Styrelsearbete och Skola?

Idag tog jag en frukostpaus från skolan. Detta för att delta i ett seminarium om bättre styrelsearbete i ideella föreningar. Jag saknade förstås att vara med mina goa elever, men seminariet var som tur är klart givande. Efteråt hörde jag en av de andra deltagarna ösa lovord över en del av seminariet som jag inte fann särskilt intressant, vilket fick mig att reflektera vidare. För några år sedan hade jag säkert också varit begeistrad över dessa delar, men nu har man ju varit på ett och annat seminarium och har en gedigen erfarenhet av föreningsarbete på olika nivåer. Då är det inte så konstigt att vissa saker ses som självklarheter – samtidigt som det förstås inte är lika självklart för den som möter ett material eller tankegods för första gången. Kirkegaards bevingade ord äger förstås sitt eviga berättigande.  

Samma utmaning möter jag förstås varje dag i skolan. Det är faktiskt ett av mina problem, att jag har ganska enkelt för matematik. Det gör att jag inte alltid förstår vad det är eleven inte förstår. Här spelar förstås djupa ämneskunskaper inklusive bra ämnesdidaktik nog så stor roll för hur det faktiskt blir. Precis som ledarskapet – som för mig innebär stora mått av lyssnande och inkännande. När jag bildat mig en bedömning av läget är det dock ofta upp till mig att fatta beslut – och hålla i dem. Balansen mellan frihet och struktur är väldigt viktig, båda har sin plats och båda har sina problem om man drar dem för långt. Precis som styrelsearbete, vilket kräver både strategiska som operativa beslut. Föreningsliv och skola har onekligen mången beröringspunkt!
En sak man tryckte väldigt hårt på idag var vikten av en tydlig vision och riktning. Dels behöver man veta vart man är på väg, dels ger en tydlig vision även ledning på vilka stigar som är mer rätta än andra. Glad och stolt att arbeta på en skola med en tydlig idé utifrån den vision skollagen faktiskt stadgar.
glömstatriangel

Lämna en kommentar

  • (will not be published)