Undervisning: Nå varje elev – del 2

Den tänkta fortsättningen var ett sammandrag av höstens föreläsning, men terminsstart kom i vägen på ett härligt sätt. På Glömstaskolan känner vi verkligen att vi bygger en skola som når varje elev. Mer och mer inser jag att det måste handla om en helhet, där

  • organisationen
  • fysisk lärmiljö
  • psykosocial lärmiljö

måste hänga ihop och bilda en helhet. Dessutom kräver det en stor dos ledarskap samt ett medvetet kulturbyggetillsammans med eleverna. Vi måste också se till att direkt skapa ett förtroende hos både elever och deras föräldrar samt faktiskt träna in gynnsamma förhållningssätt redan från början. Dessutom påminde mig fredagens tuffledarskapsträning tillsammans med dagens undervisningsrelationsbygge vikten av

att alltid se – och förmedla – potentialen hos varje ungeIMG_6022

För om jag tror – och visar att jag är övertygad om – att du ska klara något, då ökar chansen enormt att du också gör så. Precis som tvärtom. Det har faktiskt hänt mer än en gång att jag spänt ögonen i en elev och varit tydlig med:

Säg inte att du inte kan eller kommer att klara det. I vårt klassrum ljuger vi inte!

För här måste vi också vara tydliga med:

Vi är inte i skolan för att visa vad vi kan, vi är i skolan för att lära oss!

Fortsättning följer!

 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)