Tillsammans framåt!

IMG_2063Då var sista storstädningen på föräldrakooperativa förskolan avklarad. 20 gånger inalles, sista åren som ordförande. Även vårsop i bostadsrättsföreningen har hunnits med denna helg, det lär dock bli fler (nämen, även här har jag blivit ordförande). Barnen har varit iväg på handbollscup, scoutäventyr, innebandy och dans. Här är vi dock inte mer engagerade än medlemsavgifter och glada tillrop. Ikväll dansträning för hela familjen, med uppföljning av förra helgens kurs i finska menuetter. Inget av detta har uppstått av sig självt. Allt är av människan skapat. Tillsammans.

Ingen kan göra allt. Alla kan göra något.

Rykande färsk o ständigt aktuell skolforskning

Rykande färsk o ständigt aktuell skolforskning

För tillsammans kommer vi så mycket längre än som ensamma drängar. I en förening, en styrelse, ett arbetslag, en skola eller ett samhälle krävs det olika kompetenser och förmågor. Alla kan och bör inte vara ordförande, alla kan och bör inte vara kassörer. Undertecknad som kassör skulle exempelvis kunna bli kostsamt då jag inte riktigt kan uppbåda detaljintresset som krävs, men så låter jag mig inte heller väljas dit. Som ordförande ser jag främst min roll som den som håller riktningen och farten uppe, ser till att möten med såväl styrelse och enskilda medlemmar som grannföreningar och myndigheter och liknande blir så långsiktigt fruktsamma som det bara går. En viktig uppgift är också att hålla ihop styrelsen och – precis som läraren – se till både individen och kollektivet, samtidigt.

Några i styrelse/förening/skola/samhälle behöver vara visionärer och se till att det tänks i nya innovativa banor. Andra behöver vara slitvargar och se till att verksamheten förvaltas och fortlever. Alla-göra-allt är en sämre utgångspunkt att fördela uppgifter på än att göra det utifrån talang, kompetens, intresse och engagemang, tänker jag.

Men då gör vi så!

Att någon går från ”man/någon/vi borde” till ”jag/vi gör” är ofta det som gör störst skillnad i praktik. Och det som ofta gör denna skillnad är en eller flera av dessa:

  • grundmurat självförtroende
  • stödjande omgivning
  • engagemang

Här kan vi alla hjälpas åt att bidra. Engagemang uppstår sällan i ett vakuum, det kan såväl gödas som dödas. Precis som självförtroende. Dessutom behöver vi ha en kultur och en struktur som låter oss vara oeniga i sak utan att det går ut över person, utan att vi istället tillsammans kan resonera oss fram till vad som blir bäst för framtiden, utifrån de argument som lagts på bordet.

Må bästa argument vinna!

Demokrati är det sämsta styrelseskicket, bortsett från alla andra som har prövats. /Churchill

Nu är det mindre än en månad kvar till Lärarnas kongress! 19-22 maj samlas vi 145 valda företrädare för lärare, studie- och yrkesvägledare samt studenter för att tillsammans staka ut framtiden. Styrelsens propositioner och medlemmars motioner ska alla behandlas. Dessutom val av företrädare i styrelse, valberedning, dechargeutskott (”sakrevisorer”), arvoderingsnämnd mfl funktioner. Nog så viktigt för framtiden!

Minns att varje demokratisk församling har de företrädare den förtjänar.

IMG_2039Nu kör vi!

PS. Veckan som var provade vi på Glömstaskolan att samköra våra sexåringar med de sextonåriga nyanlända i förberedelseklass. Om det blev en lärorik succé? Jajamen! DS.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)