Tillit & Tid

IMG_3236Skolstart. Nu i en helt ny byggnad, som förstås inte är riktigt färdig i alla detaljer och där vi gör upptäckter på sådant som behöver göras annorlunda. Skolan har vuxit från 30 elever till nära 300, därmed är det också många nya kollegor ombord. Och föräldrar till elever från tolv olika skolor, vilka valt att byta skola av väldig olika anledningar. Vi provar oss fram och har en del strukturer som utmanar en del. Exempelvis mer undervisningstid än timplan och koll på timmar, men inget ämnesschema ut till föräldrar (iofs inget ovanligt på mellanstadiet). Start med tid för incheckning istället för morgonsamling. Ingen insamling av mobiltelefoner (och därmed inget ansvar över) om de inte stör. Tydlighet i att trygghet även kan skapas i större årskursgrupper med fler legitimerade ämneslärare samt socialpedagog i varje arbetslag för närvaro och avlastning i den psykosociala delen av arbetet. Tydligt för alla att gruppindelning över tid är en fråga för oss i professionen. Ett gemensamt och lärardrivet föräldramöte för hela skolan, där all information fanns utlagd innan och ev frågor skulle väckas i förväg. Tydliga förväntningar på vad vi som skola förväntar oss av föräldrar:

 • – håll dig uppdaterad via skolans och årskursens blogg,

 • – lämna mätta, utvilade barn i god tid och med kläder efter väder (vilka eleverna förväntas hålla ordning på själva)

 • – ge oss mandat att undervisa och tillrättavisa ditt barn och utgå alltid från att vi har en tanke och en god intention i det vi gör.

 • – tala med oss, inte om oss.

Inga veckobrev, men blogg med information och om vad som komma skall samt öppet flöde på Instagram med vad vi gör, tränar, lär på dagarna. Transparent planering i iTunes U. Ny IT-struktur tar alltid sin stund att få på plats och lira tillsammans, så i början fick vi lärare vila mycket på högst traditionell teknik och klassisk undervisning – vilken självklart har sin plats och fungerar i en god lärares hand. Vi lägger en del kraft i att bygga undervisningsrelation och undervisningsgemenskap, utifrån att kunskapstillväxt frodas bäst i ett sammanhang där man är trygg och trivs.

Vi inleder med frågor som

 • IMG_3233”Varför är vi i skolan?”

 • ”Hur vill vi ha det tillsammans?”

 • ”Vad krävs det för att det ska bli så?”

 • ”Vilket är mitt ansvar? Vilket är ditt ansvar?”

Ansvar pratar vi överhuvudtaget mycket om, i strävan att bygga en fungerande ansvarskultur, där var och en tar ansvar efter ålder, mognad, uppdrag.

”Om vi tror att de ska klara det får vi ofta rätt, om vi tror att de inte klarar det får vi alltid rätt”.

IMG_3238Vi har en rektor som visar tillit och ger oss ett tydligt mandat. Inte enbart ansvar, utan även mandat och befogenhet att fatta de beslut som också krävs på vägen. Men det kräver också ganska mycket av oss, uraktlåtenhet duger inte. Främst för en del andra yrkesgrupper än lärare verkar det vara en svårare omställning än jag trott, men jag inser att vi lärare ofta är vana att ta mandat, fatta beslut och stå för konsekvenserna av dessa. Här tar vi det bara ett steg till.

Jag är oändligt glad av att verka i ett arbetslag med kollegor för vilka jag kan känna tillit till att de tar sin del. Alla behöver liksom inte göra, tycka och tänka om allt, när nu tiden och kraften faktiskt är begränsad. 

Bara för att det kan göras, betyder det inte att det ska göras.

Hur länge kan man egentligen prata om hur man ska genomföra ett Luciatåg, vilket har ganska svag koppling till läroplanens kunskapskrav?

I stället för att ägna oändlig konferenstid åt att planera praktiskt högt och lågt har vi tagit ansvar för olika bitar och vilar i det. På så sätt får vi mer tid till den viktiga yrkesetiska dialogen och de två stora frågorna:

Varför?

Varför inte?

Och vi håller i, håller ut och håller om. Förändring och utveckling är inte alltid bekväm och enkel, men alternativet är inget alternativ.

Nu kör vi!

Kommentarer (2)

 1. Håkan Fleischer skriver:

  Instagramkonton och poppigheter som incheckning i all ära, men är inte grunden för tillit att eleverna har lärare som de kan lita på?

Lämna en kommentar

 • (will not be published)