nok er nok!

“Skolan smäller högre än jobben”.

Så sägs det i alla fall. Men när man ser till det konkreta resultatet av alla vackra ord kring statushöjning och satsning förbleknar ens hopp en smula, inte minst om man ser till en lärares livslön.

“Vad man däremot kan ha synpunkter på är klyftan mellan retorik och praktik….

Å ena sidan är skickliga lärare viktigare än något annat för resultaten i skolan. Å andra sidan betalar kommunerna bra och dåliga lärare lika mycket. Och lika dåligt.” /PJ Anders Linder, SvD 110612

Om man återigen vänder sig till twitter-, blogg- och mediavärlden väcks återigen ett visst hopp – Nu har lärarna fått nog – och börjar säga ifrån!

Lärarupproret är här! Nu rätar lärarna på ryggen – Så får skolan en ny blomstertid i DN av Maciej Zaremba. Lisa Rönnbäck ställer även den högst relevanta frågan “Vem är dum nog att bli lärare?”. För visst borde det vara slagsmål i kön till landets lärarutbildningar?

“Kompetenta, respekterade och högt värderade lärare med djupa ämneskunskaper, kärlek till sina elever och vilja att lära ut med engagemang, är nyckeln för ett lands fortsatta utveckling.” /Lisa Rönnbäck, lärare

Skolvärlden skriver att “Det kokar bland lärarna“, jag läser även Lärare på krigsstigen i Karlstad, lärarna i Uppsala och Västerås demonstrerar, lärarna i Östhammar samlar protestlistor. Måndag 20e juni blir det löneuppror i Trelleborg. Även näringslivet trycker på och enskilda politiker och kf-grupper verkar ha vaknat. Många skolledare är redan med på tåget mellan skål och vägg – några kliver ut i det offentliga och vågar säga det högt. Några smålands(!)kommuner går också före och visar i alla fall lite riktning. Lärarstudenterna hakar på och trycker på. Mycket mer har hänt och kommer att hända – för nok är nok! (norskt uttryck för “nu får det vara nog!”)

Annars hamnar samhället där Lisa Rönnbäck pekar i fortsättningen på ovanstående:

“Klarar inte det svenska samhället av att vända trenden, kan vi säga tack och hej till förväntade pensioner, Nobelpris och välfärdssystem.” Lisa Rönnbäck, lärare

Lärare flyr yrket – twittertråd. 4 av 10 lärare funderar på att sluta om inte lönen höjs. Inte alls konstigt att lärare faktiskt gör slag i saken och söker sig till något jobb som är reellt lönsamt – och att andra säger “hellre arbetslös än lärare” – när kommunerna och SKL sköter sin lönepolitik så ovärdigt – från ingångslön till revision. I studien “Lost in translation – Om relationen mellan lärares praktiska kunnande och professionella språk” beskriver Ulla Karin Nordänger och Per Lindkvist läraryrkets passion handlar om att nå fram och se små stjärnor tändas i barnens ögon och därför stannar lärarna kvar i sitt yrke trots dåliga villkor. Frågan bara hur länge och med vilket engagemang?

“Men skolhuvudmännen har lagt ribban för lågt och nöjer sig med alltför lite. Det är klart att löner på nuvarande nivå inte kan locka de bästa till skolan och den undervisningsgärning som är en av de viktigaste nycklarna till det kunskapssamhälle som alla önskar sig i högtidstalen. Låglönelinjen är dålig personalpolitik mot dem som sökte sig till yrket när villkoren såg annorlunda ut, och det svaga söktrycket till dagens lärarutbildning är en väldigt tydlig varningssignal. ” /PJ Anders Linder

Kommentarer (1)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)