Skolforum och kompetensutvecklingen

IMG_0627Efter två dagar av Skolforum, med en liten avstickare till Huddinge Visar, surrar det i huvudet av intryck. Dels från de nio programpunkter jag har medverkat i (Skolforskningsinstitutet presenterar sin verksamhet, Läraren och relationen, Var ska skåpet stå i en bra lärmiljö?*, På spaning efter framtiden skola, PedaLäsLyft-LiveHO, Kom igång med GAFE och sociala medier), de föreläsningar och monterprogram jag råkat snubbla in på samt de två pedagogiska pubarna.**

Inte minst de senare har varit bra, för att summera och reflektera över de intryck vi burit med oss. Det händer liksom något när lärare kommer samman, upplever och reflekterar. Vi var alla överens om att Skolforum på senare tid tagit en ny vändning; mindre av krämarnas marknad och mer av lärarstämma. Seminarier och talare berör oss verksamma lärare, i vår lärarvardag. Märkunderligt kan jag då tycka att mången huvudman inte verkar ta tillfället i akt och nyttja allt detta, utan istället lägger tid och kraft på att arrangera egna event, vilket knappast kan vara mer kostnadseffektivt eller ha samma bredd och djup… Eller?

För inte kan det väl vara så att man sätter lärares kompetensutveckling på undantag? Eller låter tiden enbart användas till skolverkstad (temaplanering, städa klassrum, möblera om)? I så fall hoppas jag lärare gör revolt, gör klart för alla och envar att skolan för att vara aktuell måste ses mer som en FoU-enhet än en verkstad, hänvisandes till sin yrkesetik:

Lärare förbinder sig att i sin yrkesutövning

  • bedriva och utveckla sitt arbete utifrån såväl vetenskap som beprövad
    pedagogisk erfarenhet
  • ta ansvar för att utveckla sin kompetens för att kunna bedriva god undervisning
    och följa den yrkesmässiga och vetenskapliga utvecklingen inom sitt yrkesområde

Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar.
Lärare ska på allt sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvaliteten i sin yrkesutövning och stärka sin professionalism i vetskap om att kvaliteten i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och samhällsmedborgarna. Lärare värnar om läraryrket och lärares pedagogiska frihet samt bidrar till att göra skolan till en god arbetsplats. Lärare ansvarar, självständigt och tillsammans med andra, för det pedagogiska uppdraget och vinnlägger sig om att skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande. Lärare arbetar utifrån en vetenskaplig kunskapsbas kring lärande och vidareutvecklar det pedagogiska arbete enligt aktuell forskning och beprövade pedagogiska erfarenheter. Lärare tar därför ansvar för att utveckla sin kompetens både när det gäller yrkets utveckling och innehållet i undervisningen

* PPT kommer här inom kort!

** Det är ett år till nästa Skolforum, men Pedagogisk Pub lite varstans i landet redan från nästa vecka och framåt!

Kommentarer (1)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)