Skarpa Lägen?

Glömstaskolan är smygstartad (med endast en grupp i förskoleklass, till hösten har vi F-6) har jag yngre elever detta år. Igår åkte jag och vår resurs till simhallen, med ett drygt dussin pojkar (för en gångs skull hade vi delat in eleverna efter biologiskt kön)… De föräldrar jag mötte vid hämtning ställde nästan alla frågan

Hur gick det idag?

med viss bävan i rösten. Det visade sig nämligen att det tidigare arrangerats kalas för samma gäng… Kalas på hemmaplan är dock en sak, undervisning och träning i skolan ett helt annat sammanhang. Jag kunde lugna alla med att det förstås hade fungerat mycket bra. Vi har ju tränat gynnsamma förhållningssätt, eleverna vet vad som förväntas och vi som tydliga ledare skapar tydliga ramar vilka vi tidigt och tydligt påminner om när de utmanas. För utmanas gör de, och ska också göra – det är dels barnens uppdrag, dels deras mognadsnivå. Samtidigt som barn alltsomoftast är klokare än vuxna, när de ges chansen att resonera utan affekt. Det handlar om att bygga fungerande undervisningsrelation!

Det är i skarpa lägen lärarens kvalitet avgörs.

Att få chansen att möta en elev fokuserat i taget är en sällsynt ynnest. I allmänhet är de många tillsammans. Barn i grupp är inte alltid spontandemokratiska… Det vore väldigt intressant att se en och annan skoldebattör, forskare, förälder, politiker, BeO mfl ingripa när ungarna slåss i korridor eller ute på rast… Jag gillar verkligen när Anne Marie Körling berättar om hur hon på senare tid åter vikarierat som lärare för att inte komma för långt bort från verkligheten som den faktiskt är (till skillnad från hur det är i den bästa av världar, där allt är guld och gröna skogar).

Tydligt lärarledarskap är av nöden. Men det räcker förstås inte. Jag har länge funderat över vad som gör att jag utan att tveka en sekund skulle förorda en av mina tidigare kollegor, som vanligt slog Peter Lippman huvudet på spiken:

“You are a wonderful teacher because you CARE.  This is something that you cannot teach, it comes from within.”

Lärarledarskap räcker inte. En god lärare BRYR sig också om sina elever. På riktigt.

Det spelar roll för mig hur det går för dig.

Och detta band bryts inte ens när elever blir f d elever. Rimlig lön och bra villkor är en hygienfaktor som inte får fortsätta försummas, men den stora belöningen man får som människa för utfört värv är när man träffar f d elever som ger vittnesmål för hur man påverkat deras liv, genom att faktiskt gett dem möjligheter att tillägna sig viktiga “kunskaper och värden” – vilket skollagen stadgar att undervisning handlar om, “under ledning av lärare”.

Sedan räcker det förstås inte med lärarledarskap och engagemang. Det behövs även gedigna ämneskunskaper, inkl ämnesdidaktik.

Vi kan inte nöja oss med att eleverna har det bra där de är och vill vara här. De måste även förmås att gå till nya ställen där de inte visste att de ville vara. Och få syn på sina nyvunna kunskaper och förmågor.

Vi behöver även en yrkesetisk kompass, till stöd för tanke och handling. Kompassen gör dock inte att det alltid blir rätt, men att riktningen hålls över tid.  Som jag ser det är det viktigaste när det blir fel att man då handlar och agerar utifrån att man ska lära sig något av det (både vi lärare och våra elever, här ges vi verkligen en möjlighet att förebilda/gestalta hur man kan göra när det blir fel).

Ett annat intressant skarpt läge var dagens intervjuövning. Tre damer från Spf Huddinge kom på besök, dessa skulle intervjuas och filmas i omgångar av elever i grupp. Frågorna har eleverna gjort tillsammans. Vi har bara hunnit öva o prata intervjuteknik som hastigast, bland annat med hjälp av äldre elever. Hur det gick? Det gick bra.

Nu kommer jag vara lycklig i flera dagar. De ställde så bra och kloka frågor. Deras energi smittar verkligen! /senior som låtit sig intervjuas av sexåringar

Kommentarer (2)

  1. Kerstin Helmsjö skriver:

    Så rätt, kan bara hålla med efter 34år i detta yrke!

    • Magnus Blixt skriver:

      Tack, själv har jag bara hälften så lång erfarenhet än så länge. Och ständigt lär man sig nya saker varje dag ändå… ”Man lär så länge man har elever”

Lämna en kommentar

  • (will not be published)