#Rättläxa – lite konkreta exempel

Skolchatt nyss hade det ständigt heta ämnet läxor som tema. Här finns mycket att säga, min ståndpunkt är att vi behöver tala mer om detta – i syfte att öka medvetenheten om vad som utgör bra läxa (som kan användas) och vad som inte gör det (som inte ska användas). Allt bottnar i lärares professionella bedömning … Fortsätt läsa #Rättläxa – lite konkreta exempel