Öppen och oförutsägbar kultur – #pedaläslyft 2

Åter dags för kvartalsurval till Magasin Skolporten, där vi åtta yrkesverksamma lärare i Lärarpanelen lyfter “Lärarnas favoriter” bland aktuella avhandlingar inom skolforskningen. En grannlaga uppgift, inte minst då det kommer fler och fler avhandlingar som är relevant direkt för oss i praktiken (vår hypotes kring detta är att fler och fler lärare disputerar med fler och fler praktikrelevanta frågor som sin utgångspunkt).

När jag läste Janne Elo “Företagsamhet i skola och utbildning” var jag nära att spontanuppdatera gårdagens inlägg om vårt spontanuppkomna #pedaläslyft men inser att det är bättre göra ett nytt (det känns alltid lite misstänkt när blogginlägg ändras i efterhand). Jag tänker att citatet nedan närmast står för sig själv…

Motsatsen till kulturen med påtvingad kollegialitet benämner Hargreaves (1998, s. 204–207) samarbetskultur. Denna kultur kännetecknas av spontanitet, frivillighet utvecklingsorientering, oberoende av tid och rum, samt av oförutsägbarhet. En samarbetskultur kännetecknas av en utvecklingsorienterad och understödjande kultur där initiativen till och formerna för samarbetet kommer från lärarna själva. Fokus är på att utveckla de egna initiativen och inte på att implementera andras initiativ. Denna typ av öppen och oförutsägbar kultur är emellertid något som inte på ett enkelt sätt låter sig styras centralt, då själva principen för samarbetskulturen innebär att initiativen kommer från lärarna själva. Samtidigt som en samarbetskultur kan ses som gynnsam för utvecklingen av företagsamt lärande väcker detta frågor om hur detta samarbete, med påföljande utveckling, kan skapas och eventuellt styras. Detta kan ses som en stor utmaning för utbildningspolitik och utbildnings- förvaltning, eftersom det antyder att en genuin utveckling av skolans undervisning och fostran inte låter sig styras genom exempelvis styrdokument, utan kräver lokal och individuell initiativförmåga och drivkraft.” /Janne Elo “Företagsamhet i skola och utbildning”, Åbo Akademi 2015

 

 

Kommentarer (2)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)