Skolstart i festram

skolstart

 
http://www.svtplay.se/klipp/2257185/skolstart-med-fest

Idag skolstartsfest på Skapaskolan. Lilla aktuellt var där och fångade en del av det hela: Jag tror inte vi ska underskatta signalvärdet av att vi firar skolstart minst lika mycket som skolavslutning. Många miljoner barn i världen önskar inget annat än att få en chans att gå i skolan, vi måste vara tydliga med vilken förmån det är att få ägna så mycken tid och kraft att tillsammans med andra lära sig både det man vet att man vill och en hel del saker man från början inte visste att man ville kunna. Att inge en känsla av detta redan första skoldagen, liksom sätta en kultur av att vi bryr oss om varandra och vågar bjuda på oss själva tror jag är en viktig nyckel – precis som ramar, kramar och respekt. Skolan måste inte alltid vara sådär himlastormande rolig om än alltid meningsfull, kunskapsutvecklande, trygg och trivsam – liksom ofta utmana tanke och sinne så att våra vyer ständigt vidgas. En bra skola har möjlighet att ge elever chanser i livet de inte kan skaffa sig på egen hand. Det kräver förstås lärare som ges – och tar – sitt uppdrag på allvar och ständigt slipar sin kompetens i alla dess nödvändiga delar:

  • Didaktisk kompetens
  • Ämneskompetens
  • Yrkesetisk kompetens

Tillsammans gör vi större skillnad. Fokus på rätt saker, våga vara tydlig, våga välj klokt. Men vik aldrig från att i varje stund visa att skolan är viktig och angelägen, väl värd att firas.

Kommentarer (3)

    • Magnus Blixt skriver:

      Ja, jag tycker mig se en trend att fler och fler skolor firar detta, med eller utan röda mattor för eleverna. Gott så!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)