Undervisning: Nå varje elev – del 1

IMG_0675Under det välbehövliga lovet blev det en del läsande. Både skönlitteratur och annat. Bland annat har jag påbörjat David Mitchells bok “Inkludering i skolan”. Jag gillade ansatsen skarpt, med den tydliga indelningen för varje strategi: klassificering, bakomliggande idé, praktiken, bevisen, risker, sammanfattning samt fler lästips. Sedan blev jag lite trött på “En studie visar”, men blev mycket gladare igen när jag hittade notapparaten som gjorde det lätt att faktiskt finna vilken studie som avsågs. På detta sätt torde vi gemensamt kunna fortsätta bygga vår undervisning på vetenskaplig grund – men med respekt för de tusentals professionella beslut som måste fattas på plats.

“Min inställning till talet om behovet av en evidensbaserad undervisning är kluven. Eller snarare, den tendens som talet om evidensbasering har fört med sig; att reducera undervisning till en rent teknisk aktivitet. Jag menar att undervisning är mycket mer.

Varje undervisningssituation är i någon bemärkelse alltid en ’ny’ situation. Den process som en undervisningssituation utgör innefattar alltid många oförutsedda tillfälligheter och som lärare fattar men en rad mikrobeslut under processens gång på basis av bedömningar av uppfattade kvaliteter i situationen.”/docent Kerstin Göransson, förord till boken Inkludering i skolan (NoK 2015, David Mitchell).

En undervisning som når varje elev, måste enligt såväl Mitchell som egen erfarenhet utgå ifrån att stora individuella skillnader finns mellan elever när det gäller:

 • biologiska strukturer
 • primärminnen
 • lärandemål
 • tilltro till sin egen förmåga att lära
 • tilltro till omgivningen
 • exekutiva system
 • förmåga att behålla material i sina korttids- eller arbetsminnen
 • kunskap som betvas i deras långtidsminnen
 • strategier för att komma åt sina långtidsminnen
 • strategier för att överföra material till sina långtidsminnen och
 • vilka sammanhang de hör hemma i.

Tursamt nog kan alla dessa ingredienser i lärandet ändras med hjälp av effektiv undervisning och bekräftande inlärningsmiljöer. Detta är en utmaning för dig – och mig! /David Mitchell

Jag håller med Mitchell om att detta är en i sanning stor utmaning. Men jag vill också påstå att det är anledningen till att de flesta av oss också fortsätter – då vi upplever att vi faktiskt gör skillnad. I synnerhet för elever i olika svårigheter! Inte så att vi med en trollstavs slag lyckas med allt på en gång, utan med steg i rätt riktning. Ibland kliver man snett på vägen och tar steg tillbaks, men det må vara OK så länge som huvudriktningen kvarstår och varje elev förmås kliva på tåget att utveckla sina färdigheter, förmågor och kunskaper från den nivå den faktiskt startar på. Elever behöver professionellt grundade stöd och anpassningar, liksom ofta träning i långsiktigt gynnsamma förhållningssätt. Här kan vi lärare verkligen bidra i möjligheternas yrke!

“Till syvende och sist avspeglas din framgång som pedagog i kvantiteten och kvaliteten på de färdigheter och kunskaper som dina elever kan organisera, lagra och plocka fram. Kort sagt, hur mycket de kan komma ihåg – och tillämpa.” /David Mitchell

Jag har sagt det förr, men jag säger det igen:

Den lärare som säger sig vara färdig, är nog också det.

Jag vågar påstå att nästan alla lärare jag mött vill bli bättre lärare imorgon än de var igår – och också försöker bli det. Det är inte lätt men viktigt. Det är ju inte så att framtiden kommer till oss – vi är med och skapar den. 

Del 2 av “Nå varje elev” var egentligen tänkt att vara del 1; när jag i höstas föreläste för ett hundratal gymnasielärare på temat utlovade jag tydligen en kortversion även här. Jag hoppas jag snart hinner fixa den, annars får ni påminna mig!

Kommentarer (4)

Lämna en kommentar

 • (will not be published)