Men hur tänkte man (inte)

Blev i morse åter påmind om hur det ser ut när man anländer på morgonen när SETT-mässan drar igång. Först en lååååång kö utanför dörren för att komma in. Väl inne förvirring med krockar mellan dem som missat att skriva ut sina biljetter och därmed måste ta sig tvärs igenom folkhavet när de inser faktum. Två personer står och registrerar oss med biljett. Två! Kön är vid det här laget några hundra personer, så det tar sin tid. Lika gott det dock – för sedan ska vi alla tryckas upp i en smal rulltrappa som slutar ungefär mitt i kön till garderoben… Det finns två breda trappor som skulle kunna nyttjas, men de är avstängda.

IMG_2140Blir man sedan sugen på kaffe – vilket nog så ofta händer lärare i grupp, så finns där några få caféer. Det jag råkar hamna på har en lång kö och en (1) person som betjänar. Kassa, påfyllning av mjölk som tar slut, espressomaskin på en person är inte lätt ens om man är snabb. Är man inte ens det blir kön snabbt lång.

Kompetens är alltid vacker.

Efter kaffe kan det hända att man blir kissnödig. Det torde finnas någon slags formel för antal människor och antal toaletter, men det är redan kö. Framförallt på damernas. Som vanligt. Tur man kan välja den kortare kön, beroende på kön. Men samtidigt märkligt.

Tänker mig så till ett seminarium en våning ner, där många av Sollentunas lärare gjort sin föreläsardebut.

Istället för att som en del andra enbart lyfta ”kändislärare” lyfter man istället lärares vanliga exempel från lärares vardag. Snyggt o smart på många sätt!

Tyvärr får jag svårt att hinna fram i tid, då kön till en annan seminariesal blockerar vägen. Någon har inte tänkt hela vägen  när det skapades seminariesalar längst in i källaren med en bara ett par meter bred korridor.

Allt detta såg nog väldigt smidigt och välfungerande ut på ritbordet. Säkert också i måndags kväll, när allt var på plats förutom människorna. Min intention med detta blogginlägg är inte att göra ner hyggligt nybyggda Kistamässan utan snarare påminna om parallellen till mången skola, såväl äldre som – kanske framförallt – nybyggd:

Alla skolor fungerar utmärkt – tills de fylls av elever.

liksom även påminna om bevingade ord:

Vi arkitekter är livsfarliga. Vi kan visa fina bilder vilket gör att beställare inte förstår planritningar som faktiskt inte fungerar i praktiken. /Anna Törnquist, arkitekt

Men ansvaret hamnar förstås inte enbart på omedvetna arkitekter, det faller minst lika tungt på den som beställer en ny skola:

Arkitekter är bra på att rita hus, men vi pedagoger måste ge dem en vettig beställning. /Ante Runnquist, SETT2016

Notera: pedagoger. Inte alls säkert glada fritidspolitiker är så himla skickade göra detta.

Kompetens är alltid vackert.

Inte lårmiljö…

Äntligen har jag lyckats stoppa datorns autostavning att ändra lärmiljö till lårmiljö. Båda kan förstås ge upphov till olika associationer. Sedan några år har jag tänkt, gjort och pratat ganska mycket om lärmiljö och skolans pedagogiska rum. Här finns onekligen ett och annat att göra.

Men om vi tror att det handlar om att rita nya snygga skolor och ställa möbler på nya sätt är vi fel ute.

Alla skolor fungerar fint, ända tills de fylls av elever.

Fungerande lärmiljö består alltid av en helhet, där:

  • fysisk miljö
  • psykosocial miljö
  • organisatorisk miljö
  • digital miljö

på allvar måste samspela och hänga ihop. Målet är kunskapstillväxt och lärande, men trygghet och trivsel är absoluta förutsättningar för att nå dit.

  • Fungerande jud, ljus, luft och temperatur måste vara på plats.
  • Men även identitet, ägarskap, flexibilitet, färg, variation och – inte minst – ordning. krävs också för att det ska bli bra.

Våra, elevers, föräldrars och skolledningars mentala tatueringar hur ett klassrum ska se ut sitter dock djupt. När man ändrar något blir det ofta oordning i början – i synnerhet om man missat att samtidigt byggt den kultur som ett nytt slags rum kräver. Här gäller det att hålla i och hålla ut. Det kräver absolut sitt tydliga ledarskap.

”För lärarna handlar det om att äga sina klassrum och veta hur de bäst ska användas. Viktigt att notera i sammanhanget är att förändring nästan alltid är ett stort åtagande. Det gäller att ha idéer, att våga och ta risker. Samtidigt är även detta inte så märkvärdigt. Är det något som inte fungerar, ja, då är det bara prova något annat. Det finns alltid nya möjligheter.” /Peter C Lippman, arkitekt som forskar på lärande (kommer åter till Skolforum i höst)

Jag och mina kollegor på Glömstaskolan föreläste på temat i måndags. Självklart delar vi med oss av vår presentation. Föreläsningen filmades även via Periscope*. På #SETT2016 har temat också varit återkommande. Gott att lyssna till (och twittra friskt runt) Frida Monsén, Linnea Sahlin och Ingrid Palmqvist som talade om sin resa och då var befriande tydliga i att transformationen verkligen inte gått på räls, men hade varit värd hela resan. Här lite till jag skrivit tidigare i frågan:

It’s all about the culture…

Ett klassrum är så mycket mer än ett rum

http://glomstaresan.pedagoghuddinge.se/2015/10/31/larmiljo-for-vem-och-vad/

http://glomstaresan.pedagoghuddinge.se/2016/04/26/god-larmiljo-passet2016/

 

  • och nu har vi lärt oss hur iPaden ska vara placerad för bästa bild, erfarenhetsunderlag för framtiden. Vad händer förresten med Periscope-debatten, det känns som det blossade upp och sedan bara dog?

 

 

Tillsammans framåt!

IMG_2063Då var sista storstädningen på föräldrakooperativa förskolan avklarad. 20 gånger inalles, sista åren som ordförande. Även vårsop i bostadsrättsföreningen har hunnits med denna helg, det lär dock bli fler (nämen, även här har jag blivit ordförande). Barnen har varit iväg på handbollscup, scoutäventyr, innebandy och dans. Här är vi dock inte mer engagerade än medlemsavgifter och glada tillrop. Ikväll dansträning för hela familjen, med uppföljning av förra helgens kurs i finska menuetter. Inget av detta har uppstått av sig självt. Allt är av människan skapat. Tillsammans.

Ingen kan göra allt. Alla kan göra något.

Rykande färsk o ständigt aktuell skolforskning

Rykande färsk o ständigt aktuell skolforskning

För tillsammans kommer vi så mycket längre än som ensamma drängar. I en förening, en styrelse, ett arbetslag, en skola eller ett samhälle krävs det olika kompetenser och förmågor. Alla kan och bör inte vara ordförande, alla kan och bör inte vara kassörer. Undertecknad som kassör skulle exempelvis kunna bli kostsamt då jag inte riktigt kan uppbåda detaljintresset som krävs, men så låter jag mig inte heller väljas dit. Som ordförande ser jag främst min roll som den som håller riktningen och farten uppe, ser till att möten med såväl styrelse och enskilda medlemmar som grannföreningar och myndigheter och liknande blir så långsiktigt fruktsamma som det bara går. En viktig uppgift är också att hålla ihop styrelsen och – precis som läraren – se till både individen och kollektivet, samtidigt.

Några i styrelse/förening/skola/samhälle behöver vara visionärer och se till att det tänks i nya innovativa banor. Andra behöver vara slitvargar och se till att verksamheten förvaltas och fortlever. Alla-göra-allt är en sämre utgångspunkt att fördela uppgifter på än att göra det utifrån talang, kompetens, intresse och engagemang, tänker jag.

Men då gör vi så!

Att någon går från ”man/någon/vi borde” till ”jag/vi gör” är ofta det som gör störst skillnad i praktik. Och det som ofta gör denna skillnad är en eller flera av dessa:

  • grundmurat självförtroende
  • stödjande omgivning
  • engagemang

Här kan vi alla hjälpas åt att bidra. Engagemang uppstår sällan i ett vakuum, det kan såväl gödas som dödas. Precis som självförtroende. Dessutom behöver vi ha en kultur och en struktur som låter oss vara oeniga i sak utan att det går ut över person, utan att vi istället tillsammans kan resonera oss fram till vad som blir bäst för framtiden, utifrån de argument som lagts på bordet.

Må bästa argument vinna!

Demokrati är det sämsta styrelseskicket, bortsett från alla andra som har prövats. /Churchill

Nu är det mindre än en månad kvar till Lärarnas kongress! 19-22 maj samlas vi 145 valda företrädare för lärare, studie- och yrkesvägledare samt studenter för att tillsammans staka ut framtiden. Styrelsens propositioner och medlemmars motioner ska alla behandlas. Dessutom val av företrädare i styrelse, valberedning, dechargeutskott (”sakrevisorer”), arvoderingsnämnd mfl funktioner. Nog så viktigt för framtiden!

Minns att varje demokratisk församling har de företrädare den förtjänar.

IMG_2039Nu kör vi!

PS. Veckan som var provade vi på Glömstaskolan att samköra våra sexåringar med de sextonåriga nyanlända i förberedelseklass. Om det blev en lärorik succé? Jajamen! DS.

Vad väljer vi – och varför? Skolforskning?

Ropen skalla – vetenskapligt grundad skola till alla!

Samtidigt vet vi att det idag saknas forskninIMG_1951g inom stora fält inom skolans vardagliga verksamhet. Där det finns forskning är den sällan helt entydig, allt som oftast kan man hitta stöd för nog så motsatta ståndpunkter. Där det finns evidens ska den förstås följas. Där det finns vetenskapligt stöd eller beprövad erfarenhet vet vi bättre hur vi bör göra. MEN till syvende och sist handlar det nästan alltid om Lärares professionella bedömning. Det är gott att även det statliga Skolforskningsinstitutet är tydliga att deras uppdrag faktiskt inte är att finna mirakelkuren som faktiskt inte finns, men däremot skapa mer underbyggda underlag:

En systematisk översikt ska ligga till grund för professionella bedömningar

skolverketDe är även tydliga med att den forskning som de ger stöd alltid ska ha bäring på det vi i skolan faktiskt har behov av. Vi som var på Rikskonferens för lärare i samhällskunskap var först med att få höra direktör Lena Adamson berätta om årets (= Skolforskningsinstitutets första) inriktning:

“Metoder och arbetssätt som bidrar till att de verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisning som kan bidra till barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat”/Skolforskningsnämndens inriktningsbeslut för 2016 

IMG_1963Rikskonferensen var en ytterst givande dag i engagerade lärares lag. Föreläsarna hade alla förankring i den konkreta forskarvärlden, med fynd som uppenbart hade direkt bäring på vår lärargärning – vilket märktes när föreläsningarna bröts för diskussion lärare emellan. För min del gav det en rejäl kick att sitta samman och diskutera med lärare på alla stadier, grund och gymnasium, professor och disputerad om hur undervisning kan göras bättre. Jag är glad att arbeta på en skola med en rektor och kollegor som har förstånd att uppskatta att lärare ibland är borta i syfte att verksamheten på sikt blir bättre!

”Vi hinner inte” resp ”Någon behöver ordna bra ämnesträffar”

IMG_1955… kom förstås upp som diskussion även här, men jag vill hävda att en hel del av detta kan vi faktiskt råda över. Det handlar om att helt enkelt låta bli att göra sådant som den professionella bedömningen finner bidrar till mindre kunskapstillväxt än annat och därmed prioritera tiden och kraften mer till sådant som faktiskt gör skillnad. Mer kunskapstillväxt och mindre ryggen-fri-bara-för-att. Många lärare dokumenterar fortfarande för mycket, men jag avstår.

IMG_1962Ingen förälder har ännu bett mig skriva mer utförliga omdömen…

Sedan handlar det förstås om att arbeta smart där det går, exempelvis kan man på ganska kort tid få översikt över skolforskning att grunda sina professionella beslut på via ex www.skolverket.se/forskning eller www.skolporten.com.

Någon och man arbetar inte här. /Rektor Peter, Glömstaskolan

Att skolforskning endast kan ligga till grund för lärares professionella bedömning är även något som David Mitchell är mycket tydlig med i boken Inkludering, vilken vi just nu har börjat diskutera i Det pedagogiska läslyftet. Till skillnad från andra lyft är ju detta något som är helt och hållet initierat av oss lärare, det är inte tänkt att någon annan ska lyfta oss, utan vi själva. Eller i alla fall prata samman utifrån kraft och ork och se var det landar.

magistern bestämmer i kapprumTiden och kraften är begränsad.

Den kommer aldrig räcka till allt som vi skulle vilja. Eller till allt som ”samhället” och ”media” tänker att skolan ska fixa. Alltså måste vi lärare välja att stå för något.

Så, vad väljer vi – och varför?

 

Mobilen igen, hur svårt kan det vara?

Det här med mobiler i skolan verkar bli något av en evig följetong nu när kepsfrågan så sakteliga verkar ha dött ut. Jag har skrivit om det förr, men gör det igen i förhoppning att fler verkligen läser, tänker och kanske t o m inser att vi faktiskt inte står så långt ifrån varandra och i allmänhet har samma mål och vill samma saker även om vi lyfter olika vägar och aspekter på vägen dit. Där landade iaf gårdagens givande lunchdiskussion på Rikskonferens för lärare i samhällskunskap.

Idag skrev även kloka Anna Tenelius Bodin om mobiler i skolan och jag vill vara tydlig i att jag både håller med om mycket i det hon skriver SAMTIDIGT som jag inte ser något behov av ett centralt mobilförbud och absolut inte vill samla in mobiler i något s k ”mobildagis” (då blir även ansvaret mitt när en mobil går sönder eller försvinner, smarta elever har även en mobil de lämnar in och en de behåller…). Om en mobil (eller annat) stör undervisning och lärande tvekar jag dock inte att peka med hela handen och vara väldigt tydlig.

Skollagen ger som jag ser det skolan och oss lärare ett tydligt mandat, vilket vår vän Skolverket även förtydligar i den utmärkta och kortfattade skriften om ”Trygghet och studiero”:

När det gäller föremål som stör är det hur föremålet används som är grunden för omhändertagandet. En mobiltelefon är till exempel i regel inte störande om den är avstängd men om eleven hanterar den på något annat sätt så att undervisningen försvåras så stör den utbildningen och kan omhändertas.

Skolverket är även tydliga i att vi ska arbeta förebyggande – och tillsammans – med frågan, men att möjligheter till disciplinära åtgärder finns på plats om de skulle komma att behövas. Då kan vi som innehar en yrkeslegitimation inte heller låta bli att agera, som jag ser det.

Uraktlåtenhet duger inte!

Hur arbetar man då förebyggande? Jag vill hävda att grundfrågan vi återkommande behöver föra en dialog med våra elever (och stundtals med deras vårdnadshavare respektive föräldrar) om frågan:

Varför är vi i skolan?

Och utifrån den fantastiska möjlighet till fri och god utbildning som alla barn i detta land har samtidigt som nära 100 miljoner barn i världen saknar varje möjlighet till det behöver vi vara tydliga att det faktiskt finns högst konkreta svar på frågan:

What’s in it for me?

Helt klart är att mången digital teknik går rätt in i hjärnans kortsiktiga belöningssystem. För en långsiktigt hållbar värld måste vi lära oss att hantera detta. Jag vill påstå att den elev som fått hjälp att förstå att det finns poänger att engagera sig skolan och själv lägger undan mobilen gynnas mer långsiktigt än den som bara gör det för att det finns ett allmänt förbud.

Klassrummets viktigaste funktion är att möjliggöra tankar och kommunikation. Diskussionen borde alltså handla om vad som utgör en tanke- och kommunikationsfrämjande miljö i skolan. Digitala resurser kan givet­vis stärka möjligheten att utveckla och kommunicera ­idéer, men om möjligheten att tänka för­hindras är det nödvändigt att välja en annan resurs – digital ­eller analog. /Anna Tenelius Bodin, SvD 9/4-16

Jag som professionell lärare måste alltså göra medvetna val och vara tydlig med vilka grundläggande förhållningssätt som är gynnsamma och vilka som inte är det. Det spelar ingen roll om det är digitalt eller analogt om det stör eller tillför undervisning och lärande. När jag arbetade på skolan som ”funderade på trådlöst nät” var jag glad att nästan alla elever hade en smart telefon så vi i alla fall kunde arbeta med smart digital respons och multimodal teknik – när det passade och då det fungerade. 

“…mobilt lärande tvärs över kontexter och miljöer kräver noggrann planering, men när det väl görs kan vi få till lärorika och meningsfulla aktiviteter som kan komplettera den vanliga undervisningen. … Mobilen användes också för att tillhandahålla uppgiftsinstruktioner, ledtrådar, stöd för samarbete och kommunikation, samt för att samla in data i form av bilder och videoinspelningar som eleverna tog med sig in klassrummet för vidare analys. Tekniken kan alltså spela en stor roll i dessa sammanhang – och kan möjliggöra en typ av aktivitet som inte hade varit möjlig annars.” /Jalal Nouri, “Orchestrating scaffolded outdoor mobile learning activities” (SU 2014)

Tekniken är här och jag tror vi behöver lära oss att hantera den – liksom finna gynnsamma förhållningssätt även här. Detsamma gäller förstås även oss vuxna; jag använder min digitala teknik mycket och till olika saker (inte minst kommunikation på många plan), men lägger bort den om du och jag ska föra en dialog då jag vet att den faktiskt hindrar vår kommunikation att bli riktigt bra. Jag kopplar ner ibland, för att hålla frågan medveten – och tränar mina elever även på detta (precis som övrigt nyttjande).

Jag ser inte digital teknik som ett självändamål, utan som något självklart naturligt anno 2016.Ofta nog kan den komma till stor nytta, precis som rinnande vatten ur en kran och glödlampor i taket möjliggör mer effektiv undervisning än tidigare. Men de kräver förstås sitt tydliga lärarledarskap. Om detta bör vi fortsätta tala med varandra!

Små och Stora mirakel i Stressens tidevarv

Jag tror  jag var kvar sist på skolan skärtorsdagen. Långfredagsmorgon tog jag sedan tåget söderut och fick som vanligt mycket gjort. Väl framme hos familjen i stugan lade jag undan mobil, platta och dator för dryga 48 timmars #digitalvila – med medvetet undantag för morgontidningsläsning. Många var de ögonblick då jag famlade efter mobil i syfte att dokumentera och dela en upplevelse, fortsätta eller inleda samtal med vänner och kollegor i när o fjärran – eller bara se vad klockan var. En nyttig påminnelse för mig – jag anser fullt och fast att medvetet nyttjande av tidsenlig teknik kan tillföra väldigt mycket, men också på vikten av medveten nerkoppling.

Idag är det tredjedag påsk, tydligen firades även tredjedagar förr. Jag tror att högtider, riter och ritualer är nog så viktiga även i en mer eller mindre sekulär tid, om inget annat för att markera och minna om vikten av återhämtningspaus även från ett arbete som ger mening. Påsken får för mig och de mina sägas ha blivit god och glad på mångahanda sätt. Jag hoppas det gäller många! Oavsett anledning.

“Men vad som än hände den där dagen så kan man i alla fall konstatera att en världsreligion och en hel kultur skulle komma att växa fram ur de där berättelserna. Vad man än tror om saken så är det ingen överdrift att påstå att påskdagens glada budskap, att Jesus är uppstånden, har förändrat världen.”

/John Sjögren, SvD 160327

Jag valde själv att dröja mig kvar på skolan i torsdags, det var gott röja upp lite och runda av innan jag gick på ledighet. Jag väljer också själv att åter engagera mig i ett nytt Pedagogiskt Läslyft – jag räknar helt enkelt med att det kommer ge mer energi än det kostar. Men jag ser också till att skaffa mig utrymme för avkoppling och återhämtning.

“Avkoppling är en aktiv process, det är inte något som händer av sig själv. Det gör däremot stress. Stress sker automatiskt, det är en del av din reptilhjärna. Stress är en uppfattning om ett verkligt eller inbillat hot mot dig.” /David Gelles, Mindful Work (2015)

godisautomatNär jag var och handlade påmindes jag också om Micke Gunnarssons kloka ord om stora och små mirakel, där jag såg ett barn vrida på automaterna i förhoppning om att det trots allt skulle fungera även om den stressade föräldern inte hade några mynt till övers. Alltsomoftast låter jag min växel hamna i dessa automater, så vrider jag om ett halvt varv… Nästa unge som provar kommer sannolikt befästa en tro på mirakel – genom egen handling. Sämre förhållningssätt kan man sannolikt ha i tillvaron?

Gör nu en god och glad fortsättning på påsken och tillvaron! Både din egen, varandras och de andras.

Be careful out there – wherever you are.

Skolinnovation?

Hösten 2014 arrangerades en kväll om Skolinnovation på KTH. Martin på Invigos var en av arrangörerna, många deltagarröster önskade en ny omgång. Det tog lite tid, men när han träffade mig och min kloka kollega gick vi raskt från man borde till vi gör.  Sagt och gjort, en kväll bokades upp och vi skissade på upplägg, en kort sväng synkront (alltså fysiskt möte) och resten asynkront (delat digitalt dokument). Vi efterlyste lärares upplevda vardagsbehov som de önskade dryfta med entreprenörer, forskare, lärare och andra skolintresserade. Vi marknadsförde kvällen i lite olika kanaler och skaffade sponsorer till lokal och fika (det var ett gratisarrangemang för deltagarna).

Det är inte kocken, utan matgästerna som ska recensera matens kvalitet.

Men nog verkade deltagarna väldigt nöjda, såväl lärare som entreprenörer, riksdagsledamot, utvecklingsledare, rektor, övriga. Workshopen gav god energi! Vi hoppas och räknar även med att projekten arbetas vidare med, för visst har vi snart fått nog av

man borde verkligen… Någon borde… Skolan skulle…

Inte så att en kväll revolutionerar hela tillvaron, men många steg åt rätt håll kan så småningom bli en tusenmilafärd. Att få ihop en workshop var inte direkt kärnfysik, det krävde mest lite engagemang – och gav absolut mer energi än det tog.

Men nu går jag på påskledighet! Också det nog så viktigt!

Be careful out there, wherever you are!

nyanländavisionarbeteämnesintegreraskolaförvaroenallaeleverefterförmåga

 

Nytt #pedaläslyft om Inkludering

I somras utformade Lisa Eriksson, Sara Bruun, Annika Sjödahl, Therese Linnér och undertecknad tillsammans och utan att ännu hunnit träffas alla tillsammans ett pedagogiskt läslyft, där vi läste och diskuterade Nottinghamns bok och Rasmussons avhandling tillsammans. Tillsammans var nyckelordet, det hela växte till en Facebook-grupp med flera hundra medlemmar (nu har vi passerat 1000) Vi som höll i det hela provade lite olika varianter och lärde oss väldigt mycket. Dessutom vill jag säga att jag fick vänner för livet.

Nu tänkte vi det kunde vara dags igen, med erfarenheter i bagaget, ett delvis nytt upplägg och delvis ny projektgrupp. Vi startar nästa vecka och slutar i tid för betygssättning. Boken denna gång är Inkludering av David Mitchell. Tanken är att man ska kunna glida in och glida ur diskussionerna utifrån den tid och kraft man har tillgänglig.

Det gäller att göra sådant som ger mer energi än det tar.

Hur vi tänker göra? Den som hakar på får se! Projektplanen är inte färdig från start, utan växer fram allteftersom. Vi lär oss på vägen och vi börjar nu! Läs mer via länkarna nedan om du vill veta mer!

Therese Linnér: Dags för pedaläslyft

Lisa Eriksson: Dags för nytt pedaläslyft, lite info

Jenny Edwardsson: Dags för det pedagogiska läslyftet igen – du är väl med?

Facebookgruppen

 

Ärligt arbete

Innan jag läste till lärare arbetade jag på en restauranggrossist; lagerplock, körandes lastbil och i butik. Även militärtjänstgöring i ubåtsmaskin hanns med. Ibland säger jag skämtsamt

Jag är glad att ha provat på ett ärligt arbete.

Vilket förstås även läraryrket är, men jag hoppas alla förstår vad jag menar. Jag anser dock att ingen skulle få påbörja sin lärarutbildning utan att ha haft något annat än skola som erfarenhet i bagaget. Vältränad var man också då, med hyggligt betalt för att lyfta några ton fryst kyckling om dagen… Arbetet kunde uppenbarligen göras med olika engagemang och på olika sätt, men var måhända inte så värst intellektuellt krävande. Jag har ibland tänkt tanken att det vore gott att återvända till det typ en dag i veckan. Om inget annat för träningen och reflektionsmöjligheten…

Kompetens är alltid vacker.

Den här helgen har jag valt ideell kökstjänst på BUS-helg. Trettiotalet folkdansande barn ska trakteras med frukost, lunch, middag, fika, kvällsmacka, frukost, fika, lunch. Väldigt trivsamt att så att säga lite på distans få återuppleva de bushelger jag fick uppleva på det glada 70-talet (tre av barnen är dessutom mina). Dessutom inte alls dumt att i tankar och händer bli upptagen med att hacka, steka, koka, blanda, diska… – som ett sätt att också skaffa återhämtning.

Stress i sig behöver inte vara farlig. Frånvaro av återhämtning är direkt livsfarlig.

Jag är rätt duktig i köket. Jag är usel på hantverk. Jag kan leda grupper, men kan bara två lekar. Jag hade inte tid hämta på station eller handla denna gång. Men som tur är står ett samlat gäng bakom bus-helgen, var och en med sina kompetenser och specialområden. Alla med ideellt och äkta engagemang. Beredda att hugga i där det behövs, utan ledning och med mandat.

Ingen kan göra allt, alla kan göra något.

Här råder en väl utvecklad ansvarskultur, där var och en tar ansvar för sitt, vilket tillsammans bildar en god helhet. Detta är också något vi arbetar med på Glömstaskolan, både personligen, och inom respektive yrke. Exempelvis tänker vi oss att socialpedagoger ska ansvara för elevers närvaro, konflikter, föräldrakontakter som inte rör kunskapsbedömning.

Nej, nu ska jag ta ett kort varv på dansgolvet innan kvällsfika ska plockas fram! 

Lev väl!

Perspektiv

En omväxlande vecka som åter gett perspektiv. Förra veckan hemma med VAB och förkylning, gott att åter möta elever i måndags. Fler kollegor borta, så improviseringsförmågan testades återigen.

Det enda man vet är att man inte kan veta hur dagen blir. /lärare på föreläsning

Måndag kväll genomgång av motioner inför vårens kongress. Demokrati och engagemang är alltid intressant! Tisdag åter VAB, samt möte på föräldrakooperativa förskolan – där jag helt plötsligt sitter på arbetsgivarstolen. Onsdag åkte mina elever och jag för att hälsa på min gamla skola (de var hos oss i höstas), väldigt trivsamt träffa f d elever o ständiga kollegor. Också väldigt roligt att se hur alla våra elever direkt kom igång och utforskade tillsammans, både på skolgård och inne. Onsdag kväll föreläsning om ”orka lyckas, lyckas orka” för ett gäng medvetna lärare.

Att föreläsa och att undervisa är två saker som både ger och tar energi.

Torsdag så föreläsning på konferens om särskolan (jag saknar att ha dem nära, hoppas det snart blir så igen), sedan lunchflyg ner till Blekinge för både återhämtning och en timmes energigivande föreläsning för en ny grupp medvetna lärare.

Idag åter till undervisningen. Ska bli gott möta alla goa elever igen. Idag ska de bland annat intervjua ny personal. Någon som tror att sexåringar med medveten träning inte skulle klara det? Inte jag, jag vet att de kan. Jag älskar verkligen att vara med elever och undervisa, men mår också bra av andra perspektiv på tillvaron. Som exempelvis måndagens möte om behovsdriven skolinnovation, där vi hoppas på en fruktbar krock mellan lärare, skolfolk, forskare och entreprenörer – med olika perspektiv.

Gör en god vardag och helg närhelst den kommer!

Be careful out there!