Periscope – Plan?

periscope_nymo

Dumheter!

spontanutbrister kloka Sara Bruun i Nyhetsmorgon igår, angående förslag om att lägga pengar på att utreda höjd åldersgräns för sociala medier (redan idag är det 13-årsgräns, som nästan ingen respekterar) istället för att ägna kraft åt att se både för- och nackdelar med alla verktyg som finns. Liksom lära – och träna – barn och unga i att nyttja och leva livet klokt. Jag instämmer till fullo!

En yxa är vare sig god eller ond i sig, däremot kan användning av en yxa vara såväl ond som god! /James Nottingham, BETT2016.

Vi måste lära de unga – liksom många vuxna – att det är en chimär att tro att något man lägger upp på nätet inte riskerar att få spridning, oavsett vilka murar och stängda grupper och flöden vi tror oss ha tillämpat. Som flickan i inslaget insett; det är bara att filma skärmen… Just därför förespråkar jag medveten användning av exempelvis ett helt öppet flöde på Instagram för enkel spridning av vad eleverna gör i skolan (långt mer effektivt och aktuellt än veckobrev). Att det är öppet gör det enkelt för alla (mig, föräldrar, mor- och farföräldrar, elever…) plus att det blir tydligt för mig och mina kollegor att det faktiskt gäller att tänka efter innan vi trycker på skicka. För nog måste vi skydda eleverna i verkligheten inte ifrån den, som Anne-Marie Körling så ofta påpekat.

Och när det blir tokigt så behöver vi lyfta det som händer, tillsammans med frågan ”Hur vill vi egentligen ha det tillsammans?” – vilket förstås är en fråga som återkommande bör lyftas såväl förebyggande som efteråt för lärande.

– Jag utgår ifrån att de allra flest barn och unga är kompetenta att avgöra vad som känns rätt och rimligt. Jag skulle förklara vilket viktigt sammanhang undervisningen är och berätta för eleverna hur jag gör allt jag kan för att motivera, stötta och få dem att utvecklas. Jag tror att de allra flesta lärare har en så god och nära relation till eleverna att de skulle dra sig för att äventyra den relationen, genom att smygfilms. /Marcus Samuelsson, forskare, Skolvärlden 21/1-16

”Först och främst handlar det om ett ledarskap…” /Sara Bruun, Nyhetsmorgon

Som alltid är det läraren som behöver avgöra vad som fungerar i respektive elevgrupp. Och naturligtvis sätta gränser när det inte fungerar. /Patrizia Diaz

Hur ser din plan ut? Hur medveten är du? Hur medvetna är dina elever? Hur har du det med din ledarskap? Hur ser det kollegiala stödet ut? Stöd från rektor och elevhälsa? Omgivning, föräldrar, samhälle?

Lite ödmjuk orubblighet?

Kommentarer (5)

 1. Hanna Carlsson skriver:

  Fast det är lite anmärkningsvärt att ingen, vare sig i detta inlägg eller i Nyhetsmorgon, förklarar att det inte är upp till Sverige att besluta om åldersgränser ska finnas eller inte. Det är (eller ska inom kort bli) beslutat på EU-nivå, och EU-länderna har helt enkelt att förhålla sig till det. Varje land får välja om åldersgränsen ska ligga på 13, 14, 15 eller 16 år. Sverige följer nu bara EU:s nya direktiv. Vi kan inte backa från det.

  • Magnus Blixt skriver:

   Det är månne inte så märkligt tänker jag att jag och Sara uttalar oss utifrån vår roll som pedagoger, vi är ju inte jurister… Vi har förstås att förhålla oss till lagstiftning, men även den går att påverka och tycka om. Och när det gäller vikten av att utveckla gynnsamma förhållningssätt är det viktigt oavsett hur lagstiftning ser ut tänker jag.

 2. Hanna Carlsson skriver:

  Absolut! Man ska såklart fortfarande tycka till och komma med förslag på hur man lämpligen jobbar med dessa frågor. Det jag menade var främst att det kändes som om man trodde att man kunde hindra Sverige från att genomföra dessa åldersgränser, vilket är lite missvisande för lyssnare/läsare. Jag tänker att programledaren främst borde förtydliga det, tycker det vittnar om dålig insatthet att inte nämna det åtminstone – de inbjudna gästerna är ju inbjudna för att bidra med sina perspektiv (även om jag personligen gärna ser att även lärare känner till bakgrunden bakom beslut) och det var ju ingen av gästerna som jobbar med beslutsfattandet eller de juridiska delarna kring dessa beslut. Desto större ansvar på programledaren (som dessutom avbröt Sara onödigt mycket, tyckte jag).

Lämna en kommentar

 • (will not be published)