En bättre skola

Vårt mål är den goda skolan, som ger alla sina elever en bra utbildning; den kloka skolan, där lärarnas arbete möter respekt och anseende; den framgångsrika skolan, den likvärdiga skolan, som bygger det lilla landet med de stora kunskaperna.