Tankeförbud, tankespjärn, tanketid

whyI gårdagens tidning skrev läraren Anna Wennblad om lärares viktiga uppgift att bjuda in till dialog och tankeutbyte istället för att avfärda elevers tankar. Jag instämmer: dialog byggs inte om det handlar om att tänka rätt, dialog handlar om att få tänka fritt, att ges tid och möjlighet att pröva sina tankar och ta spjärn mot andras för att bli mer klok på hur man kan och kanske även bör tänka – och varför. Här har vi lärare ett lika komplext som viktigt uppdrag där uraktlåtenhet inte duger.

Lärarens uppgift i dessa lägen är att ta ett djupt andetag och fatta ett sekundsnabbt beslut. Ibland är det lämpligast att fortsätta diskussionen, släppa in andra perspektiv, vända och vrida. Respektfullt. Ibland är det lämpligast att bryta, säga att det här passar inte att prata om här, vi tar det ensamma du och jag, efter lektionen.

Aldrig någonsin är det lämpligast att få panik och förklara att eleven har fel, punkt slut, sådana där tankar är inte välkomna i Sverige. /Anna Wennblad, SvD 160702

Anna-Karin Wyndhamn tycker jag ger bra perspektiv på detta, utifrån både forskning och lärarbakgrund.

“I alla diskussioner om kontroversiella ämnen faller det ett tungt ansvar på oss att låta eleverna pröva sina åsikter och idéer och att respektera deras uppfattning, även om de råkar stå i konflikt med skolans värdegrund.

Det är vårt ansvar att ta ställning i elevernas samtal. Vi måste våga utmana, utan att trampa på dem.” /Mikael Bruér, leg lär och läsvärd bloggare

Skollagen och läroplanen är ju tydlig i att utbildningen ska vara såväl saklig som allsidig. Läraren som ledare i klassrummet är den som först och främst anger tonen för detta. Och detta avgörs ofta på de tio första minuterna av den första lektionen, för vilka vi lärare verkligen ska ha såväl en plan som en handlingsberedskap för. Här instämmer jag till fullo med Marcus Samuelsson:

Ledarskap handlar som jag ser det om att skapa en kultur och en miljö där människor trivs och är trygga. Trygga i fysisk bemärkelse, men även trygga i att deras tankar tas på allvar – och tål att utmanas, då hela syftet med verksamheten är ett gemensamt lärande och utveckling. Det tar tid och det tar kraft, men några alternativ ges icke. Värdegrund kan endast förankras (Skollagen kap 1 §4) genom en respektfull dialog människor emellan.

Att ha nolltolerans mot icketoleranta budskap är lite som att måla färg över mögelfläckar i skolan. Det förändrar bilden, men aldrig på djupet. Man måste jobba djupare än så. /Christer Mattsson, Segerstedtinstitutet vid Bok o bibliotek 2015

Till sist vikten av att vi skiljer på våra känslor, tankar och – framförallt – handlingar. Vi har grundlagsstadgad yttrande- och tankefrihet som vi ständigt behöver slå vakt om, men är inte fria att därmed göra allt vi tycker, tänker, känner eller vill. Här är det väl lika bra att vara lika tydlig.

Våra känslor säger INGENTING alls om livet. Däremot ALLT om våra tankar. Tankar är inte livet, dock. Endast tankar. Inget annat. Bara tankar. /Dennis Westberg, årets föreläsare 2015

Jag ser fram emot en vilsam och trivsam sommar, på den följer en spännande skolstart, där Glömstaskolan går från 31 till nära 300 elever. Lagom till höstlovet kommer så Skolforum med ett tema helt i rättan tid:

Vi väljer att kalla 2016 års Skolforum för Likvärdig med mångfald. Vi vill påstå att det är en ekvation som måste gå ihop! Situationen i omvärlden påverkar det svenska samhället och därmed den svenska skolan. Samtidigt finns det flera aspekter av undervisningen och dess förutsättningar som alltid kan utvecklas. Och undervisningen är ju det centrala i skolan!

Slutligen:

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig.” /Lgr 11, kap 1

På Jonas Monséns uppmaning ska jag läsa om skollagen denna sommar. Det torde varje lärare göra inför varje nytt läsår. Undrar om jag inte även ska ta mig an våra grundlagar. Perfekt läsning för stranden!

Gör en god sommar nu, ladda inför hösten på det sätt du finner bäst.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)