Taggade inlägg roligt jobbigt svårt

Uppvärdera lärandet, kunskaperna och engagemanget

… I det landet skulle ingen finna sig i att skolor var fulla av mögel, att det regnade in eller att lärare undervisade i ämnen utan att vara behöriga. Man skulle kräva att intagnings- och lämplighetskraven för blivande lärare var höga och att de som tog sig igenom den långa och svåra utbildningen belönades. I… Läs mera »

Vissa saker kräver engagemang

Johan Unenge efterlyser i Litteraturmagasinet mer och bättre engagemang från föräldrahåll: “Lästräning lika viktigt som idrottsträning … Och en sak tycks alla vara övertygade om: Träning ger färdighet. Det där tragglandet. Om det så är hundratals varv runt på en hästrygg eller zickzackande mellan ett oändligt antal koner. Till och med skoltrötta skejtare gör sina… Läs mera »

Tid, reglerad effektivitet?

Efter en intensiv första skolvecka läser jag dagens tidning med ett litet leende i mungipan: “För att lösa exakt samma uppgift i Försvarsmakten krävs alltså i dag fler anställda soldater än det behövdes värnpliktiga. Exempelvis vapenvård efter dagens övningar som de värnpliktiga klarade av på kvällarna måste nu ske på reglerad arbetstid. En krigsförbandschef från… Läs mera »

Använda Tiden Till?

Tiden och Kraften är begränsad. Hur vi än gör får vi inte fler än 24 timmar på ett dygn, 7 dagar på en vecka. Hur höga ambitioner och vilja man än har tar kraften förr eller senare slut. Några frågor som jag funderar på: tar Tiden eller Kraften oftast slut först? hur tar vi tillvara… Läs mera »

Föräldraförtroende skapar handlingsutrymme

Läser alltid lika välformulerade Karin Thunberg: Morfars mailbox hade blivit bombad. … rektorn på en Södermalmsskola via brev bett föräldrarna tänka på att även lärare är människor. I behov av respekt. … frågan vad vi vinner på att pendeln svänger så vildsint att skolan blir sopstation för allt som inte kan redas ut på andra… Läs mera »

Utvecklingssamtal – elevledda

Såhär i utvecklingssamtalstider kan det vara värt att påminna om Elevledda utvecklingssamtal. Min ringa erfarenhet är mycket tydlig och jag har enbart hört positiva erfarenheter från de som prövat. Oavsett ålder på eleverna, finns de som haft detta i flera år hela vägen F-9 och jag antar att det även skulle fungera fint på gymnasiet…. Läs mera »

Magister- & Bitchblick

Jag lär mig en hel del på Twitter. Precis som andra som hittat till det vidgade kollegiet som finns tillgängligt där. Bland annat väcktes frågan i något sammanhang om “bitchblick“, vilket enligt språkrådet är: “Kolla snett, blänga, glo. Fenomenet är välkänt bland ungdomar och kallas ofta för bitchblick.” Min reflektion var kring om det även… Läs mera »

Skolans dag – allas vår dag

Tisdag 6/9 är det Skolans Dag över hela landet. Egentligen kan man tycka att alla dagar borde vara Skolans dag, eller åtminstone de 178 som eleverna förväntas befinna sig där. Ett land som inte satsar på skolan satsar ju inte heller på framtiden. Som det ser ut kanske det behövs en särskild dag för att… Läs mera »

Så tuktas ett Lärarengagemang

Hur föds och göds människors engagemang? Hur ödslas och dödas människors engagemang? Det första kan handla om så enkla saker som att visa uppskattning genom att säga något till eller om: Tack för att du finns. Tack för att du bidrar med ditt engagemang. Det kan även handla om mer konkreta ting: ett vackert påskägg,… Läs mera »

nok er nok!

“Skolan smäller högre än jobben”. Så sägs det i alla fall. Men när man ser till det konkreta resultatet av alla vackra ord kring statushöjning och satsning förbleknar ens hopp en smula, inte minst om man ser till en lärares livslön. “Vad man däremot kan ha synpunkter på är klyftan mellan retorik och praktik…. Å… Läs mera »