Skolans möteskultur

 

17 juni 2016 06-23-26

17 juni 2016 06-23-47Igår valde jag att bevista Möteskulturdagen, vilket tydligen är ett återkommande event som inte kostar mer än min egen tid. Eftersom det var dagen för barnens skolavslutning (de har vanlig skoldag efter, respekterandes de 178 dagar av undervisning elever har rätt till) behövde det vara givande. Och det var det absolut!

Det är alltid gott lyssna på skickliga talare, vilka på 17 minuter var förmedlar något som är underbyggt. Om något som är viktigt.

17 juni 2016 06-22-57I denna stund sitter ca 600 000 svenskar i ett möte. Ungefär hälften av dem gör det helt utan att syfte och mål med mötet är tydligt. Minst en femtedel är kallade till och sitter av fel möte.

17 juni 2016 06-23-59Jag har också suttit på dessa möten. Möten som varit så tråkiga och så ickegivande att jag undrat om syftet varit att jag ska ge mig ut på twitter och fastna där än djupare. Ändå har jag inte alltid sagt något. Pinsamt.

Om sju lärare i ett arbetslag 17 juni 2016 06-45-48träffas i ett möte och diskuterar exempelvis Skolans
Luciatåg i tjugo minuter så innebär det att skolan valt att använda drygt en tusenlapp på detta (baserat på en lärarlön om 40 000kr, med sociala kostnader). Om man tar upp samma fråga igen nästa möte går en tusenlapp till. Samtidigt som vi säger att vi inte hinner med det vi ska: ta ansvar för elevers kunskapstillväxt. Pinsamt.

17 juni 2016 06-21-57

Jag tror på:

 • möten med uttalat syfte och mål/förväntat resultat

 • kortare och mer kärnfulla möten

 • möten där deltagarna är med, på allvar

 • fler djupa professionella möten med ämnesdidaktiskt fokus

 • en sund digital kultur, där teknik används till rätt saker, i rätt tid17 juni 2016 06-22-41

 • asynkrona möten för enklare frågor (digitalt, oberoende av tid och rum)

 • tydlig beslutskultur, där var och en vet vad som beslutats (och gärna varför)

 • ansvarskultur, där var och en tar ansvar både för sin egen tid och kraft, för mötet som helhet och för de beslut som fattas

17 juni 2016 06-21-28Jag ser också en kraft i att på möte fatta beslut om att ge mandat till enskilda eller grupper att via ex powermöten fatta beslut om exempelvis luciatåg och skolavslutning. Så gjordes exempelvis den bästa skolavslutningen jag varit med om såhär långt – samtidigt som det frigjorde tid till annat. Inte så att jag inte kan ha synpunkter på skolavslutningsplanering, men

bara för att jag kan göra något, betyder det inte att jag ska göra det.

R17 juni 2016 06-24-35edan 2011 bloggade jag om risken med mötesfokus på en alltför omfattande dokumentationsbörda. Jag länkade där till Anne-Marie Körlings kloka inlägg om Skolan och möteskulturen, vilket på många skolor sannolikt tyvärr är giltig än idag.

17 juni 2016 06-20-47Vad gör vi åt detta? Vad gör du? Rektor har förstås ett ansvar, men även vi har ett ansvar att göra vad vi kan – om inget annat säga ifrån när ett möte går på tomgång. Eller har vi råd med detta?

Stort tack till Micke Darnell som arrangerade Möteskulturdagen – den gav mig inspiration att jobba vidare, både med möten i kollegiet och med elevers föräldrar, men även i det viktigaste mötet i skolan:

det med eleverna.

17 juni 2016 06-20-0517 juni 2016 06-19-30

 

 

 

 

IMG_2704

Kommentarer (5)

 1. sören holdar skriver:

  Bra skrivet. Jag hoppas att skolan (-s ledning och kommunala ledning) även håller koll på elevernas rätt till sina skoldagar och garanterade undervisningstid genom att inte tafsa på den med att “alla slutar klockan 13.00 pga gemensam rättning av nationella prov/diskussion om mobbningsstrategier etc.) Gör Huddinge kommun det – alltså tar hänsyn – är det banne mig unikt i svensk skolvärld. Fan tro´t men i så fall bara att gratulera.

  Parentetisk kan jag inte undvika att fortsatt förvånas över kliamigpåryggen-mediet twitter, och försvaret för handlingssättet i användningen. Snacka om koncentration att under pågående möte (om möten och möteskultur . . . ) måsta bekräfta sin självbild och sitt jag genom att langa ut 140 tecken i form av plattityder*. Om inte annat är det ett – – – tecken ;- ). Det är faktiskt inte smartare än gullehjärtan eller ogillaminer på fejan.

  *Glöm aldrig plattityd-testet eller snömosteoremet: negera ett uttalande. Blir resultatet skrattretande saknas kärna.
  “Arbete åt alla. I hela landet!” (äkta 1amaj-slogan) blir tex
  “Arbete år några, i Halland!”
  Vi ska arbeta för en inkluderande skola! (Exkluderande?)
  i har aldrig ett val. Även att välja är att inte göra ett val. Du väljer inte om du sitter tyst kvar i ett möte som ger något.

  Sådär håller det på.

  • Magnus Blixt skriver:

   Tack. Huddinge gör lite olika, men Glömstaskolan körde förstås ända in i kaklet. Igår var det dock Sofielundsskolan som var exemplet (klart barnen går i samma skola jag gick i, liksom min far och min farmor…).

   Tja, jag väljer att nyttja Twitter som mitt anteckningsblock, det korta formatet passar mig (är lite mer långrandig i bloggen, numera finns där nästan alltid ett blogginlägg att hänvisa till) och ger snabb respons.

   Plattityd-test är viktiga, men ibland kan även en plattityd (ack vad vi saknar det radioprogrammet förresten) tjäna sitt syfte. Även om ”Varje möte bör ha ett tydligt uttalat syfte och mål” är en plattityd, så kan det vara en sanning en och annan behöver en påminnelse om?

 2. sören holdar skriver:

  Men grejen är den att du sitter inte och formulerar dina blogginlägg under pågående möten . . .

  • Magnus Blixt skriver:

   Ofta inte (har hänt om det varit ett ickegivande möte, alternativt varit ett av syftena för mötet), men ”som tur är” har jag nu en bank av 500 blogginlägg att hänvisa till.

 3. sören holdar skriver:

  Ha! Bara att gå ner och rota i källaren då! 😉 Absolut glad och vilsam sommarledighet tillönskas (själv ska jag helt i linje med Deweys´Learning by doing bygga brunnshus på torpet, 1839 års stockstuga ska få rinnande vatten. Men borrhålet lejde jag)

Lämna en kommentar

 • (will not be published)