göra det bättre, utan snarare i syfte att skolan ska ha ryggen fri”

Hur länge ska vi låta detta pågå innan vi inser att det som är avgörande faktiskt är vilket engagemang vi kan väcka hos lärare? Ett engagemang som sedan kan få barnen och ungdomarna att nå sin potential som det numera sägs i skollagen. Att säga tulipanaros är lätt, men att göra en…

Själv är jag övertygad om att man kan locka fram mycket engagemang genom att lita till lärarnas profession. Ställ krav på elevers kunskapstillväxt och en levande yrkesetik, inte på detaljerad dokumentation om den inte tillför kärnverksamheten något. Lärarna jag träffade när jag var över och föreläste i Finland var tydliga i att de endast hade ansvar att dokumentera det som de själva såsom varandes professionella lärare ansåg sig behöva dokumentera. Tänk om man på allvar kunde ägna mer av den begränsade arbetstiden åt att göra något konkret åt undervisningen istället för att dokumentera vad som ännu inte lyckats – hur långt skulle vi inte då kunna nå?

Men nu tar jag nattåget mot Östersund i syfte att försöka skjuta in lite energi hos ett antal lärare i form av två föreläsningar “Arbetsro – hur?” samt ett seminarium “Orka och utvecklas”. Ons-tors sista mötet med Lärarnas yrkesetiska råd (som mött en del engagemang runt de färska råden om sociala medier). Fredag möter jag så äntligen eleverna igen, då får vi se hur långt vi når!

Kommentarer (2)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)