Tolerans, Polarisation, Tillhörighet

Vår största utmaning är inte intoleransen utan den ökande polariseringen i samhället. Polarisering eskalerar lätt. Dagens undervisning ökar tyvärr ofta polariseringen.

Samtidigt som vi har en ökad tolerans i samhället, har vi en ökad mobilisering hos de intoleranta. Om vi inte hanterar detta klokt kan intolerans istället för tolerans bli samhällets diskurs. /Christer Mattsson

IMG_0284

“Upp till en tredjedel av eleverna i vissa grupper har en anknytningsproblematik. I skolan gör det lätt att man som elev hamnar i ett fack eller hörn, även om det ofta inte är gynnsamt” /Rektor Lina Axelsson

Vi måste möta eleverna där de befinner sig, inte där vi önskar att de skulle befinna sig… Först då vi skapar en miljö där de vill vara kan vi så småningom föra dem till en ny miljö där de inte visste att de ville vara.

Att lägga skuld och skam på rasism skapar starkare rasister. Vi behöver tala mer om allmänmänskliga grupprocesser och tillhörighet istället, om vi önskar nå fram. Det handlar inte om några quick-fix och enstaka temadagar, utan ett långsiktigt och idogt arbete /Birgitta Hägg

Om man som lärare inte ställer upp på människors lika värde är man inte rätt på plats. Elever måste dock få pröva samtliga sina tankar. /Mathias Demetriades

Vi måste först och främst undervisa så att eleverna förstår sig själva. Vi har yttrandefrihet. Det innebär dock att inte att man uppsåtligen får såra någon. När någon ändå blir sårad måste man kunna lyfta upp och prata om det. På så sätt kan förståelse både för en själv och för andra skapas.

Skolan är en del av samhället. De normer som finns i samhället finns förstås också i skolan. Skolan måste samtidigt vara en trygg plats med variation och tolerans. En plats där alla känslor tillåts och ord kan ses som uttryck för känslor som behöver hanteras men inte är känslorna i sig.

Att ha nolltolerans mot icketoleranta budskap är lite som att måla färg över mögelfläckar i skolan. Det förändrar bilden, men aldrig på djupet. Man måste jobba djupare än så. /Christer Mattsson

Vi måste ta uppdraget på allvar. Det gäller samtliga lärare, kapitel 1 & 2 kan inte enbart hanteras av några typer av lärare, eller inom några särskilda ämnen.

Kommentarer (1)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)