O.S.A. på alla de sätt

Idag på terminens första klassråd kunde vi konstatera att det av naturliga skäl inte fanns så mycket att ta upp. “Vad ska vi då göra av den här tiden?”

“Magnus, kan vi inte tömma av O.S.A.-lådan då, det var så jättelänge sedan?”

O.S.A.-lådan kom till för många år sedan inspirerad av ett radioprogram på Radio Stockholm, dit man fick ringa in med vilka frågor som helst, så försökte de finna svar på frågan i direktsändning. O.S.A.-lådan är en vanlig men OSA-märkt inkorg i vilken eleverna anonymt kan lägga vilka frågor som helst som de ärligt är nyfikna på att få svaret på. Jag har haft den i alla mina klasser och den har alltid varit lika uppskattad. Frågorna är verkligen olika, som allmänbildad lärare kan jag svara på en del – resten tar vi reda på tillsammans och lär oss på vägen en och annan förmåga kring metakognition och annat. Det blir också stundtals till spännande samtal. Exempelvis:

Vilket är farligaste djuret i världen?  Hungriga lejon? Späckhuggaren utan naturliga fiender? Flodhästen som dödar flest människor per år? Människan, som kan ödelägga hela planeten? Malariaviruset som dödar människan? 

Inspirerad av vidgade kollegiet och @Svenjargen har jag idag också till sist tagit tag i att börja använda digitalt responssystem; Socrative. Jag är övertygad om att det kommer att ge ytterligare bra input till mig som lärare vad i undervisningen som fungerat och vad som inte fungerat. Precis liksom de smidiga fredagsproven, vilka vi förstås fortsätter med. Det känns viktigt att få lite gensvar på det man gör!

Ett annat gensvar jag hoppas på är att alla ord om hur viktigt det är med engagerade och kompetenta lärare också kommer att visa sig i både lönekuvert och visat förtroende. Samt inte minst att något görs så att lärare än mer kan fokusera på kärnuppdraget: lärande och kunskap.

“–Det fjärde är lärarlönerna generellt. Det är ju en förhandlingsfråga mellan parterna men jag välkomnar det avtal som nu har tecknats, det har höga ambitioner. Och den femte punkten är att vi måste minska den administrativa arbetsbördan på lärarna rejält. Lärare ska undervisa, inte bli byråkrater.” /Jan Björklund, SvD

 

Kommentarer (1)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)